,

Hivatalos közlemények (2018. április)

Hivatalos közlemények 2018. április (megjelent a Biokultúra újság 2018/1-2 számában).

1. Módosult a Bizottság 889/2008/EK rendelete

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2273 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. december 8.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról, amely

  • a sertés és baromfi esetében a szokványos fehérjetakarmány felhasználására adott határidőt 2017. december 31-ről 2018. december 31-re változtatja; a szokványos takarmány felhasználásának feltételei egyebekben nem változtak;
  • nem ökológiai gazdálkodásból származó tojójérce 18 hetes koráig történő behozatalára nyitva álló időszakot a 2017. december 31-ről 2018. december 31-re változtatja; ennek feltételei nem módosultak.

2. Módosul a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere

(A módosítások a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. honlapján a Közlemények rovatban 2018. február 12-én már megjelentek.)
Az új változat verziószám: AF/10:2012_v10, hatályos: 2018. 03. 01-től.

1. A Bevezetés utolsó két mondatában a dátumok a következőképpen módosulnak:
„Alap-feltételrendszerünkben a 2017. december 31-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.
Budapest, 2018. január 2.”

2. A 7.1.2. 7) ii. pont a következőképpen módosult:
„a szokványos, legfeljebb 18 hetes tojójércék az ökológiai állattartásba 2018. december 31-ig bevonhatók, ha ökológiai jércék nem kaphatók, de csak akkor, ha az ökológiai takarmányozás és állatgyógyászat előírásai szerint nevelték fel őket.”

3. A 7.6.1.4. c) pont második mondata a következőképpen módosult:
„Szokványos takarmány 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban a nem növényevő fajok (sertés, baromfi) esetében használható aránya – 12 hónapra számítva – legfeljebb 5% lehet.”

4. Az állattartás összefoglalásának első bekezdésében szereplő dátum a következőképpen módosult:
„2018. december 31-ig.”

5. Az állattartás összefoglalásának negyedik bekezdésében szereplő évszám a következőképpen módosult:
„2018-ig.”

6. A 7.3B 4.1 első bekezdés (halastavi haltartás) a következőképpen módosul:
„A halgazdaságban a takarmányozást a nyújtás szakaszában a halastavakban természetesen előforduló táplálékforrásból kell megvalósítani.”

3. Változás a hiánypótlás gyakorlatában

Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy korábbi gyakorlatunkkal ellentétben minden tanúsítást befolyásoló hiányosság pótlására határidőt adunk meg. Megszűnik annak lehetősége, hogy a hiánypótlást bármeddig elfogadjuk és ha azt nem, vagy nem megfelelően küldik be, akkor nem adunk ki tanúsítványt. Az új eljárásunk értelmében a jövőben a hiánypótlási határidő lejártát követően ki fogjuk állítani a tanúsítványt, természetesen a nem pótolt hiányosságok figyelembe vételével. Ezután a tanúsítvány mellékletének cseréje plusz költséggel fog járni. Ennek díja 2018-ban 7 200 Ft/melléklet + áfa.

Amennyiben a hiányosságok vagy azok nem megfelelő pótlása miatt a tanúsítási döntés alapján a terméket forgalomba hozó partnerünk részére nem állítható ki tanúsítvány, az ellenőrzési és értékelési folyamatot a működésünket szabályozó szabvány alapján újra el kell végeznünk, amely szintén plusz költséggel jár. Ennek díja a mindenkori minimáldíj, jelenleg 85 500 Ft + áfa.

4. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2018. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

(Az infláció hivatalos közzététele után a Biokontroll Nonprofit Kft. honlapján 2018. január 18-án jelen közleményünk már megjelent.)

Feldolgozás, nagy- és kiskereskedelem, import, gombatermesztés, vadon termő növény begyűjtése, raktározás, kozmetikai termék előállítás, bioboltok esetén:

  • ellenőrzés időtartamára: 15 300 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
  • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 15 300 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
  • kiszállási díj: 28 200 Ft + 27% áfa;
  • az éves díj legalább: 57 300 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 28 200 Ft + 27% áfa kiszállási díj;
  • kiskereskedelmi egységek (bioboltok, végső fogyasztónak történő értékesítés): 85 500 Ft/év + 27% áfa.

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:

Csoport Díj
Szántóföldi növény (Ft/ha) 3300 + áfa
Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény (Ft/ha) 5800 + áfa
Nem termő ültetvény (Ft/ha) 3300 + áfa
Szálastakarmány, zöldtrágyanövény (Ft/ha) 2200 + áfa
Telepített gyep (Ft/ha) 290 + áfa
Ősgyep, vagy 5 évnél régebben telepített gyep (Ft/ha) 220 + áfa
Ugaroltatott terület (Ft/ha) 1020 + áfa
Üvegház, fólia (Ft/m2) 34 + áfa
Állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség esetén, Ft/sz.á.) 1540 + áfa
Állattartás (0,4-2 sz.á./ha állatsűrűség alatt, illetve felett, Ft/sz.á.) 2400 + áfa
Halastó (Ft/ha) 960 + áfa
Méhészet (Ft/család) 260 + áfa
Minimáldíj (Ft) 85 500 + áfa

5. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár, és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozásállományt, oly módon, hogy az a Partnernél költségként jelenik meg, nálunk meg nem eredményez többletbevételt, hanem a pénz máshová vándorol: jogászokhoz, bíróságokhoz, ne adja Isten végrehajtókhoz.

6. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jogszabályok írják elő!)

Kérjük a Biokultúra újság 2018/1-2 számába berakott ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/23) nyomtatvány figyelmes elolvasását, a megváltozott vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését és 2018. április 30-ig történő visszaküldését! Kérjük, hogy a zöld lap minden oldalát legyenek szívesek aláírni! Az esetlegesen hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/23), szkennelve, e-levélben (e-mailben) az info@biokontroll.hu címre is beküldhető. (Ebben az esetben az eredeti okiratot kérjük 5 éven át megőrizni!)

Késedelmes adatközlés esetén F3 figyelmeztetés („Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” alapján), kerül kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, amennyiben erre április 30-a után kerül sor, akkor az F3 figyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg a „Szankciókatalógusban” rögzített díj megfizetése mellett.

7. Kapcsolattartás

Kérjük T. Partnereinket, hogy a küldeményeiket – az iktatás zavartalansága végett – csak egyféle módon küldjék meg: vagy postai úton, vagy faxon, vagy szkennelve az info@biokontroll.hu címre! Fax és e-levél esetén az eredeti dokumentumot öt éven át kérjük megőrizni!

A beérkező leveleket haladéktalanul iktatjuk és a felelősnek továbbítjuk.

A Szerződés és a Bejelentkezési lap csak eredeti aláírásokkal érvényes, így azok fax és/vagy e- levél közléssel, levélváltással nem léphetnek hatályba!

8. Figyelemfelhívás a tanúsítványok mellékletének helyes használatára

Nem mérséklődő gyakorisággal fordul elő T. Partnereink működési gyakorlatában, hogy az előző évre, évekre szóló tanúsítvány mellékletekkel igazolják későbbi termékeik ökológiai státuszát! Ez a gyakorlat szabálytalan, még akkor is, ha a termék azonos, így például a 2016-ban termelt búza, vagy pergetett méz stb. tanúsítványa nem használható fel a 2017-es búza, illetve méz forgalmazásához!

Ha mégis megtörténik ilyen, akkor hatóság által kötelezően előírt módon szankciót kell kiadnunk, a termék ökológiai jelölésének jogát meg kell vonnunk! T. Partnereinktől, amely nagyon súlyos intézkedés!

Az esetek jelentős részében bizonytalan fellebbezési eljárás elvezethet az intézkedés kihatásának mérséklődéséhez, amely során azonban még a területileg illetékes kormányhivatal indoklás melletti tájékoztatását is előírták számunkra!

Ezt a bizonytalan eljárást el kellene kerülnünk, annál is inkább, mert új gyakorlatunkban ez többlet-kiadással jár!

Ezért kérjük, hogy amennyiben (akár a későbbre ütemezett ellenőrzés miatt) az új tanúsítvány és mellékletének kiadását megelőzi egy adott termék forgalmazása, kérjék tanúsítójuktól a tanúsítvány mellékletének cseréjét, aktualizálását! Ez az eljárás díjmentes a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. mai gyakorlatában!

Dr. Roszík Péter