2. ábra | Szőlő levélatka elektronmikroszkópos képe