2. ábra. A fenntarthatóság három pillérének kapcsolata az „erõs” fenntarthatósági koncepcióban