,

Hivatalos közlemények (2017. december)

Hivatalos közlemények 2017. december (megjelent a Biokultúra újság 2017/6 számában)

1. Változások a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. dokumentációs rendszerében

1.1. 2018. január 1-jétől módosul a Bejelentkezési lap, kérjük hogy ettől az időponttól kezdve az új nyomtatványt használják mindazok, akik ellenőrzési rendszerünkbe új szereplőként jelentkeznek be. Az új űrlap a bevezetése időpontjától letölthető honlapunkon az Ellenőrzés és tanúsítás/Dokumentumtár menü alatt, illetve kérésre ezt fogjuk papír alapon is kiküldeni.

1.2. A vonatkozó EU ökológiai rendeletek értelmében, új partnerek esetében az első ellenőrzés előtt el kell várnunk, hogy Üzemleírást nyújtsanak be jóváhagyásra. Első lépésként a növénytermesztők, az állattartók, a feldolgozó üzemek, a kereskedők és az EU-ba közvetlenül importálók számára készítettük el az új kitöltendő formanyomtatványokat, amelyek 2018. január 1-jétől letölthetők az Ellenőrzés és tanúsítás/ Bejelentkezőknek oldalon.

1.3. „Adatlap új állatállomány bejelentéséhez” címmel új formanyomtatványt vezetünk be 2018. január 1-jétől. Kérjük T. Partnereinket, hogy a jelzett dátum után ezt alkalmazzák! Az új dokumentumot kérésre kiküldjük, illetve honlapunkon elérhetővé tesszük.

2. Információ a szabályos ökológiai jelölésről

Hatósági és saját vizsgálataink az ökológiai termékek jelölésében sok hibát tapasztaltak. Ennek elkerülésére készítettünk egy részletes leírást, amelyet minden Partnerünk számára 2017 decemberében kiküldtünk egy elektronikus körlevélben. Kérjük, hogy aki nem kapta meg, az a pótlás érdekében jelezze az info@biokontroll.hu címre, illetve a szokásos telefonszámunkat hívva!

3. Jelzés fellebbezésekhez, hiánypótlásokhoz és egyéb Partnereink által igényelt munkáért járó külön eljárási díjról

Honlapunkon és Hivatalos közleményeinkben megjelent többszöri előzetes tájékoztatás után a 2018. január 1-je utáni ellenőrzésekhez kapcsolódóan Partnernek felróható hiánypótlás, fellebbezés, hatósági eljárásokban való közreműködésünkért, illetve egyéb (az érvényes szerződés által le nem fedett munkán kívüli munkáért) a szerződéseinkben szereplő egyéb igényelt szolgáltatás tarifájával (14 900 Ft + áfa) díjat számítunk fel esetenként egy alkalommal. A hiánypótlások, kérelmek, egyebek benyújtásához formanyomtatványt fogunk bevezetni. A bevezetés évében (2018-ban) önkorlátozással élünk, amely értelmében az ilyen eljárásokból összetevődő díj egy-egy Partnerre tekintve nem haladhatja meg az éves minimáldíj összegének felét!

4. Kérés a támogatott területek átadásával kapcsolatban

Kérjük azokat a Partnereinket, akik kötelezettségvállalás átadásával szeretnének ökológiai gazdálkodás támogatásába vont területet átadni és/vagy átvenni, azok ne csak a Magyar Államkincstár felé tegyenek bejelentést, hanem a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé is. Ennek elmulasztása (a magyar Vidékfejlesztési Programban rögzített feltételek miatt) súlyos anyagi következményekkel járhat! A MÁK felé benyújtott dokumentumok másolata, vagy az átadó és átvevő fél részéről aláírt Átadás- átvételi nyilatkozat erre alkalmas; fontos hogy az átadás dátumaként 2018. január 1-je kerüljön rögzítésre! Fontos, hogy az átvevő fél 2018. január 1-jén már rendelkezzen mezőgazdasági ellenőrzésére szóló szerződéssel a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel.

Dr. Roszík Péter