2010 jan 28

Negyvenezer kaptár üresen

0 Comment

Jönnek a katasztrófa-turisták

Az emberek többségét nem érdeklik a méhek. Azt tudják ugyan, hogy léteznek, hogy a méhészek mézet vesznek el tőlük, de az egésznek nincs jelentősége, hiszen a méz nem közszükségleti cikk, meg lehet lenni nélküle. Sokat még meg is nyugtat a félelmetes méhek hiánya. A méhészeken kívül kevesen vannak, akik belátják a méhek nélkülözhetetlen jelentőségét, akik figyelembe veszik, hogy a haszonnövényfajok kétharmada méhes megporzástól függ.

Azonban a köztudatba lassan beszivárognak azok a riasztó hírek, amelyek a méhek tömeges pusztulásáról és az emberiségre ható következményeiről szólnak. Kezd a méhek iránti érdeklődés kialakulni. Ennek az érdeklődésnek torz és tragikus megnyilvánulása a méhek pusztulását követő katasztrófa-turizmus.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nálunk ez nem alakult ki akkor sem, amikor Magyarország méhészeti történelmében az eddigi legnagyobb (és remélhetőleg utolsó) katasztrófa bekövetkezett, amikor Tolna megyében (epicentrum: Németkér, Paks, Dunakömlőd) 2006. június 25-től kezdve néhány nap alatt 50 méhésznek 3 000 méhcsaládja pusztult el hibás, sőt, szabálytalan növényvédelem miatt. Jó, hogy nem tódultak oda a minden szerencsétlenségre kíváncsiak, mert a haldokló méhek agresszívabbak lettek a szokásosnál és a mérgezett dolgozók szúrása veszélyesebbé vált.

Valódi és nagyméretû katasztrófa-turizmus a mindenben gigászi és túlzó Egyesült Államokban szokott kialakulni. Ez a kellemetlen népszokás ott most már a méhészetet is elérte. Gondoljunk csak bele! Az USA-ban minden év február 16-án tartják a Mandula Nap-ot. Kalifornában 600 000 acre* területen 60 millió mandulafa halványrózsaszín és fehér virágszirmokkal valósággal beborítja a Central Valley-t. A teljes pompájukban díszelgő fákat 40 billió méh kellemes zsongással veszi körül. Kik, és hol tudnának ennél pompásabb és grandiózusabb ünnepséget szervezni!

Nagy is az előkészület. Floridától az autósztrádán naponta a hatalmas teherautók ezrei rohannak a cél felé. Mindegyiken 480 kaptárat halmoznak fel. A sietve megérkezők nyomán, mielőtt kisütne a nap, a hûvös órákban már a méhcsaládok milliói várakoznak a végtelen fasorok között. A mandulán a maximális terméseredményt fokozott mértékû megporzással lehet elérni. Jól túl is népesítik a területeket méhekkel! A helyi előírás szerint 2 méhcsaládot számítanak 1 acre-re. Ennek köszönhetően elérték az 1360 kg/acre mandula terméseredményt, ami hatszor annyi, mint 30 évvel ezelőtti idők átlaga.

A mandulaméz értékes áru. (Spanyol és krétaszigeti mandulamézzel már találkoztam.) A túlnépesítés miatt a családonkénti méztermés elenyésző. A méhész haszna a bérmegporzásból származik. A méhes megporzás a mandulásokban 2007-ben 200 dollár volt méhcsaládonként 3 hétre. Ez az összeg többszöröse a 10 év előttinek. Az ültetvény tulajdonosai pedig a mandula magvából profitálnak. Kalifornia 2007-ben 1,9 billió dollár értékben exportált mandulát.

A boldog örömünnepek után rozsdafoltok tûntek fel a tündöklésben. A túlterhelt fák közül egyesek nem borultak többé virágba. A mandulást látogató méhészek közül egyesek 2007-2008 telén elvesztették családjaik kisebb-nagyobb hányadát. Bret Adee szakíró 2008 februárjában körülnézett a kaliforniai pusztán. Üres kaptárak ezreit látta szétdobálva a vidéken. Azt írta, hogy amit látott néma vonatszerencsétlenségre (silent train wreck) emlékeztette. Csendes, mert nem jött zúgás a kaptárakból, vonatszerencsétlenség, mert a felforgatott kaptárak feldőlt vasúti kocsikra emlékeztettek.

Bret Adee feltételezi, hogy a vérszopó Varroa atka játszotta a fő szerepet abban, hogy 40 000 fehér kaptár fekszik üresen és némán a kaliforniai sivatagban, úgy, mint valami síremlék egy nagy temetőben. A csend tájékoztat a tényről: senki sem veszi figyelembe, amit a méhek kívánnak, vagy nem hallgatnak arra, amit a méhészek mondanának – segíteni kell, és összefogni.

Adee adott először tájékoztatást a tragédiáról, majd ezt követően nem hatalmas teherautók, hanem elegáns luxuskocsik vonultak fel, hozták csodálkozni, borzongani és fotózni a bajra kíváncsiskodókat. Most már a méhészet is elérte, hogy katasztrófa-turisták is érdeklődjenek iránta.

Dr. Szalay László
(Biokultúra 2009/6)

* Megjegyzés: 1 acre, vagyis angol hold = 0,46 hektár / 0,705 kat. hold / 4046,78 m2/ 1,125 négyszögöl.

[top]