Tag Archive for: Hamisított tanúsítványok

Tájékoztatjuk arról, hogy Romániából származó terményeket forgalmazó vállalkozás Nemes Levente (cím: Com. Ernei, Nr. 134, Jud. Mures) tanúsítványával (ellenőrző, tanúsító szervezete: Ecoinspect SRL. Cluj-Napoca) magyar gazdasági szereplőket tévesztettek meg.

A mennyiben Ön ilyen tanúsítvánnyal szerzett be terméket, és még van készlet belőle, akkor azonnali hatállyal annak forgalmazását, felhasználását felfüggeszti a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Az EU 889/2008/ EK rendelet alapján azonnali kötelező adatszolgáltatást kérünk!

Felszólítjuk minden Partnerünket, hogy haladéktalanul jelentse be a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé, ha Nemes Levente tanúsítványával igazolt bármilyen terményt, terméket szerzett be 2015-ben és/vagy 2016-ban, attól függetlenül, hogy van-e még készlete belőle, vagy nincs.

A bejelentés tartalmazza a következőket (minden érintett termékre):

  • a beszerzett termény, termék megnevezése;
  • mennyisége;
  • a beszerzés időpontja;
  • készlet mennyisége;
  • a továbbforgalmazás időpontja;
  • a vevő megnevezése;
  • a felhasználás időpontja és jellege;
  • a beszerzett készlet minden egyéb mozgása;

Ezeket az információkat a 2015. január 1-től naprakészen vezetett Készletnyilvántartó lap másolatának beküldésével is lehet teljesíteni!

Dr. Roszík Péter