Január utolsó napja a webGN benyújtásának jogvesztő határideje

Az idei évben lerövidült a gazdálkodási napló egyes adataira vonatkozó elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség – az úgynevezett webGN – beadási határideje.

A Miniszterelnökség a kifizetések mielőbbi megkezdése érdekében rövidítette a gazdálkodási napló elektronikus benyújtásának időszakát, így a 2017-ről szóló nyomtatványt 2018. január 1. és január 31. között kell elektronikusan beküldeni a NÉBIH részére.

A 2017-es naptári évre vonatkozóan az alábbi támogatásokban résztvevőknek kell gazdálkodási naplót benyújtani:

  • VP agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • VP ökológiai gazdálkodás támogatása
  • VP NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  • VP Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
  • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (NTB): vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
  • VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (NTB)
  • ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (10 éves kötelezettség miatt)

Bármelyik támogatás igénybevétele esetén egyetlen elektronikus nyomtatványt kell letölteni és a pályázati kiírás vonatkozó előírásai szerint kitölteni, majd az ügyfélkapun keresztül beküldeni. A nyomtatvány elektronikus kitöltésének megkezdéséhez telepíteni szükséges a legfrissebb Java és ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, melyek a NÉBIH honlapjáról is letölthetők, ugyanúgy, mint a webGN benyújtásához szükséges aktuális nyomtatvány. A weboldal ezen a helyen érhető el.

Fontos, hogy az érintettek az aktuális nyomtatványt töltsék ki és küldjék be az ügyfélkapun, mert ennek hiányában dokumentuma nem érkezik meg a NÉBIH-hez. A beküldés akkor sikeres, ha három üzenetet kap az ügyfélkapus tárhelyére.  Az első kettő üzenetet  az ügyfélkapu küldi (az üzenet feladója: ÁBT), a letölthető visszaigazolás neve airvalasz.txt. Ezután érkezik a 3. dokumentum, amelynek a feladója a NÉBIH, melynek visszaigazolásban az következő szöveg olvasható:  „A(z) 1000000000 regisztrációs számú ügyfél ÁNYK gazdálkodási napló nyomtatványának beküldése sikeres volt. Egyedi azonosító: 8a8082a8320179ca0132058276e701c7”

Az utolsó számsor azonosítja a beérkezett naplót. Amennyiben a NÉBIH által küldött visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, kérjük, jelezze ezt az akg@nebih.gov.hu email címre. Mindkét igazolást szükséges megőrizni (javasoljuk áttöltésüket az ügyfélkapus tartós tárhelyre).

Nagyobb gazdaságok esetében igényként merülhet fel a külső fejlesztők által előállított xml állomány feltöltése. Ezt is kizárólag az ÁNYK keretprogramban tudják megtenni. Az ezzel kapcsolatos praktikus információkról is a fenti weboldalon olvashatnak bővebben.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2018. január 31. jogvesztő határidő, azaz ha nem küldi be gazdálkodási naplójának meghatározott adatait tartalmazó webGN-t, akkor hiánypótlásra nincs lehetőség. A mulasztás az előző évi támogatási összeg akár 15 százaléknak elvesztését is eredményezheti. Továbbá azon esetekben (VP-AKG szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportok, VP-ÖKO szántó, illetve ültetvény földhasználati kategóriák), ahol a tápanyag-gazdálkodási terv beküldése is elvárt, ott a webGN beküldésének hiánya további 15 százalékos levonást eredményezhet az előző évi támogatásból.

A gazdálkodási naplót papíralapon nem kell beküldeni. Javasoljuk, hogy a beadási időszak elején teljesítse kötelezettségét, ne hagyja az utolsó hétre, mert így még időben megkapja a visszaigazolásokat, és bármilyen hiba merülne fel a beküldés során van még lehetősége javítani.

(NAK/Sztahura)