C. pyri lárvák átlagos egyedszáma Liszón, öt mintavételi alkalom összesített adatai alapján