1. ábra: A kultúrnövény kapcsolatai élő környezetével