4. ábra | Typhlodromus pyri elektronmikroszkópos képe