,

Hivatalos közlemények (2016. február 8.)

Tisztelt ökológiai gazdálkodásra támogatására pályázó Partnerünk!

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatás igénybevételéhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adategyeztetés végett az ehhez szükséges adatokat részünkre megküldte. Amennyiben esetlegesen ellentmondás van a hozzánk bejelentett adatok és az MVH által adategyeztetésre átadott adatok között (pl. név, lakcím, területi adatok stb.), akkor az MVH által megadott adatokhoz igazítjuk nyilvántartásainkat annak érdekében, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett partneradatok teljes összhangban legyenek a nálunk nyilvántartottal.

Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy mielőbb jelezze!

Tisztelettel:
Széles Viktória titkárságvezető


Az ökológiai gazdálkodásért illetékes hatóság – a NÉBIH – előírásai a Szankciókatalógus módosítására

Tisztelt Partnerünk!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által hozott határozat alapján Az eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre (Szankciókatalógus) alábbi pontjaiban meghatározott szankciókat a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2016. január 25-től nem alkalmazhatja.

 • 9.4. Tiltott készítménnyel csávázott szaporítóanyag felhasználása
 • 13.1. Engedély nélküli állatbeszerzés, amikor engedélyezhető lett volna
 • 13.2. Engedély nélküli állatbeszerzés, amikor nem lett volna engedélyezhető (ha értelmezhető)
 • 13.3. Szokványos állatok bevonása nem felel meg az előírásoknak
 • 29.2. A szükséges hatósági engedélyek hiánya

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 02.4/682-3/2016. határozata alapján a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a tanúsító szervezet által alkalmazható intézkedések a következők az itt található táblázatban rögzített esetekben (a többi esetben Szankciókatalógusunk egyelőre érvényben marad).

Ezekben az esetekben a Biokontroll Szankciókatalógusában rögzítettekkel szemben a következőket kell alkalmaznunk:

Sz1:

 • Figyelmeztetés a szabálytalanságra írásban (15.§ a);
 • A gazdasági szereplő számára a hibás gyakorlat megszüntetésének előírása (15.§ c)
 • Ökológiai jelölés alkalmazhatóságát nem érintő szankció

Sz2:

 • Tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése (15.§ e)
 • Ökológiai jelölés alkalmazhatóságát érintő szankció

Sz3:

 • Tanúsítvány visszavonás (15.§ f)
 • Tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése (15.§ e)
 • Bejelentés a jogsértés helye szerint illetékes igazgatóságnak (15.§ (3)
 • Ökológiai jelölés alkalmazhatóságát érintő szankció

A fent megjelölt intézkedéseket az alábbi esetekben az alábbiak szerint kell alkalmazni.

Sz1:

Amennyiben a megjelölt szabálytalanság, vagy jogsértés sorának Sz1 oszlopában „1″ jelzés szerepel, az adott jogsértés esetében első intézkedésként szükséges a gazdasági szereplő figyelmeztetése mellett a hibás gyakorlat megszüntetésének előírása a gazdasági szereplő részére.

A szabálytalanság vagy jogsértés megszüntetése érdekében a tanúsító szervezet jogosult felszólítani a gazdasági szereplőt a hiányzó dokumentumok megküldésére, illetve rendkívüli ellenőrzést végezhet amennyiben szükségesnek ítéli.

A hibás gyakorlat megszüntetésére, vagy a hiánypótlásra maximálisan megjelölhető irányadó határidő 15 munkanap, amennyiben az adott jogsértés esetén egyéb határidő nem került megjelölésre.

Amennyiben a megjelölt határidőre a gazdasági szereplő a kért intézkedést nem teszi meg, az adott szabálytalanság, vagy jogsértés azon oszlopának megfelelő szankciót kell alkalmazni, ahol a „2″ szám szerepel.

Az intézkedés az ökológiai jelölés alkalmazhatóságát nem érinti.

Sz2:

Amennyiben a megjelölt szabálytalanság, vagy jogsértés sorának Sz2 oszlopában „1″ jelzés szerepel, az adott jogsértés esetében első intézkedésként szükséges a tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése.

Amennyiben a megjelölt szabálytalanság, vagy jogsértés sorának Sz2 oszlopában „2″ jelzés szerepel, az adott jogsértés esetében második intézkedésként – Sz1 szankció kiszabását követően – szükséges a tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése.

A szabálytalanság vagy jogsértés megszüntetése érdekében a tanúsító szervezet jogosult felszólítani a gazdasági szereplőt a hiányzó dokumentumok megküldésére, illetve rendkívüli ellenőrzést végezhet amennyiben szükségesnek ítéli.

A felfüggesztés időtartalma, mely a hibás gyakorlat megszüntetésére, vagy a hiánypótlásra maximálisan megjelölhető: 60 nap, amennyiben az adott szabálytalanság vagy jogsértés sorában ettől eltérő határidő nem került megjelölésre.

Amennyiben a megjelölt határidőre a gazdasági szereplő a kért intézkedést nem teszi meg, a tényállás tisztázását követően a jogszabálysértés bizonyítást nyer, az Sz3 szankciót kell kiszabni.

Az intézkedés az ökológiai jelölés alkalmazhatóságát érinti.

Sz3:

Amennyiben a megjelölt szabálytalanság, vagy jogsértés sorának Sz3 oszlopában „1″ jelzés szerepel, az adott jogsértés esetében első intézkedésként szükséges a gazdasági szereplő tanúsítványának visszavonása, tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése, illetve bejelentés megtétele a jogsértés helye szerint illetékes megyei Kormányhivatal felé.

Amennyiben a megjelölt szabálytalanság, vagy jogsértés sorának Sz3 oszlopában „2″ jelzés szerepel, az adott jogsértés esetében második intézkedésként – Sz2 szankció kiszabását követően – szükséges a gazdasági szereplő tanúsítványának visszavonása, tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése, illetve bejelentés megtétele a jogsértés helye szerint illetékes megyei Kormányhivatal felé.

Amennyiben a megjelölt szabálytalanság, vagy jogsértés sorának Sz3 oszlopában „3″ jelzés szerepel, az adott jogsértés esetében harmadik intézkedésként – Sz1 és Sz2 szankció kiszabását követően – szükséges a gazdasági szereplő tanúsítványának visszavonása, tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése, illetve bejelentés megtétele a jogsértés helye szerint illetékes megyei Kormányhivatal felé.

Az intézkedés az ökológiai jelölés alkalmazhatóságát érinti.

A 889/2008/EK (rendelet 92d. cikk alapján kialakított szabálytalanságok és jogsértések kapcsán alkalmazandó intézkedések jegyzéke

Szabálytalanság vagy jogsértés megnevezése
Sz1
Sz2
Sz3
Figyelmeztetés a szabálytalanságra írásban (15.§ a)
és
Előírja a gazdasági szereplő számára a hibás gyakorlat megszüntetését
(15.§ c)
Ökológiai jelölés alkalmazhatóságát nem érintő szankció*
Tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése (15.§ e); (15.§ (2) Ökológiai jelölés alkalmazhatóságát érintő szankció
Tanúsítvány visszavonás (15.§ f) (15.§ (4) Tanúsítás részleges vagy teljes felfüggesztése (15.§ e) (15.§ (3) Bejelentés a jogsértés helye szerint illetékes igazgatóságnak (15.§ (3) Ökológiai jelölés alkalmazhatóságát érintő szankció

Sz1: 15 munkanap hiánypótlásra, vagy cselekmény megtételére maximálisan kiszabható határidő

Sz2: Felfüggesztés időtartalma maximum 60 nap

Nyilvántartások, engedélyek
A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek hiánya
1
2
Állatok származása
Engedélynélküli állatbeszerzés 889/2008 EK 9.cikk; 42.cikk
1
2
3
Sz1: vemhes állatok eltávolítására normálisan kiszabható határidő: vemhesség időtartalmának másfélszerese
Szaporítóanyagok
A nem ökológiai vetőmagok vagy burgonya vetőgumó felhasználása úgy, hogy a vetőmagot vagy a burgonya vetőgumót az 5. cikk (1) bekezdésében a vetőmagok és a burgonya vetőgumó kezelésére engedélyezetteken kívül eső növényvédelmi termékekkel kezelték 45. cikk (2) (kivéve hatósági előírás)
1