2. ábra | Az európai fajták országok szerinti %-os megoszlása