bioKontroll Folyóirat


Impresszum

A ’bioKontroll’ szaklap impresszuma a 2015-ös kiadványoktól

2010-ben ’Biokontroll’ néven alapított, féléves megjelenésű, elektronikus, nyílt hozzáférésű (open access) tudományos szakfolyóirat.

Laptulajdonos

 • Magyar Biokultúra Szövetség – Czeller Gábor (elnök)
 • 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.

Lapkiadók

 • Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. – Roszík Péter (ügyvezető)
  1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.
 • Magyar Ökotoxikológiai Társaság – Darvas Béla (elnök)
  1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. IV. épület. 13.

Főszerkesztők

 • Darvas Béla DSc
 • Székács András DSc

Olvasószerkesztő

 • Kaminszky Mariann MSc

Képszerkesztő

 • Varga András MSc

Honlap-szerkesztők

 • Mihalec Hedvig MSc – Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
  (www.biokontroll.hu)
 • Szlovicsák Katalin MSc – Magyar Biokultúra Szövetség
  (www.biokultura.org)
 • Varga L. György PhD – Magyar Ökotoxikológiai Társaság
  (http://www.ecotox.hu/ecotox2/biocontrol/biokontrol.php)

Facebook-lapszerkesztő


Copyright© A mindenkori Főszerkesztő, 2010-2017. Minden jog fenntartva!

A lapból értesüléseket átvenni csak a ’bioKontroll’ szaklapra és a szerzőre való hivatkozással szabad! Képek átvételére csak a kép készítője adhat írásbeli engedélyt! Ehhez valamelyik főszerkesztővel kell felvenni a kapcsolatot.

ISSN 2062-2481

Papír alapú megjelenés kizárólag közkönyvtárak részére lehetséges, míg elektronikus open access megjelenítést három szerverről biztosítunk.

Rovatvezetők

Bakonyi Gábor DScökotoxikológia
Békési László CScméhészet
Darvas Béla DScgenetikai-, kémiai és élelmiszer-biztonság, publicisztika
Kocsis Zsuzsanna PhDkörnyezet-egészségügy
Pusztai Péter PhDökológiai gazdálkodás (állattenyésztés)
Sipos Kitti PhDökológiai gazdálkodás (növénytermesztés), ’Biokultúra’ lapszemle (sorozat)
Székács András DSckörnyezetanalitika, publicisztika

A szerkesztőbizottság tagjai

Csenki-Bakos Imre PhDhalászat
Homoki Hajnalka MScökológiai gazdálkodás (GMO), Biokultúra/Biokontroll konferenciák
Krifaton Csilla PhDmikrobiológia, ökotoxikológia
Roszík Péter dr univökológiai gazdálkodás
Seress Zoltán PhDökológiai gazdálkodás (növényvédelem)
Szente Viktória PhDökológiai gazdálkodás (ökonómia)
Takács Eszter PhDökotoxikológia, MÖTT konferenciák
Varga L. György PhDkönyvrecenzió

 

Oldal elejére

Szerzői útmutató a bioKontroll laphoz

A félévenként megjelenő, ingyenesen elérhető, online (értsd open access) bioKontroll folyóirat a környezettudomány szakterületéről tudományos igényű magyar és angol nyelvű cikkeket és híreket közöl. Ezek a környezet-analitika, az ökotoxikológia, az alkalmazott ökológia, a dietétika, a környezet-egészségügy, az ökológiai növénytermesztés és állattenyésztés.

Tudományos szakcikként szerepelhet áttekintő tanulmány (minireview) és kísérleti eredményeket leíró eredeti szakcikk. Örömmel veszünk informatív rövid közleményeket is. A lap publicisztikai írásokat, könyvrecenziókat, interjúkat, konferenciaismertetéseket és válogatásokat is közöl.

A közleményeknek az alábbiakat kell teljesíteni:

 • Cím: legfeljebb 100 karakter, magyar és angol nyelven; szerző(k); szerző(k) munkahelye(i).
 • Összefoglaló: a tudományos szakcikkek elején legfeljebb 1.000 leütés összterjedelmű (értsd karakterek száma szóközökkel) összefoglaló szerepeljen külön magyar és angol nyelven.
 • Szerkezet: tudományos szakcikk a Bevezetés – Módszer – Eredmények – Következtetések – Szakirodalom tagolást kövesse. Áttekintő cikkben a fenti tagolástól szabadon el lehet térni.
 • Szakirodalom: a hivatkozások a szövegben szerzőnév és megjelenési év szerinti hivatkozással, szögletes zárójelben szerepeljenek. Kettőnél több szerzőjű cikket angol nyelvű cikk esetén „et al.”, magyar nyelvű cikk esetén „és mtsai” megjelöléssel kérjük hivatkozni. A kéziratokat elektronikus (docx) formában kérjük a szerkesztőség címére elküldeni. A tudományos szakcikk 12.000–36.000 leütés összterjedelmű lehet. Ehhez összesen 2-6 táblázat, jó minőségű színes ábra vagy kép tartozhat. Az ábrákat és képeket külön jpg file-okban kérjük (egyedi méret: 120×80-90 cm; legalább 150 dpi).
 • A ’Szakirodalom’ szekcióban a hivatkozások formái:
  • Folyóiratcikk hivatkozása:
   Ames BN, Durston WE, Yamasaki E, Lee FD (1973) Carcinogens are mutagens: A simple test system combining liver homogenates for activation and bacteria for detection. Proc Nat Acad Sci USA 70, 2281-2285.
  • Könyv vagy könyvfejezet hivatkozása:
   van den Bosch R (1978) The Pesticide Conspiracy. University of California Press, Berkeley, CA, USA. Whalon ME, McGaughey WH (1998) Bacillus thuringiensis use and resistance management. In: Insecticides with Novel Modes of Action (Ishaaya I, Degheele D, Eds) Springer Verlag, Berlin, Germany, pp. 107-137.
  • Tudományos szakcikkek esetében mérettől függően 20-30 hivatkozás megengedett, ami nem lehet kézirati, bulvár vagy hiányos hivatkozás. A felsorolt hivatkozásoknak a szövegben szerepelnie kell.
 • Rövid közlemények 6.000–12.000 leütés terjedelmű lehet 500 leütés terjedelmű angol nyelvű összefoglalóval, melyhez 1-3 táblázat, színes ábra vagy kép tartozhat. Itt a törzsszöveg tagolás nélküli, csupán a ’Szakirodalom’ különálló, melyben lehetőleg 10 hivatkozásra szorítkozzanak.
 • Publicisztikai írást, beszámolót, könyvrecenziót 6.000–12.000 leütés terjedelemben várunk. Ezekhez egy ábra vagy színes kép mellékelhető.
 • A benyújtott tudományos szakcikk és rövid közlemény szakértői bírálatra kerül (peer review eljárás), ennek alapján történik a kézirat befogadása vagy elutasítása. A szerkesztőség joga a szöveg kezelése, stilizálása, formai és helyesírási javítása, melyben az érvényes magyar helyesírási szabályokat, hatóanyagok írásában az ISO előírásokat alkalmazzuk. A megjelenési formát befolyásolja a konkrét tartalom, az éppen megjelent cikkeink mintaként szolgálnak. Tájékozódás céljából bármelyik szerkesztő felkereshető.

Útmutató a szerzőknek (pdf) » 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság
Kézirat benyújtásának helye: mott@bdarvas.hu

Oldal elejére