,

Hivatalos közlemények (2018. augusztus)

1. Módosult az EU-ba irányuló importot szabályozó 1235/2008/EK rendelete

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2018/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 3.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (A jogszabály elérhető a www.biokontroll.hu honlapon az Ellenőrzés és Tanúsítás > Öko jogszabályok elérési úton.)

2. Változott a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018-ban végzett felügyeleti vizsgálata során előírta a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének kismértékű változtatását a vegetatív szaporítóanyagok felhasználása esetére. Ezzel egyidejűleg saját elhatározásunkból pontosítottuk nemzetközi gyakorlathoz igazítva a kaptárok anyagára vonatkozó követelményeinket, és aktualizáltuk a NÉBIH által vezetett ökovetőmag adatbázis elérési útját. A változások a következők:

2.1. A vegetatív szaporítóanyagra vonatkozó rész (vastagított betűvel kiemelve a kiegészítés):

5.4.2. 5) helyére a következő rész kerül:

5) „A vetőmag és vetőburgonya szaporítóanyagokon kívüli más szaporítóanyagok (dugványok, csemeték, gumók, évelő növények palántái stb.) is ökológiai gazdálkodásból kell hogy származzanak, azonban tekintettel arra, hogy az adatbázis ilyeneket nem tartalmazhat, a termelő az engedély kérelmezése során tegyen nyilatkozatot arra, hogy a beszerzett (vagy beszerezni szándékolt) növény, fajta stb. ökológiai kínálatból nem állt rendelkezésére. Ezt az engedélyt is a vetés, ültetés, telepítés előtt kell beszerezni.

2.2. A méhészetet érintő pontosítás:

a 7.2.2. 4) pont a következő mondattal egészül ki:

„A kaptárok akkor tekinthetők főként természetes anyagokból állónak, ha a kaptárok teljes anyagtömegének (súlyának) több, mint fele a természetes anyag.”

Az új előírások hatálybalépésének időpontja 2018. szeptember 1.

2.3. Az öko vetőmagadatbázis elérési útja: http://portal.nebih.gov.hu/oko-vetomag.

Egyebekben az Alap-feltételrendszer nem változott!

A változásokkal az Alap-feltételrendszer a következő verziószámot kapta: AF/10:2012_v11.

3. Változás a hiánypótlás gyakorlatában

(Megismételt tájékoztatás.)

Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy korábbi gyakorlatunkkal ellentétben minden tanúsítást befolyásoló hiányosság pótlására határidőt adunk meg. Megszűnik annak lehetősége, hogy a hiánypótlást bármeddig elfogadjuk és ha azt nem, vagy nem megfelelően küldik be, akkor nem adunk ki tanúsítványt. Az új eljárásunk értelmében a jövőben a hiánypótlási határidő lejártát követően ki fogjuk állítani a tanúsítványt, természetesen a nem pótolt hiányosságok figyelembe vételével. Ezután a tanúsítvány mellékletének cseréje plusz költséggel fog járni. Ennek díja 2018-ban 7.200 Ft/melléklet + áfa.

Amennyiben a hiányosságok vagy azok nem megfelelő pótlása miatt a tanúsítási döntés alapján a terméket forgalomba hozó partnerünk részére nem állítható ki tanúsítvány, az ellenőrzési és értékelési folyamatot a működésünket szabályozó szabvány alapján újra el kell végeznünk, amely szintén plusz költséggel jár. Ennek díja a mindenkori minimáldíj, jelenleg 85.500 Ft + áfa.

4. Figyelemfelhívás a tanúsítványok mellékletének helyes használatára

(Megismételt tájékoztatás.)

Nem mérséklődő gyakorisággal fordul elő T. Partnereink működési gyakorlatában, hogy az előző évre, évekre szóló tanúsítvány-mellékletekkel igazolják későbbi termékeik ökológiai státuszát! Ez a gyakorlat szabálytalan, még akkor is, ha a termék azonos, így például a 2016-ban termelt búza, vagy pergetett méz stb. tanúsítványa nem használható fel a 2017-es búza, illetve méz forgalmazásához!

Ha mégis megtörténik ilyen, akkor hatóság által kötelezően előírt módon szankciót kell kiadnunk (a termék ökológiai jelölésének jogát meg kell vonnunk!) T. Partnereinktől, amely nagyon súlyos intézkedés!

Az esetek jelentős részében bizonytalan fellebbezési eljárás elvezethet az intézkedés kihatásának mérséklődéséhez, amely során azonban még a területileg illetékes kormányhivatal indoklás melletti tájékoztatását is előírták számunkra!

Ezt a bizonytalan eljárást el kellene kerülnünk, annál is inkább, mert új gyakorlatunkban ez többletkiadással jár!

Ezért kérjük, hogy amennyiben (akár a későbbre ütemezett ellenőrzés miatt) az új tanúsítvány és mellékletének kiadását megelőzi egy adott termék forgalmazása, kérjék tanúsítójuktól a tanúsítvány mellékletének cseréjét, aktualizálását! Ez az eljárás díjmentes a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. mai gyakorlatában!

Dr. Roszík Péter