2012 ápr 23

Rezisztens csemegeszőlőket az Alföldre

Nincs hozzászólás

Rezisztens csemegeszőlőket az Alföldre


Az alföldi szőlőtermesztés kialakulása Mária Terézia koráig vezethető vissza. Abban az időben a “megindult homok” megfogására telepítették a szőlőt gyümölcsfákkal vegyesen. Ekkor alakult ki a kettőstermesztés és a gyalogművelés. Ezek a jellegzetes alföldi szőlők azóta fontos tájképi elemmé váltak, ma már a tájesztétika részének tekinthetők. Azt is fontos kiemelni, hogy az Alföldön a szőlő a területhasznosítás egyik alapvető eleme. Mintegy félmillió ember megélhetését biztosítja.

 

Ökológiai feltételek

Az aszályhajlam növekedésével a szőlő egy újabb tulajdonsága is szerepet kapott. Mégpedig az, hogy a szőlőnövény – vízkereső gyökerei révén – hasznosítani tudja az alsó talajréteg vízkészletét is. Az aszálykárok kivédése érdekében ezért fontos megismerni az alföldi szőlőtermesztés jellemzőit, mai helyzetét és termesztésbiztonsági lehetőségeit.

A szőlőtermelés termőhelyi adottságairól a legrészletesebb és a legpontosabb képet a szőlő termőhelyi nyilvántartása adja. Az 1982-ben elkészített és azóta változatlan felmérő és értékelő módszer mellett karbantartott, pótlólagos felvételezésekkel kiegészített nyilvántartás 390 500 ha-ra készült el országosan, amit az FM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete (Kecskemét) kezel. Ez nemcsak a meglévő, hanem a telepítésre számba vehető szőlőterületeket is magába foglalja.

 

Ajánlott termesztéstechnológia

A terület kiválasztása. A szőlőtermesztésre alkalmas területek általános alapelvei fokozottan érvényesek. Mindenképp kerülni kell az olyan területeket, ahol a köd, páralecsapódás, reggeli harmatok képződése és felszáradása, kora esti harmatlecsapódások miatt a párásság, nedvesedés veszélye fokozottan fennáll. Nem jó az erdő közelsége, amely akadályozza a légmozgást, árnyékot ad, valamint egyre több vadvédelmi gondot okoz.

Jó a magasabb fekvésű, levegőmozgásnak, napfénynek kitett “lefolyásos” terület. Kívánatos, hogy egy tagban ne legyen nagy felület, 5-10 ha-os területek között 30-100 m széles más kultúrákkal vagy kiegyenlítő flórával fedett terület legyen.

A különböző fajtákat ne telepítsük egy tömbbe, hogy az esetleges differenciált növényvédelmi kezelés egyszerűen megoldható legyen. Nem jó, ha a közelben olyan szőlőkultúra van, ahol a biológiai egyensúly túlzott felbomlása miatt nagy a kórokozók felszaporodási veszélye, a szer-rezisztencia kialakult, a természetes biológiai ellenségek kipusztultak.

Mikroklíma. A szőlőtermesztők rendelkeznek már tapasztalatokkal, hogy melyik dűlő, tábla fagyzugos, hol szoktak jobban károsítani a gombabetegségek, kártevők. Ezek a területek nem alkalmasak a bio (öko) termesztésre, mert a termés nem védhető meg csak a megengedett mértéken felüli növényvédelem alkalmazásával. A kedvezőbb mikroklímájú ültetvényeket kell kijelölni biotermesztésre.

Szőlőtelepítésre a szőlő termőhelyi kataszter I.-II. (II/a.-II/b.) osztályú területei alkalmasak. Telepítés előtt talajvizsgálatot kell végeztetni talaj alkalmassági, tápanyag feltöltési és talajjavítási szakvélemények készítése érdekében.

Homoktalajon a jobb tápanyaghatás és a talajvédelem érdekében célszerű az árkos telepítés végzése. Ebben az esetben nem az egész területet forgatják meg, hanem a kijelölt szőlősorok helyén kb. 60-80 cm széles és kb. 100-120 cm mély árkot ásunk árokásó géppel. Az árok aljára rakjuk a szakvéleményben meghatározott szerves anyagot és egyéb tápanyagokat, majd az árkot visszahúzzuk. A nagy mennyiségű szerves anyag vastag rétegben biztosítja a gyökérzónában a jobb víz- és tápanyag gazdálkodást.

Keskenyebb sortávolság esetén először minden második sort ássuk ki, majd a betakarás után váltjuk a kiásandó sorokat. Az árkos telepítés előnye az is, hogy a sorközben korábban kialakult természetes vegetáció meghagyható, fogja a homokot, véd a defláció ellen.

Telepítés, szaporítóanyag. Telepíthetünk ősszel vagy tavasszal. Őszi telepítés esetén a felcsirkézett szaporítóanyagot védeni kell a téli időszakban, ezért a csirke tetejére szalmás trágyát helyezzünk. Az őszi telepítés előnye, hogy enyhébb tél esetén a begyökeresedés hamarabb megkezdődik, nem kell télen tárolni a szaporítóanyagot, nem alakul ki munkacsúcs tavasszal. Hátránya, hogy a lombhullás utáni időjárás nehezítheti vagy meg is akadályozhatja a munkák végzését.

A telepítési anyag lehet:

 • egy éves szabad gyökerű dugvány (oltvány),
 • egy éves konténeres dugvány (oltvány),
 • két (több) éves konténeres törzses dugvány (oltvány),
 • sima dugványvessző,
 • “gombásított” sima dugványvessző.

Ha a talaj kvarctartalma magas, saját gyökerű szaporítóanyaggal telepíthetünk.

Az Alföldön sok helyen telepítenek sima vesszővel, melynek előnye, hogy a képződő gyökér szabadon fejlődhet, nem kell a telepítéskor visszavágni. A rezisztens fajták többsége a filoxérának is ellenáll, ezért dugványként (európai gyökeres vessző) telepíthető.

Az Alföld egyes területein sima vesszővel telepítenek ültetővassal, és a szokásosnál hosszabb (55-60 cm) vesszőt használnak. Soltvadkert környékén a “gombásított” vesszővel való telepítést alkalmazzák.
Gyökeres szaporítóanyagot gödörbe telepítünk, mert így hosszabb gyökeret hagyhatunk, illetve a gödör aljára komposztot, szervestrágyát tehetünk, ami a kezdeti fejlődést segíti elő.

Nagyon fontos a telepítéskor történő beöntözés, beiszapolás.

Telepítési rendszer. Korábban a keskeny soros, alacsony tőkeformák voltak a jellemzőek. Ma inkább a szélesebb sortávolságot és a magas művelést alkalmazzák. Fagyérzékeny környezetben javasolható a hagyományos fejművelés, az ikersoros, művelő utas fejművelés, a 2,5–3,0 m-es sortávolságú és 0,9–1,0 m tőtávolságú magas művelési formák, ahol a vékony, szellős lombfal kialakítható.

Tenyészterület, tőkeszám, művelési mód. Az alacsonyabb tápanyagkínálatra való törekvés is indokolttá teszi a kis egyedi tőketerhelést és nagyobb tőkeszámot. Így lehetővé válik, hogy kevesebb hajtással, kisebb önárnyékolással termeljük meg a szőlőt. Ezért esetenként a 100-200 cm-es sortávolság és a 100 cm-es tőtávolság mellett az 5 000-10 000 tő/ha is ajánlható.

A művelési mód megválasztásánál figyelembe kell venni a technikai, piaci, ökonómiai feltételeket, a talaj típusát, tápanyagkínálatát, a fajtát, a várható növekedési erélyt stb. Ezért a nagyobb tőkeszámot és az ehhez általában kapcsolódó alacsonyabb egyedi tőketerhelést csak ott szabad alkalmazni, ahol nem várható ettől túlzott hajtásnövekedés.

Ajánlott művelési módok a sor- és tőtávolságtól, a fajtától, a tápanyagkínálattól stb. függően:

 • az alacsony művelések közül: fej-, bak-, legyező művelés, széles soros alacsony művelés,
 • a magas művelési módok közül: javított Moser művelés, biztosító csappal, Sylvoz művelés,
 • korlátozottan ajánlható művelésmód a Guyot művelés és az ernyőművelés.

Törekedni kell a keskeny lombfal kialakítására, ezért semmiképpen nem ajánlott a Moser- és a függönyművelések alkalmazása.

Talajművelés. A sorok gyommentességét talajműveléssel kell biztosítani. A gyommal és a takarónövénnyel magasabb páratartalmat idéztünk elő, ami növeli a kórokozók okozta fertőzésveszélyt, amellett ezek esetenként gazdanövényei a szőlő kártevőinek (pl. takácsatka) is. Ugyanakkor virágporuk fontos tápláléka a levél- és takácsatkák felszaporodását gátló ragadozóatkáknak. Ezért takarónövényként kis vízfogyasztású, alacsony növekedésű fűfélék javasolhatók. A talajtakarás helyes alkalmazása kedvező hatású a vírusfertőzés, az aszály mérséklése szempontjából is.

Az ültetvények talaja természetes tápanyag feltáródásának biztosításához, valamint a jobb vízgazdálkodás elősegítéséhez a talajlazítást előnybe kell részesíteni.

Növényvédelem. A szőlőben állandó jelleggel veszélyeztető károsítók ellen az ökológiai növényvédelmi technológia megtervezése sem könnyű feladat, hát még annak megvalósítása. Az alább közölt elképzeléseket csak nagyon elszigetelt környezetben, kisebb felületen szabad kivitelezni, és a tapasztalatok tanulságainak leszűrése után lehet kis lépésekkel továbbhaladnunk. Az ilyen jellegű technológiában használható szereket az Európai Unió (EU) vonatkozó rendelete az alábbiakban szabályozza.

Az EU által engedélyezett növényvédőszerek: Chrysanthenum cinerarieafoliumból extrahált piretrin alapú készítmények, amelyek szinergens anyagot tartalmazhatnak; Derris ellipticaból készült készítmények; Quassia amaraból készült készítmények; Ryania speciosaból készült készítmények; méhszurok (propolisz); kovaföld; kőpor; metaldehid (kristályos acetaldehid) alapú készítmények, amelyek riasztó (repellens) hatásúak a magasabb rendű állatfajtákra is, amennyiben csapdákban alkalmazzák azokat; kén; bordói keverék; burgundi keverék; nátrium szilikát; nátrium bikarbonát; káliumszappan (lágy szappan); feromon készítmények; vírus granulátumok; növényi és állati olajok; paraffinolaj; Bacillus Thuringiensis készítmények.

A hazai ökológiai szőlőtermesztésben felhasználható növényvédőszerek listáját a Biokontroll Hungaria KHT követelmény rendszere tartalmazza. Ennek figyelembe vételével tárgyaljuk a károsítók elleni védekezési technológiát.

A helyi meteorológiai megfigyelésekre, mérésekre alapozott számítógépes szőlő növényvédelmi előrejelző programok – mint pl. a “GALATI-VITIS” – a tapasztalatok szerint jó hatással működnek. Általában 10-30%-os szerfelhasználás csökkenés érhető el velük.

 

Kémiai védekezés a bio (ökológiai) szőlőtermesztésben

A bio termesztés (ökológiai szőlőtermesztés) kémiai védekezési rendszerét a következő táblázat foglalja össze.

Sor-
szám
Kezelés
Időpont
A károsítókkal kapcsolatos megjegyzések
megnevezés
dózis
(kg-l/ha)
1.
Nevikén
25-50
barkás állapot levélatkák elleni fakultatív kezelés
2.
Microthiol special
3-5
4-5 cm-es hajtás hosszúságúak levélatkák és szőlőlisztharmat ellen
3.
Microthiol special +
Dipel +
Légterítéses feromonos védekezés
3-5
1
Szexferomon csapdák rajzáscsúcsában
(V. 15-25.)
szőlőmoly I. nemzedéke és szőlőlisztharmat ellen
4.
Microthiol special +
Champion 50 WP +
Légterítéses feromonos védekezés
3

2-3

virágzás körül
(VI. hónap eleje)
szőlőlisztharmat és szőlőperonoszpóra, valamint szőlőmolyok I. nemzedéke ellen
5.
Microthiol special +
Champion 50 WP +
Dipel +
Légterítéses feromonos védekezés
3
3
1
Fürtzáródás előtt
(VII. eleje)
a három gomba-betegség (peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész) és a szőlőmolyok II. nemzedéke ellen
6.
Microthiol special +
Champion 50 WP
3
3
VII. hónap második fele a három gombabetegség ellen
7.
Microthiol special +
Champion 50 WP
3
3
VIII. hónapban a három gombabetegség ellen
Ajánlott növényvédelmi technológia
Forrás:
“ALTERVITIS” Magyar Ökológiai Szőlő és Bortermelők Egyesülete technológiai ajánlása.

Megjegyzés: a számítógépes növényvédelmi előrejelző program javaslata szerint a felhasznált szerek köre változhat. Pl. kimaradhat a peronoszpóra vagy lisztharmat elleni készítmény.

 

Az ajánlott csemegeszőlő-fajták fontosabb tulajdonságait a 2. sz. táblázatban foglaltuk össze.

Fajta
Chasselas
Nero
Palatina (augusztusi muskotály)
Pölöskei muskotály
Teréz
Zalagyöngye
Cegléd szépe
A bogyó színe
fehér/piros
kék
fehér
fehér
fehér
fehér
rózsaszínű
Érési ideje
IX. közepe
VIII. vége
VIII. vége
IX. vége
IX. vége
VIII. vége
IX. vége
Termőképessége
bőtermő
közepes
bőtermő
bőtermő
közepes
Növekedési erély
közepes
erős
közepes
erős
erős
erős
gyenge közepes
Metszési igény
hosszú
hosszú
hosszú
hosszú
hosszú
középhosszú
hosszú
Fagytűrés
jó/kiváló
kiváló
Rothadási hajlam
nem rothad
nem rothad
nem rothad
nem rothad
nem rothad
nem rothad
nem rothad
Gombabetegség érzékenység
átlagos
ellenálló
ellenálló
ellenálló
ellenálló
ellenálló
átlagos
Szárazság-tűrés
közepes
közepes
közepes
közepes

A Homokhátságon telepítésre ajánlott csemegeszőlő-fajták
(Forrás: Hajdu E. – Ésik A.-né (2001): Új magyar szőlőfajták. Mezőgazda Kiadó, Budapest)

Zala gyöngye. Új fajok közötti keresztezéssel előállított (rezisztens) hibrid. Csizmazia József és Bereznai László az Eger 2 (Seyve Villard 12375) és a Csaba gyöngye keresztezésével állította elő. Hajtásai gyorsan, hosszúra nőnek, laza lombozatot nevel. Nagy, laza, néha madárkás fürtöt hoz. Termése augusztus végétől fogyasztható, sokáig a tőkén hagyható, nem rothad, nem lágyul le. Kettős hasznosítású fajta. Borszőlőnek szeptember közepén 16-20 t/ha termés esetén 16-17 Mmo-kal szüretelhető. Peronoszpórára, Botrytisre nem érzékeny, de kissé érzékeny a lisztharmatra. A szárazságot is kevésbé tűri. Téli fagytűrőképessége jó, jól regenerálódik. Túlérett termésből készült bora kevésbé kellemes. Borászati technológiai igénye eltér az átlagostól (több fejtést, félig zárt fejtést kíván).

Zala gyöngye

Zala gyöngye

Nero. Csizmazia József és Bereznai László állította elő az Eger 2 (Seyve Villard 12375) és a Gárdonyi Géza (Medoc noir x Csaba gyöngye) keresztezésével. Fajhibrid – betegség ellenálló (rezisztens) – fajta, kék bogyójú. Szeptember első felében érik, közepes termőképességű (12 t/ha), viszonylag magas cukortartalmú (18-19 Mm°), élénk savtartalmú. Nem rothadékony. Jó fagy- és betegségellenálló. Szárazságtűrése jó.

nero

Nero

Fehér chasselas. Hasonnevei: Gutedel, Gyöngyszőlő, Chasselas blanc. Klónjai: Fr. 38-95, K. 16. Származása: convar. orientalis subconvar. caspica. Közepesen erős növekedésű, közepesen laza lombozatú, bőtermő, megbízható fajta. Fürtje középnagy (140 g), bogyója középnagy (3,2 g), nedvdús, kellemes ízű, a bogyóhéj és a mag nem zavaró. Ajánlott terhelése 6-8 rügy/m2. Könnyű asztali borok készítésére is használható. Ellenállóképessége: peronoszpóra gyenge – igen gyenge (2), lisztharmat gyenge (3), szürkerothadás közepes – magas (6), orbánc igen gyenge – gyenge (2), téli fagyok közepes – jó (6, 5), a tél elején gyenge (3), szárazság közepes (4). Piaci értéke kevésbé alkalmas (D), de megvan a fogyasztói piaca, jól szállítható.

Fehér chasselas

Fehér chasselas

Piros chasselas. Hasonnevei: Chasselas rouge. Klónjai: K.18, FR.36-28. Származása: convar. orientalis subconvar. caspica. Közepesen erős növekedésű, korán fakadó, közepes termőképességű. Fürtje középnagy (140 g), bogyója középnagy (3,2 g), vékony héjú, finom ízű és savtartalmú, kissé lédús. Megbízható fajta. Ajánlott terhelése 6-8 rügy/m2. Asztali borok készítésére is használható. Ellenállóképessége: peronoszpóra gyenge – igen gyenge (2), lisztharmat gyenge (3), szürkerothadás közepes – magas (6), orbánc igen gyenge – gyenge (2), téli fagyok közepes – jó (6, 5). Piaci értéke: kevésbé alkalmas (D), de megvan a fogyasztóközönsége, jól szállítható.

Pölöskei muskotály. Hasonneve: R.10. Származása: Zalagyöngye x 5917-8 (Gloria Hungariae x Erzsébet), Szegedi S., Erős J., Ésik A-né, SZBKI Kecskemét. Erős növekedésű, termékeny, szeptember második felében szüretelhető. Javasolt terhelés 5-6 rügy/m2. Jól termékenyül, termőképessége a közepesnél jobb. Fürtje nagy (250-300 g), ágas, laza, bogyója közepes (3,5 g), zöldes-fehér színű, kellemes muskotályos zamatú, kissé savas, héja eléggé érezhető, ropogós, terméséből kellemes muskotályos bor készíthető. Ellenállóképessége: peronoszpóra közepes – jó (6), lisztharmat közepes – jó (6), szürkerothadás igen jó – jó (8), orbánc gyenge (2), téli fagyok gyenge (3, 4, 3), szárazság gyenge (3). Kiváló a fürt lisztharmat-ellenállósága. Piaci értéke: megfelelő (C).

Palatina CSFT.159. Hasonnevei: Augusztusi muskotály, Prim. Származása: Seyve Villard 12375 x Szőlőskertek királynője muskotály, Kozma P., Sz.Nagy L., Sesztákné, Urbányi M., Tusnádi J., KÉE, Budapest. Későn fakad, korán zsendül, augusztus harmadik dekádjában érik. Jól termékenyül, termőképessége jó. Fürtje középnagy (240 g), bogyója középnagy (3,1 g), finom muskotályos ízű, aranysárga, ropogós, olvadékony. Jól szállítható, tárolható. Ajánlott terhelés 6-8 rügy/m2. Ellenállóképessége: peronoszpóra közepes – magas (6), lisztharmat közepes (5), szürkerothadás nagyon magas (8), orbánc gyenge (3), téli fagyok közepes (3, 5, 4), szárazság közepes – jó (6). Piaci értéke: jó (B).

Teréz. Hasonneve: R.58. Származása: Seyve Villard 12375 x Olimpia, Szegedi S. et al., SZBKI Kecskemét. Erős növekedésű, szeptember végén érik, bőtermő. Fürtje nagy – nagyon nagy (450 g), bogyója nagy (5,2 g), semleges ízű, kissé leves, héja és magja érezhető, jól szállítható. Ellenállóképessége: peronoszpóra közepes (6), lisztharmat magas (7), szürkerothadás nagyon magas (8), orbánc gyenge (3), téli fagyok közepes – jó (4, 6, 5), szárazság jó (7). Piaci értéke: megfelelő (C).

Cegléd szépe. Mathiász János állította elő a Chasselas blanc croguant és a Chasselas rouge royal keresztezésével. A Chasselastól később érő, rózsaszín bogyószínű, közepes termőképességű, gyengébb növekedésű, jó fagytűrő, rothadás ellenálló, gombás betegségekkel szembeni ellenállása átlagos. Szárazságtűrése átlagos.

Cegléd szépe

Cegléd szépe

 

A csemegeszőlő szedése, szállítása, értékesítése

Szedése az érési idő szerinti sorrendben történik. Az egy menetben történő szedést és kiszerelést javasoljuk 10-es rekeszbe, megfelelő csomagolással, díszítéssel. Eső után, míg fel nem szárad a fürt, ne szedjünk. A sérült, beteg bogyókat rögtön el kell távolítani. A leszedett szőlőt a legrövidebb időn belül hűtőbe kell helyezni, ahol kb. 4°C-on tárolható. A szállítás során is ajánlott a hűtőlánc biztosítása. Közeli piacra hűtőkocsi nélkül is szállítható, de ajánlott az éjszakai szállítás, amikor a hűvösebb levegő hűtő hatása kihasználható.

Értékesítése lehet az üzemből közvetlenül (direkt értékesítés), kereskedelmi hálózatnak (nagykereskedőknek) vagy áruházláncoknak. A késői (októberi) érésű fajtákat kb. 90%-os érettségi állapotban szedve karácsonyig tárolhatjuk hűtőben 0-4°C-on. Az ünnepi piacon magasabb áron értékesíthető. Az ellenőrzött ökológiai (bio) termék a tanúsítvánnyal magasabb áron értékesíthető.

 

Gazdaságossági elemzés

Telepítési költségek:

 • alacsony művelésű, sűrű térállású karós szőlő: kb. 1,5 millió Ft/ha;
 • magas művelésű, széles soros, huzalos támrendszerű szőlő: kb. 2,5 millió Ft/ha;
 • alacsony művelésű, ikersoros, huzalos támrendszerű szőlő: ?2,0 millió Ft/ha.

Jelenleg a telepítési költségek 50%-a pályázat útján, vissza nem térítendő támogatásként igényelhető.

 

Az ökológiai gazdálkodás támogatása

2002-től a Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program keretében az ökológiai szőlőtermesztés az átállás időszakában 40 ezer Ft/ha, az átoltott területen 20 ezer Ft/ha támogatásban részesül az ültetvény nagyságától függetlenül. A pályázat során a legkisebb felület 0,5 ha, amely támogatást kaphat.

Az EU-ban az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás támogatott, a normatív támogatás mértéke kb. 60-80 ezer Ft/ha-nak felel meg.

Ökológiai gazdálkodás ellenőrzési költségei:

 • átállási időszakban 6750 Ft/ha (de minimum 19 000 Ft + ÁFA);
 • átállt területen 4500 Ft/ha (de minimum 19 000 + ÁFA);
 • terméktanúsítvány díja: értékesített termék nettó eladási árának 1%-a + 12% ÁFA.

Termő szőlő éves művelési költségei és a várható bevétele:

 • Költség: anyag + munkabér + géphasználat kb. 350-500 ezer Ft/ha
 • Várható terméshozam: kb. 10-12 t/ha
 • Értékesítési átlagár: 60-100 Ft/kg (nem ellenőrzött szőlő); 80-140 Ft/kg (ellenőrzött ökológiai szőlő)
 • Árbevétel: 600-1200 ezer Ft/ha (nem ellenőrzött szőlő); 800-1400 ezer Ft/ha (ellenőrzött ökológiai szőlő)

Figyelembe véve az ültetvény amortizációját, a földbérlet költségét, a banki kamatokat és az inflációt is,a rezisztens csemegeszőlő éves nyeresége 200-500 ezer Ft/ha lehet. Persze ez alapvetően függ a piaci lehetőségektől, melyet minden gazdálkodónak a telepítés előtt célszerű felmérni. Az ökológiai termékek piaci kereskedelme évente 10-40%-kal növekszik, az Európai Unióban jelenleg keresleti piac van, így megfelelő kereskedelmi kapcsolatokkal az értékesítés biztosítható.

Egy gazdaság csemegeszőlő termesztésének költség – jövedelem viszonyait mutatja a 3-4. sz. táblázat, illetve néhány rezisztens szőlőfajta terméseredményét a 5. sz. táblázat.

Megnevezés
Mértékegység
1994.

1995.

1996.

Termésátlag
t/ha
12,75
12,25
12,45
Csemegeszőlő értékesítési ár (I. oszt.)
Ft/kg
54
65
69
Értékesített mennyiség
kg
9481
9112
9141
Szabványon kívüli és resztli
Ft/kg
15,5
20
26
Értékesített mennyiség borkészítésre
kg
3269
3138
3310
Árbevétel (csemegeszőlő + borszőlő) összesen
Ft/ha
562643
655040
716788
Termelési költség
Ft/ha
271344
333754
393830
Jövedelem
Ft/ha
291299
321286
322958
Jövedelmezőségi ráta
107
96
82

Csemegeszőlő termelés jövedelmének alakulása 1994-1996 között
(Forrás: Ipacs Sz. I. 1997.)

 

Megnevezés
Mértékegység
1994.
1995.
1996.
Termésátlag
t/ha
12,75
12,25
12,45
Termelési költség
Ft/ha
271 344
333 754
393 830
Értékesítési átlagár
Ft/t
44,1
53,4
57,5
Költségfedezeti pont
t
6,15
6,25
6,84
Költségfedezeti pont százalék
48
51
55

Költségfedezeti pont alakulása 1994.-1996. közötti időszakban
(Forrás: Ipacs Sz. I. 1997.)

 

Vizsgált
évek
Rezisztens fajták
Hagyományos fajta
Pölöskei muskotály
Eszter
Teréz
Favorit
1982.
19,6
18,3
17,0
1983.
9,6
11,3
18,6
1984.
22,1
18,0
24,7
1985.
21,0
6,9
14,5
1986.
8,7
11,3
15,5
14,0
1987.
1988.
1989.
1990.
17,0
14,0
17,0
1991.
14,5
12,0
15,0
1992.
16,0
12,0
13,0
10,0
1993.
12,0
14,4
14,1
12,5
1994.
11,2
13,3
15,0
11,5
1995.
12,0
14,0
13,0
10,0
1996.
8,1
15,2
14,5
12,0
Átlag
14,3
14,39
14,32
11,66

Rezisztens csemegeszőlő-fajták terméseredményei (t/ha)
(Forrás: Ipacs Sz. I. 1997.)

Szőke Lajos
(Biokultúra 2002/5 és 2002/6)

Szőlő, bor »

[felül]