2009 nov 30

 

cimsorba Az amerikai ökológiai piac helyzetképe

Egy 2007-es adat szerint az előállított amerikai élelmiszer 3%-a ökológiai, míg 2003-ban ez az arány még csak 1,9%-os volt. 2005-höz képest 2007-ben a következő ökológiai élelmiszerkategóriák értek el jelentős növekedést (zárójelben az azonos konvencionális státuszú élelmiszer növekedése áll): bébiétel 125%-os (1,6%), az édes keksz 108%-os (-2,5%), hűtött magvak 48,4%-os (0,4%) a gyümölcslevek 39%-os (5%), a joghurtok 36%-os (14,3). Az amerikai ökológiai piac 2008-as évének becsült forgalma 20 milliárd USA dollárt tett ki. 2005 és 2008 között 57,4%-os növekedés jellemezte az ökológiai szektor piacát. Ez idő alatt az átlagos növekedés mértéke 16,3%-os, míg a 2008-as évet tekintve 15%-os volt. Az előrejelzések szerint 2013-ra az ökológiai szektor eléri a 28,5 milliárdos USA dollár forgalmat, ami az említett időszakhoz képest mérsékeltebb átlagnövekedést (7,2%-os) prognosztizál. Az amerikai ökológiai szektor növekedését jelzi, hogy a polgárok 7-10%-a vásárol rendszeresen ökológiai élelmiszert, akik értékrendjében az élelmiszerbiztonság kiemelkedő helyen áll, mindemellett folyamatosan lépnek be új fogyasztók is az ökológiai szektorba. Ezeken kívül az élelmiszerláncok saját márkás termékeinek kínálata is bővül, azonban szembe kell nézni a növekedés kihívásaival is, a gazdasági recesszióval és az ökológiai termékek olyan versenytársaival, mint a natúr, etikus, helyi és kézműves termékek kínálata. Anonym

 

cimsorba A glüfozinát azonnali kivonása a forgalomból!

Az Európai Parlament képviselői a reprodukcióra nézve karcinogénnek, mutagénnek vagy toxikusnak minősített peszticidek betiltásáról szavaztak. Huszonkét anyag engedélyét, többek közt a Bayer számos génmódosított növényen alkalmazott gyomirtószerét a glüfozinátét, nem fogják megújítani. A Coalition Against Bayer Dangers (a Bayer Veszélyei Elleni Koalíció) azonban a glüfozinát a forgalomból való azonnali kivonására szólított fel. Ugyanakkor a brit Nemzeti Farmer Unió a döntést megtámadta, arra hivatkozva, hogy a kivonásra szánt peszticidek használata nélkül a gabonafélék (búza, árpa) termésátlaga akár egyharmadával is csökkenhet, valamint képtelenség lenne gazdaságos módon megtermelni olyan kulcsfontosságú élelmiszernövényeket, mint például a sárgarépa. Graham Harvey a The Guardian című brit lapban megjelenő cikke szerint azonban a Nemzeti Farmer Uniónak be kell fejeznie a mérgező anyagok használatának visszakövetelését, mert ezzel az 1970-es évek szintjére történő visszaesést idézne elő, másrészt örülnie kell az egészséges élelmiszerek iránti igénynek. Harvey rámutatott, hogy az Egyesült Királyságban már rengeteg termelő peszticid nélkül termeszt számos árunövényt, többek közt a sárgarépát is. www.guardian.co.uk

 

cimsorba Táplálóbb a bio – a tudomány szerint is

Egy 12 millió font költségvetésű, az Európai Unió által finanszírozott, négy éven át tartó projekt bizonyítékot szolgáltatott arra nézve, hogy a biotermékek táplálóbbak, mint azok, amelyeket az intenzív gazdálkodásban állítanak elő. A különbségek annyira jelentősek, hogy organikus zöldséggel és gyümölccsel még azok is elegendő tápanyaghoz jutnak, akik nem szokták betartani a táplálkozástudományi szakértők által ajánlott napi ötszöri étkezést. A mérések során úgy találták, hogy az organikusan tartott tehenek tejében 90%-kal több az antioxidáns, mint a hagyományosan tartott tehenekében. Az organikusan termesztett zöldségek pedig 40%-kal több antioxidánst tartalmaztak és magasabb bennük a hasznos ásványianyag-tartalom, mint pl. a vas és a cink. Biopont hírlevél

 

cimsorba Kevesebb növényvédőszer-maradványt engedélyez az Unió

Az Európai Unió Élelmiszerbiztonsági Felügyelete 15 olyan növényvédőszer hatóanyag közül, amelyek az Unió tagországaiban engedélyezettek, 13-nál javasolja a még megengedett maximális maradványérték leszállítását. A javaslatot vagy egészségkockázati aggályok miatt, vagy azért teszik, mert nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek bizonyítanák a szermaradvány kockázatmentességét. Az Európai Unió Élelmiszerbiztonsági Felügyelete (EFSA) – az Európai Bizottság felkérésére – összesen 300 hatóanyagot fog újravizsgálni. A munkát az idén kezdték és 2010 végére fejezik be. Azokra a hatóanyagokra, amelyek nincsenek az Európai Unióban engedélyezve, de az import gyümölcsökben, zöldségekben, magvakban, élelmiszerben vagy takarmányban benne lehetnek, az Élelmiszerbiztonsági Felügyelet azt a legalacsonyabb értéket javasolja megengedett maximum-értéknek, ami a rutinellenőrzés során még kimutatható. Az EFSA arra törekszik az expozíció (a szermaradvány emberben való megjelenése) kimutatásakor, hogy a legveszélyeztetettebb embercsoportokra (gyerekek, idősek, vegetáriánusok) külön figyelemmel legyen, és a maximum-határérték az ő egészségüket se kockáztassa. 2009-től évente elkészíti az Élelmiszerbiztonsági Felügyelet a beszámolót a fogyasztók azévi, tényleges növényvédőszer-maradvány kitettségéről. Európai Élelmiszerbiztonsági Felügyelet – EFSA

 

cimsorba A biokertet szeretik a katicabogarak

Ahogy növekszik az aggodalom az olívaolaj egészségessége és az olajgyártás fenntarthatósága tekintetében, úgy növekszik az organikus (bio) olívaolaj iránti kereslet is. A spanyol Granada Egyetem kutatói olyan ökológiai indikátort kerestek, amellyel könnyű megállapítani: egy olajfa-ültetvény mennyire egészséges, mennyire fenntartható környezeti szempontból. Az egyik legfontosabb mutatója az egészségnek és a fenntarthatóságnak a rovarvilág diverzitása: vagyis, hogy az ültetvényen milyen bőségben és változatosságban találhatók gerinctelen állatok: rovarok, pókok, százlábúak. A spanyol kutatók a katicabogarakat (Coccinellidae) szemelték ki indikátornak: az olajfa ültetvényeken a katicabogarak a legnagyobb számban előforduló bogarak, jól különbséget lehet tenni a katicabogarak mennyiségével az organikus, a hagyományos és az ipari ültetvények között. Kiválóan alkalmasak erre a feladatra, mert bőséges az előfordulásuk, könnyen azonosíthatók, jól ismerjük a fajt és életciklusát – és viszonylag kevésbé mozgékonyak. A kutatás két éven át tartott, katicabogarakat gyűjtöttek a kutatók három nagy olajfa-ültetvényről. Ahogy várható volt, az organikus olajfa-ültetvény volt a leggazdagabb katicabogárban. EurekAlert

 

cimsorba Magyarország továbbra is GMO-mentes kíván maradni

Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a géntechnológiával módosított növények köztermesztésbe vonására vonatkozó moratóriumot – fogalmazta meg állásfoglalásában az Országgyűlés környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottsága együttes ülésén.

A két bizottság tagjai egyhangúlag, vita nélkül fogadták el a két testület vezetői által korábban egyeztetett állásfoglalást, amely a magyar GMO-mentesség és a MON 810-es génmódosított kukoricafajta-csoportra vonatkozó magyar moratórium fenntartását tartja szükségesnek. Az Országgyűlés mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságának állásfoglalása emlékeztet arra, hogy Magyarország 2005 elején környezet- és természetvédelmi indokok alapján a közösségi jognak megfelelő védzáradéki eljárás keretében megtiltotta az Európai Unióban köztermesztésre engedélyezett, géntechnológiával módosított (GM MON 810-es) kukoricavonalból származó fajtacsoport vetőmagjának magyarországi előállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát és magyar területre történő behozatalát. Ezt követően ötpárti egyetértés alakult a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről, és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló országgyűlési határozatról. Ez iránymutató módon egyértelműen az ország GMO-mentes státuszának fenntartása mellett foglalt állást, meghatározva a kormány ez irányú tevékenységét is.

Az állásfoglalás a továbbiakban utal arra is, hogy a szóban forgó magyar vélemény ellenére az Európai Bizottság 2006-ban kezdeményezte a magyar tilalom feloldását, de az Unió környezetvédelmi minisztereinek tanácsa 2007 elején a magyar moratórium fenntarthatóságáról döntött. Az Európai Bizottság ez év elején újrakezdeményezte a magyar tilalom feloldását, és ezt a kezdeményezést a Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsa március 2.-i, hétfői ülésén tárgyalta meg. Annak érdekében, hogy a kormányt megerősítse a GMO moratórium fenntartása érdekében végzett tevékenységében és irányt mutasson a jövőben megteendő lépésekkel kapcsolatban, az Országgyűlés mezőgazdasági, valamint környezetvédelmi bizottsága közös állásfoglalást tett közzé. Ez többek között jelzi, hogy a testületek a mindenkori magyar kormány tevékenységére nézve irányadónak tartják azt az országgyűlési határozatot, amely Magyarország GMO-mentességét deklarálta. A bizottságok állásfoglalása egyúttal annak a reménynek is hangot ad, hogy az Európai Bizottság elismeri Magyarország szuverén jogát arra, hogy eldöntse saját területén engedélyezi, vagy betiltja-e a génmódosított fajták vetőmagjainak forgalmazását és termesztését. A bizottságok felhívják a figyelmet az Európai Unió szabályozásában meglévő súlyos anomáliára. Ezek szerint a jellemzően nem kukoricatermelő tagországok álláspontja arra kényszerítheti az unió meghatározó kukoricatermesztő országait – köztük Magyarországot –, hogy egyértelműen kinyilvánított szándékával ellentétesen kénytelenek legyenek a GM fajtacsoportok termesztését területükön engedélyezni. Az állásfoglalást eljuttatják a környezetvédelmi tárca vezetőjének és felkérik, hogy az Unió környezetvédelmi minisztereinek hétfői ülésén személyes befolyását is latba vetve juttassa el a magyar országgyűlési bizottságok állásfoglalását a minisztereknek, és tegyen meg mindent, hogy a szóban forgó ügy az ország számára kedvező megoldást nyerjen.* MTI


Válogatta és fordította:
Császár Alexandra
és Sárközy Adrienn
(Biokultúra 2009/2)

 

* A lektor megjegyzése: A Miniszterek Tanácsa elsöprő többséggel megszavazta, hogy a magyar moratórium fennmaradhat. Az ellenünk szavazók szégyenpadján a következők ülnek: Egyesült Királyság, Hollandia, Svédország és Finnország.

 

Rovat: A biovilág hírei »

[felül]