2015 feb 25

Változások az ökológiai gazdálkodás támogatásában a 2014-2020-as időszakban

Nincs hozzászólás

Az ökológiai gazdálkodás támogatása 1997-től folyamatos. Kezdetben még nemzeti költségvetés biztosított rá forrásokat, majd 2002-től, ahogy lehetőség nyílt bizonyos uniós támogatások igénybevételére, fokozatosan normatív alapú támogatási rendszerré változott. Ennek köszönhetően több sikeres időszakot is megélhetett az ökológiai gazdálkodás. A 2007-2013-as időszakban az ökológiai gazdálkodás az agrár-környezetgazdálkodási programon keresztül épült be a vidékfejlesztési programba.

Az ökológiai gazdálkodókat három célprogram támogatta:

 • ökológiai szántóföldi program mintegy 40 ezer hektáron;
 • gyepgazdálkodás 26 ezer hektáron;
 • ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztők számára nyújtott programlehetőség körülbelül 4 ezer hektáron.

A kötelezettségvállalás körülbelül 20 milliárd forintnak megfelelő összeget jelentett az ötéves időszak alatt.

A biogazdálkodás egy világszerte fejlődő ágazat, komoly lehetőségeket rejt magában. A kormány továbbra is rendkívül elkötelezett az ökológiai gazdálkodás hazai előremozdításával kapcsolatosan, annak érdekében, hogy – követve az uniós trendeket – hazánkban egyre nagyobb területen lehessen ökológiai gazdálkodást folytatni. Célkitűzéseink egybeesnek a biogazdaságok megerősítésének szándékával. Ennek megvalósításához a Nemzeti Vidékstratégia mellett elkészült a Nemzeti Akcióterv az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért, ami 2020-ig fogalmazza meg a legfontosabb lépéseket. Az akcióterv legfontosabb része az a cselekvési program, amely teljes mértékben összhangban van a jelenleg elfogadás alatt álló Vidékfejlesztési Programmal.

A cselekvési program legfontosabb elemei:

 • az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szabályozásrend, eljárásrend fejlesztése;
 • a termelés területének és volumenének növelése;
 • feldolgozás fejlesztése;
 • a gazdálkodók számára biztosítható képzési, kutatás-fejlesztési, szaktanácsadási rendszer fejlesztése;
 • az adatgyűjtési rendszerek fejlesztése;
 • az ökológiai gazdálkodásból származó termékek népszerűsítése;
 • a fogyasztói tudatosság növelése;
 • fogyasztói bizalom növelése;
 • együttműködési lehetőségek fejlesztése.

A 2014-2020-as vidékfejlesztési programban kiemelten támogatjuk a kis- és közepes méretű gazdaságokat, amely jó hír a biogazdaságoknak, hiszen 90 százalékuk a 300 hektár alatti kategóriába tartozik. Ennek megfelelően a vidékfejlesztési programba a következő időszakban több módosítást is beépítettünk. Az egyik és talán a legfontosabb ilyen módosítás az, hogy az ökológiai gazdálkodás most már leválik az agrár-környezetgazdálkodási programról, kifejezetten külön forrást biztosítunk az ökológiai gazdálkodók számára. Előreláthatólag háromszor akkora forrás, több mint 60 milliárd forint áll majd rendelkezésre a jelenlegi tervezés alatt álló programban.
A vidékfejlesztési program uniós elfogadásáról jelenleg is folynak a tárgyalások Brüsszellel. Az Európai Bizottság első hivatalos észrevételei az elmúlt év végén érkeztek meg, és szakértői szinten jelenleg is intenzív tárgyalások zajlanak a Bizottság képviselőivel. A tárgyalások mielőbbi sikeres lezárása fontos célkitűzésünk, ugyanakkor sok múlik az Európai Bizottság hozzáállásán is.

A magasabb összegeken túlmenően azzal is segítjük az ágazatot, hogy lényegesen egyszerűbb, átláthatóbb, hatékonyabb támogatási rendszert hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy a következő vidékfejlesztési programban már egy új eljárásrenddel fognak találkozni a hagyományos és az ökológiai gazdálkodást folytatók egyaránt.

Ezen kívül az ökoágazat számára új támogatási lehetőség a „mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerei” című intézkedés is. Ettől a támogatástól azt várjuk, hogy erősítse a termelők biztonságosabb integrációját az élelmiszerláncba, illetve bővítse a fogyasztók ismereteit a tájékoztatási, promóciós tevékenységek segítségével.

A „rövid ellátási lánc” (REL) új tematikus alprogram is segítség a kistermelőknek, az ökológiai gazdálkodóknak a piacon való megjelenésben. A kormány célja, hogy a termelői piacok hazánkban is kiemelt értékesítési felületekké váljanak. Jelentőségük abban áll, hogy általuk jó minőségű helyi alapanyagok jutnak el a fogyasztókhoz. A REL mellett szól továbbá a helyi munkahelyteremtés, így a kisebb családi gazdaságok, ökológiai gazdálkodást folytatók is lehetőséget kapnak termékeik értékesítésére. A helyben történő értékesítés lényegesen kevesebb károsanyag-kibocsátással és élelmiszerpazarlással jár, ezen felül a termelői piacok jelentős szerepet játszhatnak a helyi közösség életében, hozzájárulva azok fejlődéséhez.

Az ökológiai gazdálkodók természetesen minden egyéb vidékfejlesztési jogcímből ugyanúgy részt kaphatnak, mint korábban. A munkahelyteremtés és a feldolgozás irányába kell elindítani az ágazatot. Ennek megfelelően a beruházási jellegű támogatásokat is pontosan ennek a célcsoportnak kívánjuk elsősorban biztosítani. Az állattenyésztés, a kertészet, az erdőgazdálkodás és a feldolgozóipar azok a területek, amelyek potenciálisan magukban hordozzák a munkahelyteremtés lehetőségét. Éppen ezért a beruházási forrásaink döntő többségét ezekre az ágazatokra kívánjuk fordítani.

Az előző időszak agrár-környezetgazdálkodási támogatásának utolsó részleteit a gazdák 2014 decemberétől 2015 tavaszáig kapják meg. Megkezdtük a szükséges intézkedéseket a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó új agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási programok 2016. január 1-jével történő elindítása érdekében, amelyekre várhatóan mintegy 250 milliárd forintot fordítunk majd. Ezzel az ökológiai gazdálkodás támogatására csoportosított forrás például a korábbi időszakhoz képest hozzávetőleg a háromszorosára emelkedik. Az Európai Unió nem hozta meg időben a program 2015-ös indításához szükséges alaprendeletet, ezért megszakítás nélkül csak nemzeti forrásból lehetett volna folytatni ezeket a programokat. Azonban ehhez is szükséges lett volna az EU előzetes hozzájárulása, ráadásul ekkor a következő 5 év teljes összege a hazai költségvetést terhelte volna. Ez teljesen indokolatlan lépés lett volna úgy, hogy közben az EU-s forrás is rendelkezésre áll. A kormány ezért döntött a 2016-os folytatás mellett, emiatt a gazdákhoz nem jut kevesebb pénz! Az a támogatás, ami az egyéves „kiesés” miatt most nem jelentkezik az ökológiai gazdálkodóknál, megjelenik más jogcímen. A termeléshez kötött támogatásoknál a kidolgozott feltételrendszert szinte minden gazdálkodó teljesíteni tudja, így a termeléshez kötött támogatásokból már önmagában „kompenzálni” tudjuk az AKG átmeneti hiányát.

Az előző időszakhoz képest háromszor akkora forrás áll rendelkezésre tehát az ökológiai gazdálkodást folytatók részére. A közös munkában ugyanakkor számítunk az érintett szervezetek aktív részvételére, észrevételeire.

Kis Miklós Zsolt
Miniszterelnökség,
Agrár-Vidékfejlesztésért felelős államtitkár
(Biokultúra 2015/1)

[felül]