1. ábra | C. pyri lárvák átlagos egyedszáma kaolinnal kezelt és kontroll parcellákban