Bemutatkozik a Biokultúra Hungária Nonprofit Kft.

A Biokultúra Hungária Ökológiai Mező- és Élelmiszergazdasági Tudományos Innovációs Nonprofit Kft. az alapítása óta eltelt néhány évben tudományos kutatási tevékenységgel járult hozzá a hazai bioágazat fejlődéséhez. Mivel elkötelezetten hiszünk az ökológiai gazdálkodás erejében és jövőjében, az eddigi feladataink mellett az idei komplex szakmai és adminisztrációs tanácsadási szolgáltatást indítunk az ökológiai termelők, feldolgozók és forgalmazók számára.

Szakértőink kimagasló tapasztalattal rendelkeznek az ökológiai gazdálkodás területén és készek a leendő ügyfeleinkkel való szoros együttműködésre a leginkább fenntartható gazdálkodás kihívásainak leküzdésében, illetve az előnyeinek és lehetőségeinek legnagyobb kiaknázása érdekében.

Képzési kínálatunk:

 • szaktanácsadók ökológiai tudásszerzést célzó továbbképzése;
 • ökológiai szempontok és kötelezettségek élelmiszerelőállítóknak;
 • gazdatanfolyamok lebonyolítása.

Tanácsadóként vállaljuk a helyzetfelmérést az ökológiai átállásra vonatkozó szándék esetén, valamint az átállási időszak során és a tanúsított működés szakaszában is:

 • felkészítés az ökológiai ellenőrzési rendszerbe történő bejelentkezésre és az ökológiai üzemleírások elkészítésére;
 • ökológiai átvilágítás, innovatív kooperációs megoldások kidolgozása és közvetítése;
 • minőségbiztosítási rendszer kiépítése.

Szolgáltatásaink között szerepel az eseti, vagy állandó segítségnyújtás a gazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztráció elvégzéséhez, elsősorban az alábbi területeken:

 • illetékes szakhatósági adatközlések és általános engedélykérelmek beadása;
 • azonnali segítségnyújtás hatósági ellenőrzések és kifogások esetén;
 • ökológiai engedélyek kérelmezése (pl. átállási időszak lerövidítése, párhuzamossági esetek, szaporítóanyag-felhasználás, állományfrissítés szokványos állat egyedekkel, tenyészállat-adatbázisba jelentés, állategyedek egyedi és kötött tartása, konvencionális takarmányok felhasználása);
 • ökológiai termelési nyilvántartás támogatása;
 • eGN és permetezési napló vezetése;
 • egységes Támogatási Kérelem (EK) benyújtása;
 • a KAP támogatási előírások EU BIO vonatkozásainak értelmezése (feltételesség, AÖP, ÖKO-VP);
 • nemzetközi feltételrendszerek által előírt kötelező dokumentációk előkészítése (Bio Suisse, Demeter, Naturland, Bioland, KRAV, NOP, Soil Association).

Emellett az alábbiak szerinti magas színvonalú technológiai szaktanácsadást is nyújtunk:

 • termesztéstechnológia kidolgozása és finomhangolása, termelési folyamatok és megoldások racionalizálása, a versenyképesség növelése;
 • ökológiai és szokványos termelés szétválasztása, szennyeződés megelőzése;
 • vetési- és telepítési tervek, szaporítóanyagok, csíranövények előállítása, talajegészség, növényvédelem (a felvevő piac igényeire alapozott termelésszervezés és technológiai tanácsadás: talajmegújító vetésforgó, rezisztens
  és ökotermesztésre alkalmas fajtaválasztás, precíziós tápanyag-utánpótlás és növényvédelem a homogén beltartalmú tételek termelése, betárolása érdekében, kapcsolódó raktározástechnikai és kártevővédelmi megoldások);
 • állattartás fajtaspecifikus igényei, takarmányozás, takarmányfeldolgozás, trágyakezelés és -hasznosítás, állategészségügy;
 • természetes termőhelyek kezelése, gombatermesztés, méhészet, halászat (akvakultúra), borászat, élelmiszer-feldolgozás szakmai sajátosságai;
 • különleges követelmények a következő területekre: vendéglátás és közétkeztetés, kozmetikumgyártás, forgalmazás, forgalomba hozatal, export, EU-n kívüli import, logisztikai szolgáltatás.

Terveink között szerepel szakmai fórumok rendezése és a tapasztalatcserét szolgáló tanulmányutak szervezése is.

További információért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@biokultura.net címen.

Elekes Balázs
ügyvezető igazgató
(Biokultúra 2024/1)