2009 nov 30

Egészségügyi szempontok vezérlik az ökológiai szépségápolási termékek eladását

Az Organic Monitor (szakkutatással, képzéssel és szaktanácsadással foglalkozó, a fenntartható globális termelésre fókuszáló vállalat) felmérése feltárja, hogy az egészségügyi aggodalom a legfőbb kiváltó ok, amely arra készteti a vásárlókat, hogy a természetes és ökológiai termékek felé forduljanak. A természetes és ökológiai szépségápolási termékek brit vásárlóinak kilencvenöt százaléka tartja fontosnak, hogy elkerüljék a szintetikus vegyi anyagokat. Amikor konkrét elkerülendő vegyi anyagokra kérdeztek rá a felmérésben, a vásárlók közel kétharmada a parabéneket nevezte meg. Az előző, 2007. évi felméréshez képest jelentősen nőtt a szintetikus vegyi anyagokkal szembeni tudatosság. Például a felmérés azt mutatja, hogy a vásárlók 19%-a kívánja elkerülni a ftalátokat és a lanolint, míg 2007-ben még csak 3%-a törekedett erre.

A tanúsítás egyre fontosabbá válik a fogyasztók számára. A vásárlók 43%-a mondta azt, hogy keresik a szépségápolási termékeken a szimbólumokat és logókat, míg 2007-ben csak 33%-uk tette ezt. A Soil Association logó kapcsolódik leginkább a tanúsított termékekhez, így a vásárlók közel 30%-a keresi ezt a logót. Azt a tényt, hogy milyen zavar övezi a természetes/bio fogalmakat és tanúsítványokat, jól mutatja, hogy a vásárlók 21%-a keresi a Fairtrade szimbólumot. Az összes megkérdezett vásárló hajlandó többet fizetni a tanúsított termékekért. A többség, 72% hajlandó lenne akár 20%-kal is többet fizetni értük, viszont a vásárlók csak 12%-a lenne hajlandó 30%-kal magasabb árat fizetni. A felmérés azt mutatja, hogy 2007 óta változik a fogyasztói magatartás. Bár az új márkák száma gombamód nő az Egyesült Királyságban, a már régóta piacon levő márkákból adják el a legtöbbet valamennyi termékkategóriában. A vezető márkák között szerepel a Weleda, a Dr. Hauschka és a Jason Natural. A digitális kommunikáció nagy hatással van a vásárlókra. Ma már az internet az elsődleges információforrás a természetes és ökológiai szépségápolási termékek esetében, megelőzve a barátokat és a családot. 2007-ben a vásárlók egynegyede még azt állította, hogy szájhagyomány útján hallott egy-egy termékről, míg napjainkban már a vásárlók 35%-a digitális eszközökön keresztül szerez információt.

A felmérés a brit vásárlók személyes meginterjúvolása alapján készült. A márkatulajdonosok és forgalmazók a fogyasztói magatartásról részletes információhoz jutnak és ajánlásokat is kapnak. A márkatulajdonosokat arra ösztönzik, hogy összpontosítsanak a termékjelölésre, marketinges kommunikációra és a vásárlók tájékoztatására. www.organic-market.info


A glifozát hatása a méhek étvágyára

A glifozát egy széles-spektrumú gyomirtó szer, melynek a beporzó rovarokra gyakorolt szubletális hatását eddig nem vizsgálták. A háziméh a mezőgazdasági területek legfontosabb beporzója és a viselkedési kutatás ismert szereplője.

A méhek a környezeti szennyezés pontos bioszenzorai is, így az étvágyukon keresztül jól vizsgálható a mezőgazdasági vegyszerek szubletális hatása. A gyomirtó szernek krónikus vagy akut módon kitett méheken vizsgálták a szabadföldön reális dózisnak megfelelő glifozát mennyiség hatását. A vizsgálat során a méhek szaharóz érzékenységére, a szagokhoz fűződő szájszerv kinyújtási reflex tanulására és a táplálkozással kapcsolatos viselkedésére helyezték a hangsúlyt. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az ajánlott dózisú glifozát koncentrációnak a krónikus módon kitett csoportok esetében csökkent a szaharóz érzékenység és a tanulási készség. Amikor a szájszerv kinyújtási reflex kondicionálásakor az azonos glifozát koncentráció (akut kitettség) mellé szaharózt is tettek jutalmul, az elsődleges tanulási készség és a rövid-távú memória jelentősen csökkent a kontroll csoporthoz képest. A szagokhoz elsődlegesen nem fűződő tanulási készség is károsodott a glifozátnak való akut kitettség során. Összességében ezek az eredmények arra utalnak, hogy az agrár-ökoszisztémákban az általános permetezésből származó glifozát koncentráció csökkentheti a méhek nektár-jutalom iránti érzékenységét és rontja az asszociatív tanulási készségüket, ugyanakkor a táplálkozási viselkedésben nem találtak változást. Ennek következtében elképzelhető, hogy a sikeresen gyűjtögető méhek a glifozát tartalmú nektár folyamatos beáramlásának forrásává válhatnak, ami aztán megjelenik a családokban, kaptárakban és hosszú távú negatív következményeket ró a kolónia teljesítményére. jeb.biologists.org


Az élelmiszerpazarlás ára világszinten évi 2600 milliárd dollár

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) a közelmúltban mutatott be egy a FiBL kutatói által készített az élelmiszerpazarlással összefüggő társadalmi költségeket feltáró tanulmányt, mely arra kereste a választ, milyen költségeket ró az élelmiszerpazarlás a társadalomra és makroökonómiai szempontból milyen hatékony megelőző intézkedések állnak rendelkezésre. Az összeg tetemes, évente körülbelül 2600 milliárd dollárra tehető. Az élelmiszer-hulladék ellen számos esetben érdemes lenne fellépni. A globális élelmiszertermelés közel egyharmadát nem fogyasztjuk el, azaz vagy hulladékká válik, vagy elveszik egy bizonyos ponton az értéklánc mentén. Ez a roppant mennyiségű élelmiszer-hulladék jelentős negatív környezeti hatást is gyakorol, továbbá járulékos költségeket is okoz a társadalom számára. A FAO először egy 2011-es tanulmányban összesítette az élelmiszerhulladék mennyiségét. Egy későbbi, 2013-as tanulmányban már számoltak a környezeti hatásokkal is. A most megjelent tanulmány – mely a FiBL, a FAO, valamint a londoni közgazdasági egyetem kutatóinak közreműködésével készült – pedig első alkalommal mutatja be az élelmiszerpazarlás makroökonómiai költségeit. A tanulmány emellett meghatározza az irányadó megelőző intézkedések költségeit és előnyeit is.

A tanulmány feltárja, hogy az elveszett megtermelt mennyiség közvetlen költsége mintegy 1000 milliárd amerikai dollár, amelyhez hozzáadva a közel 700 milliárd környezeti és a közel 900 milliárd társadalmi költséget, 2600 milliárd összköltséget kapunk, ami a bruttó világtermék mintegy 4%-ának felel meg. A környezeti költségekhez leginkább az üvegházhatású gázkibocsátás, valamint a vízhiánnyal küzdő területeken történő öntözésre fordított vízfogyasztás járul hozzá. A társadalmi költségek elsősorban az egészségügyi költségekből, a fogyatkozó forrásokból adódó konfliktusokból és a jóléti veszteségekből adódnak. Míg a közvetlen költségek viszonylag megbízhatóan becsülhetőek, a környezeti költségek nagymértékben feltételezéseken alapszanak, mint például mekkora az egy tonna üvegházhatású gáz kibocsátásából vagy bizonyos régiók vízhiányából eredő kárköltség. A legnagyobb bizonytalanságot mégis a társadalmi költségeknek tulajdonítják, ami azonban a különböző társadalmi rétegek becsült jóléti veszteségétől is függ.

A tanulmány szerzői azt is hangsúlyozzák, hogy bár a legjobb rendelkezésre álló adatokat használták fel, számos adat hiányzik még, van közöttük olyan is, ami igen lényeges. Ennek következtében feltételezhető, hogy a tanulmányban szereplő költségbecslés alsó határon mozog. Az elsődleges cél az kell legyen, hogy az élelmiszerpazarlást a keletkezésnél akadályozzuk meg. Egy kiegészítő tanulmány számszerűsítette az élelmiszerhulladékot és élelmiszerveszteséget csökkentő különféle intézkedések költségeit és jótékony hatásait. A tanulmány a globális költségbecsléseket a lehetséges intézkedésekről szóló konkrét esettanulmányok bemutatásával és előzetes becslésekkel egészíti ki, amelyek az intézkedések következtében várható költségmegtakarításra és a környezetre gyakorolt hatás csökkentésére vonatkoznak. Ez azt mutatja, hogy az intézkedések hatása nagymértékben függ a kérdéses élelmiszer-hulladék típusától, valamint a figyelembe vett mutatóktól. Az általános tendencia azonban egyértelmű: az élelmiszerpazarlás elkerülésének elsődleges célja a keletkezésnél történő megelőzés legyen, mert ez nagyobb előnyt hordoz magában, mint a helyreállítás, még akkor is, ha ez utóbbi nagyon eredményesen szervezhető. www.fibl.org/en


Soil Association: észrevételek az ökológiai szabályozás felülvizsgálatával kapcsolatban

Helen Browning, a Soil Association vezérigazgatója elmondta, örömükre szolgál, hogy egy nemrégiben összehívott Mezőgazdasági Tanács ülést követően az Európai Tanács és Bizottság úgy tűnik, közös álláspontra jutott az ökológiai szabályozás felülvizsgálatához kötődő munkával kapcsolatban. Azt senki nem vitatja, hogy a javaslat a jelenlegi formájában elfogadhatatlan. Mielőtt véglegesítik a rendeletet, alapvető változtatásokon kell átesnie a szövegtervezetnek. A Soil Association üdvözli, hogy valamennyi érdekelt fél számára biztosítják az ökológiai mozgalom érdekei és szükségletei mentén a szöveg javításának lehetőségét. A Soil Association azt is üdvözli, hogy a felülvizsgálat fő célja egyszerűsíteni az ökológiai szabályozási keretet és az alapvető európai követelményeket közelebb hozni az ökológiai alapelvekhez. A Soil Association leginkább azt szerette volna, ha a jelenlegi jogszabály folyamatos javítása valósul meg, viszont keményen együttműködve a Defrával (Brit Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékfejlesztési Minisztérium) és az IFOAM EU csoporttal megmutatják, hogy készek konstruktívan részt venni az új jogszabályalkotás folyamatában valamennyi uniós intézménnyel, azaz az Európai Bizottsággal, a Miniszterek Tanácsával, valamint az Európai Parlamenttel. Az nem kérdéses a Soil Association számára, hogy bár a tervezetre fordított eddigi javítások értékesek, igencsak korlátozott mértékűek, annak is örülnek, hogy a miniszterek tartózkodtak attól, hogy az olasz elnökség alatt elvégzett feladat valamennyi elemét befejezzék. Ez az óvatos megközelítés jól mutatja, milyen hatalmas erőfeszítést igényel ez a munka mindazoktól, akik részt vesznek benne, hogy elvégezzék az ahhoz szükséges hátralevő munkát, hogy olyan jogszabályt alkossanak, amely védi és erősíti az európai ökológiai ágazatot. www.soilassociation.org


Kétoldalú egyenértékűségi egyezmény az ökológiai kereskedelemről Dél-Koreával

Az Európai Bizottság üdvözli azt a dél-koreai bejelentést miszerint egy kétoldalú ökológiai egyenértékűségi egyezmény részeként 2015. február 1-jétől lehetővé válik az EU-ban tanúsított, feldolgozott ökológiai termékek Dél-Koreában ökológiaként történő értékesítése. Phil Hogan, a vidékfejlesztésért és mezőgazdaságért felelős biztos szerint az ökológiai ágazat továbbra is az európai mezőgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő termelési ágazata. Ezzel az egyezménnyel új piaci lehetőségek is nyílnak ezen a kulcsfontosságú exportpiacon, mely teljes mértékben összhangban van a Bizottság foglalkoztatási és növekedési programjával. A kettős tanúsítás szükségtelenné válik, ezáltal az európai vállalatok számára a bürokrácia egyszerűsödik és mérséklődik. ec.europa.eu


A hollandok betiltják a Monsanto RoundUp növényvédőszerét

Oroszország és Mexikó után most Hollandia is nemet mond a Monsantonak. A holland parlament a közelmúltban úgy döntött, még 2015-ben betiltja a magánszemélyek számára történő glifozát alapú növényvédőszerek értékesítését, ami azt jelenti, hogy aki eddig RoundUp-pal permetezte a kiskertjét vagy a pázsitját, annak mostantól a védekezéshez más formát kell találnia. A glifozát a RoundUp növényvédőszer fő alkotója, amely közvetlen kapcsolatot mutat számos súlyos egészségügyi problémával, kezdve a madarak közt fellépő rendellenességektől, az idegrendszer károsodásán keresztül a veseelégtelenségig, vagy a rák különböző formáiig. A Bollenboos (holland környezetvédelmi alapítvány) és a Párt az Állatokért kezdeményezésére létrehoztak egy információs központot, ahol a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy megvitassa az őt érintő kérdéseket. Rengeteg holland lakos fejezte ki félelmét a glifozát használatával kapcsolatban és két holland parlamenti képviselőt buzdítottak arra, hogy terjesszenek be indítványt a glifozát betiltására. Több politikai párt is támogatta az indítványt, melyet végül el is fogadtak.

A holland alsóház évekkel ezelőtt már tett intézkedéseket a glifozát nem mezőgazdasági céllal történő felhasználásának betiltására, de akkor a Monsanto óriásvállalat befolyása aláásta az indítványt. Remélhetőleg a mostani döntés hosszú távra szól, és innentől kezdve a hollandok biztonságba kerülnek a glifozáttól. Egy kis szerencsével ez a mostani, hollandok által tett lépés más országokat is arra sarkall, hogy kövessék a példát. Emberek milliói az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és számos egyéb nemzet részéről tiltakoznak a Monsanto termékek ellen, annak reményében, hogy betiltják azokat, ugyanakkor a kormányzó szervek mindezidáig kevés intézkedést tettek a betiltása érdekében. inhabitat.com


Válogatta és fordította:
Sárközy Adrienn
(Biokultúra 2015/1)

 

[felül]