Biotermelés és -termék a falusi turizmusban

A hazai biotermék-előállítás és -értékesítés helyzetének megőrzése és fejlesztése érdekében fontos gazdasági feladat a belföldi fogyasztás elősegítése; a kis mennyiségű termékek – zöldség, gyümölcs, állati termékek – közvetlen eladása és a fogyasztói szokások átalakítása. read more →

Gyimesben jártam

Távoli, majd egyre közeledő énekszó, szekérzörgéstől kisérve a csöndes éjszakában. Majd a jól kivehető fiatal férfihangok: „csak a leszerelő kiskönyvemet várom…” Aztán új dalba fognak, de ez szomorú pentaton: „Ímhol kerekedik egy fekete felhő, abban tollászkodik sárgalábú holló…” read more →

Szálláshelyek ökológiai minősítése Európában

Az agrikultúra és a vendéglátás hagyományosan igen közel áll egymáshoz Magyarországon. A vidéki vendéglátás a mezőgazdálkodással foglalkozó közösségekben gyökerezik, hiszen hagyományosan ők ápolják a kultúrtájat, ismerik a természeti környezetet, és megalapozták a magyar konyha és vendégszeretet jó hírét. A mindennapjaikból kilépő emberek fogékonyabbak az új élményekre, és jó példákkal, a vendégeken keresztül sokat tehetünk hozzá a.. read more →

Térségi összefogás és falusi vendéglátás

A WTO (World Tourism Organization), azaz a turizmus világszervezete a 2002-es évet az „Ökoturizmus évének” nyilvánította. A Quebec-i zárókonferencián nyilatkozatot is elfogadtak. A továbbiakban arról lesz szó, hogy hazánkban hogyan vélekednek az ökoturizmusról, és mit tesznek széleskörű elterjesztéséért. read more →

Ökoturizmus, falusi turizmus, farmturizmus

Külön fejezetet kell szentelnünk annak, hogy a kultúrtáj és az érintetlen természet milyen kompromisszum mellett tud együtt létezni. A bevezető gondolatokban kifejtésre került, hogy a többé-kevésbé egységesíthető ökoturizmus fogalom mellett a vidéki, falusi turizmus területén minden vonatkozásban erősíteni kell az ökológiai szemléletet előnyben részesítő és alkalmazó gyakorlatot. read more →

Császártöltési emlék

2002 nyarán volt szerencsém egy napot eltölteni Császártöltés nevű faluban és környékén. Szállásadóm és vezetőm dr. Márin Istvánné, tősgyökeres császártöltési, szülőházát is megnéztük kívülről. A helyben lakók nemes lokálpatriotizmusával avatott be szülőfaluja nevezetességeibe. read more →

Felsőszölnök, a vend falu

Az Őrség Szentgotthárd felé megy át az un. Vend-vidékbe, amelynek csúcsánál egy pontban találkozik a magyar, szlovén és osztrák határ. Ezt a találkozási pontot jelöli Felsőszölnök falu határában a hegytetőn emelt Hármashatárkő. A térséget – ellentétben az őrségi területekkel – csak most kezdi felfedezni a turizmus. Véletlenül kerültem el jómagam is ebbe a határfaluba néhány.. read more →

A falusi turizmus az ökogazdálkodás édes testvére

A Biokultúra újság lapjain nem először jelenik meg az ökoturizmus. A 2000. január-februári és március-áprilisi számában már igyekeztünk körüljárni a témát. Hogy most mégis újból foglalkozunk vele, ennek több oka is van. A turizmus a 2002-es évben kiemelt turisztikai területként az ökoturizmust tűzte zászlajára. Valószínűleg nem volt véletlen ez a lépés, hiszen az utóbbi években.. read more →

Irschen, az osztrák „zöld falu”

1991-ben Irschennel együtt 24 osztrák falu vállalkozott arra, hogy turizmusát a “Zöld falu” koncepció előírásainak megfelelően fejleszti; ökológiailag és ökonómiailag kiegyensúlyozott körülményeket teremt, ahol harmóniában van a turizmus és életminőség. read more →

Lóerő ír módra

Amikor Julian Ross keresésére indultunk Beszterce-Naszód megyébe, már falujától 30 km-re tudtak róla az emberek: “Lunkán lakik egy angol, akinek ménese van”. read more →