1. ábra | Kétfoltos takácsatka elektronmikroszkópos képe