1. ábra A cikkek Európán belüli százalékos eloszlása az ISI Web of Science alapján. N=8749