2014 Már 29

Fiatal gazdák bioméhészetének kialakításához

0 Comment

Korábbi lapszámunkban már bemutattunk részleteket arról, hogy milyen lehetőségeik vannak a gazdálkodni szándékozó – többek között – egyéni vállalkozóknak ökológiai méhészet elindításához, majd a fejlesztések ütemezéséhez. A FIATAL GAZDA valóban fiatal korú, mezőgazdasági egyéni vállalkozót, méhészt stb. jelent, aki jelentősen különbözhet a generációsan idősebb partnerektől úgy szemléletben, mint egy-egy adott terület vívmányainak ismeretében, illetve pl. számítástechnikai felkészültségben, jártasságban. Jelentős különbség lehet a lendületben, a tenni akarás irányában, a látszólag egyszerű, de mégis bonyolult tettrekészségben, a lazaságban, a türelmetlenségben és még sorolhatnám. A fiatalos gondolkodásmódot nem segíti/gátolja még a gyakorlat bevésődött rutinja sem.

2013-ban a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szervezésében tartott előadás-sorozat keretében Debrecenben és Gödöllőn bemutattuk az ökológiai gazdálkodásba való belépés adta lehetőségeket, feladatokat és a kivitelezés lehetőségeit. Az ökológiai feltételrendszer ismerete mellett, a szerződéskötés után, az első ellenőrzésnél pontosabb képet kaphat a partner az átállási státusz aktuális helyzetéről, lehetőségeiről és a kötelezettségekről.

Lényegében mit jelent az ökológiai, vagy biogazdálkodás a méhészetben? Ez, részben egy speciális követelményrendszer önként vállalt teljesítése. Az EU-ban (korábban Európai Közösség) már 1991-ben rendeletben definiálták és szabályozták az ökológiai gazdálkodást, így napjainkban is ennek a módosított, pontosított, újabb uniós és nemzeti rendeletekben megfogalmazott előírásait kell követnünk. Az adott szakmai elemek mellett egy minőségbiztosítási rendszeren keresztül juthatunk el állományunk-méhészetünk, valamint termékeink tanúsításáig.

Szakmai szempontból melyek a legfontosabb tudnivalók?

Több is van, nézzük röviden! Igen lényeges, hogy mi a célja ennek a tevékenységnek: egészséges, magasabb minőségű termékek, élelmiszerek előállítása úgy, hogy fokozottabban óvjuk a környezetet, természetet, ennek részeként a méhcsaládjainkat is. A termék, esetünkben, legnagyobb arányban a méz, minőségét és idegen anyagoktól való mentességét elsősorban a termelési folyamat, a technológia betartásával, nyomonkövethetőségével és ellenőrzésével biztosítjuk, amelyet kiegészíthetnek laboratóriumi vizsgálatok is.

Az alternatív védekezés egyik formája nyár elején a herés fiasítás atka-csapdakénti alkalmazása

Az alternatív védekezés egyik formája nyár elején a herés fiasítás atka-csapdakénti alkalmazása

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem minden méhlegelő (növény, illetve hely) felel meg a bioméhészetben. A fokozott környezeti terhelésnek kitett területek, így pl. az autópályák, szemétlerakók stb. 3 km-es körzetében virágzó növényekből származó nektár (méz) és virágpor sem tanúsítható, ez a távolság igény vonatkozik az intenzív növényvédelmi technológiák alapján termesztett növényektől is, pl. repcére, napraforgóra is.

Az állategészségügy területén kiemelhetjük a jó tartási körülmények biztosítását (népesség, anya, méhlegelő, élelem, lépkészlet), amelyek a megelőzés alapjai, ill. a kezeléseknél alapelv a szintetikus vegyületek, antibiotikumok elkerülése, helyettük a szerves savak (hangya-, oxál-, tejsav), valamint az illó olajok (pl. timol) alkalmazása.

A lépkészlet megújítása, cseréje az indulásnál alapkövetelmény, később a prevenció része. A viasz/műlép eredetét mindig igazolni kell!

Az induló telep első státusza, túlnyomó többségben az ún. átállási szakasz, amikor már minden tevékenységet a feltételrendszer előírásai szerint kell végezni, azonban a végső „eredmény”, a termék/ek tanúsítása, az ún. Minősítő Tanúsítvány még nem kapható meg. Ekkor már tájékozódhat azonban a partner a tanúsító lap kézhezvételével az ellenőr által készített ellenőri és értékelő jelentés, valamint a méhészetet érintő minősítés eredményéről. A lapon a tanúsító által feltárt összes észrevétel megtalálható. Felmérhető már az esetleges hiányosság, a határidők betartásának fontossága, az ebből eredő szankciók szerepe.

Előkészületek az átállásra, szaporításra, építtetésre és a sokoldalú hordásra

Előkészületek az átállásra, szaporításra, építtetésre és a sokoldalú hordásra

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiküldött egységcsomag tartalmazza a „Szankciókatalógust”, más néven a hiányosságokra reagáló eljárások listáját (a www.biokontroll.hu honlapról is letölthető). Még van idő ezt a 12 oldalt is áttanulmányozni, amelyben szabályozzák, illetve osztályozzák az esetleges hibákat, figyelmeztetéseket (F1-3), azok pótlási lehetőségét és a megszűntetését. A szigorúbb eltérésekről, a szankcióról (SZ1-3) bizonyos esetben értesíteni kell a Kormányhivatalt és a legvégső esetben az ökológiai gazdálkodásból történő kizárás veszélye is fennállhat. Az ökológiai méhészeti munkát 28 általános előírás és 22 méhészeti szabály irányítja az F1, F2, F3 fokozatok kiadása a hibás gyakorlat megszüntetését célozza, ezek a „bioként” történő jelölhetőséget nem érintik. Az SZ1, SZ2, SZ3 pontok esetében az ökológiai jelöléstől eltiltják az érintett tétel, vagy a teljes méhészetet.

Az éves átfogó ellenőrzés alapja az „Ökológiai üzemleírás” is (lásd: 2013. november), aminek évenkénti újra értékelése is megtörténik. A vizsgált időszakban (előző ellenőrzéstől eltelt idő) bekövetkező pl. méhcsaládvásárlás, annak származása, vagy új keretméretre, kaptártípusra váltás, illetve egyéb változás, szintén az Ökológiai üzemleírás módosítását igényli.

Hogy milyen módon és mennyi idő alatt lehet egy méhészet bio, arról a Biokultúra újság 2013/5 számában részletes leírás olvasható, jellemzően 2-3 évvel kell számolni. Kiegészítésül elmondható, hogy a jogszabályban rögzített határidőket a méhészet esetében a klimatikus viszonyok is jelentősen felülírhatják.

Az „Éves adatközlő lap”-ot minden partner megkapja, ezt a „Vándorlási terv” melléklettel együtt kitöltve a tárgyév március 31-ig kell visszaküldenie.
Vándorlásnál fontos az érvényes egészségügyi igazolás a méhcsaládokról, illetve az adott vándortanyákról származó be- és kijelentő igazolások. A pergetések után küldjük el a „Készletre vételi jelentés”-t is.

Az egyéni vállalkozók tevékenységének kötelező és fontos része a pénzügyeik könyvelése. Ezt egyes esetekben a vállalkozó is elvégezheti, de gyakrabban külön könyvelőt bíznak meg ezzel a feladattal. Az ökológiai gazdálkodás, pl. méhészet ellenőrzése során a vállalkozás könyvelésének is rendelkezésre kell állnia az ellenőrzés helyszínén, tehát nem a könyvelőnél! Az anyagbeszerzéseknél és a termékek értékesítésnél ez fontos dokumentum. Lényeges az engedélyezett, felhasználható anyagok (gyógyszerek, műlép, méhcsalád, cukor, kaptár) pontos ismerete, mivel az ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett anyagok (pl. amitráz tartalmú termékek, Perizin, antibiotikumok, konvencionális viasz/műlép/méhcsalád/cukor, takarmánykiegészítő készítmények, műanyag kaptár stb.) részben az átállási folyamat előre haladását gátolhatják, ill. szigorúbb szankciókkal is járhatnak.

Javasoljuk, hogy a tervezett nagyobb beszerzések előtt feltétlenül kísérjék figyelemmel a Biokultúra lapban is megjelenő, állandóan frissített közleményeket, valamint a honlapot (www.biokontroll.hu) is. Újabb termékeknél, kétely esetén az ellenőrző és tanúsító szervezet is készséggel ad tájékoztatást. Ne essünk abba a hibába, hogy „nem tudtam”!

Végül a fiatal bioméhész gazdáknak is jól fejlődő, népes méhcsaládokat, nektárban és virágporban bő legelőket kívánunk! Az átálláshoz, valamint a feltételek, továbbá az ellenőrzésekhez kapcsolódó ismeretek bővítéséhez javasoljuk a „Tanácsok nemcsak kezdő bioméhészeknek” című cikket a lap 2013/5 számában (a www.biokontroll.hu honlapon a cikk elérhető).

dr. Szalainé Mátray Enikő – dr. Szalai Tamás
(Biokultúra 2014/1)

[top]