Tájékoztatás az ökológiai gazdálkodókat megillető földvásárlási és -használati előjogok változásáról

A 2016. évi LXI. törvény módosult (a módosításokat a 86. Magyar Közlönyben olvashatja el). 18/A. § (1) Ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodás folytatása, igazolni kell, hogy az elővásárlásra jogosult termelőként az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik.

A Biokontroll egyértelmű jogértelmezését átfogó, több fordulós egyeztetések is megerősítették! Ennek értelmében a földforgalmi előjogok gyakorlása során csak az a tanúsítvány fogadható el, amelyiken legalább egy ellenőrzött terület vonatkozásában az „ökológiai” vagy „átállási” státusz szerepel. A vonatkozó EU ökológiai rendeletek értelmében az „átállási” státusz legkorábban egy évvel a terület ökológiai gazdálkodásba vonása után következhet be! A Biokontroll által az ennél rövidebb időn belül kiadott tanúsítványokon az adott területre vonatkozóan „nem jelölhető” kifejezés szerepel.

Egyes újabb jogértelmezések szerint – és esetenként az NFA által megbízott jogi irodák is ezek közé tartoznak– az árverésen nyertes esetében, illetve az adásvételi vagy haszonbérleti szerződében szereplő vevő, bérlő esetében elfogadható az általunk kiadott Kötelezettségvállalási nyilatkozat, ezzel szemben a területre rájelentkezők esetében elvárják a korábban említett tanúsítvány meglétét.

Amennyiben korábban a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel olyan személy, gazdálkodó szervezet kötött Ellenőrzési szerződést, aki az előjogokat nem tudja érvényesíteni az új helyzetben, akkor jogkövetkezmények, anyagi terhek nélkül a szerződést közös megegyezéssel felbontjuk, amennyiben ezt az érintett fél írásban kezdeményezi. Ellenkező esetben a vonatkozó jogszabályok értelmében a Partnert továbbra is ökológiai gazdálkodónak tekintjük, számláinkat kibocsájtjuk, ellenőrzését, tanúsítását beütemezzük és elvégezzük stb. az általánosan elfogadott rendszerünk szerint. Ilyen esetekben az előjog érvényesítésétől függetlenül, követeléseinket fenntartjuk!

Természetesen ellenőrzési rendszerünkben a továbbiakban is szívesen látjuk az új szereplőket, akik az előírások betartása esetén egy-három év távlatában az ökológiai termékek termelésére és forgalmazására jogot szerezhetnek, amely nem mellékesen az ezzel együtt járó földforgalmi előjogok gyakorlását is lehetővé teszi!