Régi magyar lúdfajták

Baromfitenyésztésünk legkülönlegesebb ágazata a lúdtenyésztés. Egyedüli ágazatként jelentős magyar genetikai alapokkal rendelkezik, és így is versenyképes tudott maradni a termékekkel szemben komoly minőségi igényeket támasztó külföldi piacokon, ami példaként állítható a magyar baromfitenyésztés más ágazatai számára. Hazánk hagyományosan jelentős szerepe, valamint az a tény, hogy a világban Magyarországon kívül csak néhány országban van számottevő lúdnemesítés.. read more →

Mangalica kontra magyar nagyfehér

A nyershús minőségét számos tényező befolyásolja, ezek közül talán a legfontosabb maga az állat, ezen belül a fajta a kor és a nem. Befolyásolja a tartás módja, azaz hogy zárt vagy szabad tartású, valamint a takarmányozás. read more →

Világelsők vagyunk biohaltermelésben

Hortobágyi Halgazdaság Zrt. – Mit kell tudniuk az olvasóknak az európai hírű hortobágyi halgazdálkodásról? A válaszokat Puskás Nándor vezérigazgató és dr. Molnár Gábor homeopata állatorvos adta: – A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. a Magyarországon üzemelő halastó területnek 20%-án gazdálkodik, amely 5500 ha kiterjedésű tórendszert foglal magában. A mintegy 2500 tonna étkezési haltermeléssel meghatározó a hazai halastavi.. read more →

Ezerhatszáz tonna biohal évente

Biohal az Aranyponty Zrt.-nél Európában növekvő kereslet mutatkozik az organikus körülmények között termelt mezőgazdasági termékek iránt, beleértve a haltermelést is. Az Európai Bizottság, az Európai Akvakultúra Fenntartható Fejlődésének Stratégiája szerint a bio-halgazdálkodás az egyik lehetséges eszköze az EU haltermelésének növelésére. (Fotó: Biohaltermelő tó Rétimajorban) read more →

A lovak kehessége és a takarmányozás

Lovak között nőttem fel. Édesapámnak Furioso angol félvér tenyészállománya volt. A tovább-tenyésztésre meghagyott csikókon fölüli szaporulat értékesítésre került. read more →

Régi magyar tyúkfajták

Napjaink baromfiipara nagyon szűk genetikai bázisra épül. A világ összes baromfihús-termelésének 85%-át (FAOSTAT, 2006) meghaladó, így messze a legnagyobb termékmennyiséget adó húscsirke-ágazat genetikai alapját alig néhány brojlerhibrid jelenti. Ez okozta azt a sajnálatos tényt, hogy a régi tyúkfajták eltűntek a köztenyésztésből, sőt még a baromfiudvarokról is. read more →

Bakonszegi finomságok

Magyarország dél-keleti részén a XV. században épült, ma 1000 lelkes község Bakonszeg, mely a korabeli feljegyzések szerint ősidők óta az Erdélyből téli időszakban délre vándorló juhok telelő helye volt. Az ország nagyságú szikes-mocsaras rétek, legelők növény- és állatvilága rendkívüli gazdagságával biztosította elődeink számára a juh és más kérődző állatok tartását, tenyésztését. read more →

HU-BA: A Hungarikum Baromfitermék

Napjainkra világszerte kialakultak vagy kialakulóban vannak az alternatív baromfi tenyésztési és tartási rendszerek (ideértve az ökológiai baromfitenyésztést is), amelyek közös jellemzője, hogy természetszerű vagy ahhoz közelítő tartási feltételek között termelik a különböző márkanévvel és védjeggyel ellátott, a brojlercsirke korszaka előtti, hagyományos baromfitermékeket. read more →

Tőgygyulladások homeopátiás kezelése

Szerencsére a kisüzemi gazdaságokban nem túl gyakori probléma a tőgygyulladás. Mégis beszélni kell róla, mert ha mégis előfordul, nagy anyagi kárral jár. A néhány tehenes gazda jobban észreveszi a tejtermelés csökkenéséből adódó kiesést, mint egy több száz állatot tartó nagyüzemi telep. read more →

Melyiket válasszuk?

Az öko és hagyományos szarvasmarha-hústermelés gazdasági vizsgálata A vágómarha Magyarországon hagyományos exportcikk, de napjainkra ez drasztikusan visszaesett. Az 1980-as évek második felének átlagához képest a létszám mintegy 60%-kal csökkent és az export értéke évi 100 millió USD-nál kevesebb lett. A belső fogyasztásunk az EU-átlaghoz képest nagyon alacsony színvonalú (6-7kg/fő/év) évek óta. A nemzetközi állat-egészségügyi problémák (pl… read more →