Támogatott madárodúk

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről” című jogszabály írja le a magas természeti értékű területeken (MTÉT) gazdálkodók által önkéntesen igénybe vehető – pályázható – támogatásokat, és a támogatásokhoz kapcsolódó elvárásokat. read more →

Ökotárs Alapítvány

Az Environmental Partnership for Sustainable Development (EPSD) konzorcium hat független magánalapítvány tömörülése, amelyek Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában és Magyarországon működnek, hazánkban ez az Ökotárs Alapítvány. Az 1991-ben amerikai kezdeményezésre létrejött EPSD célja, hogy adományokkal, képzésekkel és más eszközökkel elősegítse a környezetvédő civil szervezetek munkáját, fejlessze az állampolgári részvételt a környezeti döntéshozatalban és serkentse a.. read more →

A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület

A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület jelenleg a Tiszántúl egyik legnagyobb szervezete, több mint 1000 taggal, 16 jól működő helyi csoporttal (ill. tagszervezettel), és egy Központi Irodával, melynek feladata a gördülékeny működést biztosítani. Az egyesület elődjének alapjait a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Karán, Szarvason raktuk le, a Főiskolai Természetvédelmi Kör formájában, 1988-ban. read more →

Gazdálkodás természetvédelmi területeken

Hazánk jelenlegi természeti értékei az évezredes emberi behatás, a Kárpát-medence mindenkori lakóinak tájalakító, természetformáló munkái eredményeként maradtak ránk. A mezőgazdasági tevékenység, az erdőgazdálkodás, az ember felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása mind-mind alakította, formálta azt a környezetet, melyben a különböző állat- és növényfajok megtalálják életfeltételeiket. read more →

WWF Magyarország

A WWF a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete. 1961-ben alapította a kor néhány kiemelkedő természetvédelmi személyisége, többek között Sir Peter Scott, a híres sarkkutató fia, továbbá Luc Hoffman, Aldous Huxley és néhány további neves gondolkodó. A szervezet emblémaállata a Kínában őshonos, kihalás szélén álló óriáspanda. Az eredetileg World Wildlife Fund néven megalapított szervezet a veszélyeztetett.. read more →

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Az 1974-ben alapított Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hazánk legnagyobb, 10.000 tagot számláló természetvédelmi civil szervezete. Célunk a madarak védelmén keresztül hozzájárulni az emberi életminőség és a biológiai sokféleség megőrzéséhez Magyarországon. Ennek érdekében együttműködünk a lakossággal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal és az állami természet-védelem képviselőivel. Önkéntesek bevonásával természetvédelmi kutatásokat, védelmi akciókat hajtunk végre, ismeretterjesztő.. read more →

Magyar Természetvédők Szövetsége

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 100 hazai környezet és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése. A 20 éve működő Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. read more →

A biogáz előállításának újabb változatai

A biogáz előállítása a nagyobb állattartó telepek ismételten visszatérő problémája. Már az 1950-es években számos biogáztermelő berendezés készült a nyugati államokban. A biogáz hasznosítása azonban akkor még nem volt gazdaságos. Az energiaárakban bekövetkezett robbanásszerű változást követően ismét előtérbe került a biogáztermelés kérdése. read more →

A mezőgazdaság és a táplálkozás energiamérlege

Napjainkra jellemző az energiapazarló életmód, mindennapi életünk számos területén egyre nagyobb ráfordítás mellett, egyre kisebb hatékonysággal nyerünk energiát. Így van ez a mezőgazdálkodás és élelmiszer-előállítás esetében is, a kényelem, a munkavégzés hatékonyságának növelése, az élelmiszerek túlzott feldolgozottsága negatív energiamérleget eredményez. Kérdéseimre dr. Rózsa Sándor válaszolt, a Szelíd Energia Alapítványtól. read more →

Hagyományos és korszerű épületek

Magyarország alapanyag túltermeléssel küszködik, miközben növekvő élelmiszer import sújtja. Mindez nem lenne szükségszerű kitűnő természeti adottságai és hagyományai révén. Megoldás a minőségi biotermelés kiterjesztése. Az értékek megőrzéséhez, és méltó értékesítéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő tárolás, majd a további értéknövelés érdekében a vertikális feldolgozás. read more →