2015 jan 05

Ökológiai Nap Kálmánházán

0 Comment

A Kelet Kapuja Ökotermesztők és Forgalmazók Egyesülete, az Önkormányzati Testület Kálmánháza Polgármesteri Hivatala az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér rendezvény termeiben és az épületet övező zöld felületen egy modell értékű termékbemutatót tartott az „Ökológiai termékek előállítása a családi gazdaságokban” konferencia részeként Kálmánházán 2014. október 4-én.

Az alkalmat társadalmi rangjára emelték a vidék élni akarásának megannyi motívumával, hétköznapi életük bemutatásával a közel háromezer lélekszámú település vezetői és lakói, az első ilyen formátumú szervezéssel. Az Agráriumból megélni akaró és tudó nép a XXI. század új esélyeit latolgatva a természet szeretetével bizonyította eddig és kívánja biztosítani ezen-túl is gyermekei szebb és biztosabb jövőjét.

Az egész napos konferenciát dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter üzenetét átadva Seszták Oszkár elnök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlést, Obreczán Ferenc főtitkár a MAGOSZ-t képviselve köszöntötték. Gulyás József vezérigazgató (KKVHAZ Zrt.) üzenetét idézve elhangzott: „Barátaim néha azt mondják, mentora vagyok az Önök kezdeményezéseinek. Ez talán túlzás, de biztos, hogy a szívemen viselem az Önök gondjait!”

Urszuly Sándorné polgármester és Kotesz Gyula elnökhelyettes a rendezők nevében fogadta és köszöntötte a megjelenteket és azokat is, akik akadályoztatásuk miatt kimentésüket kérték. Az Ökológiai Nap a NAKVI által regisztrált, akkreditált rendezvény is volt egyidejűleg, amelyért dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgatót és munkatársait illeti köszönet.

A Kárpát-medence magyarságát nem csak az anyaországbeliek képviselték. Érezhettük, hogy azonos nyelvet beszélő és egyazon hullámhosszon gondolkodnak a határon innen és túli nemzettársaink. A jogharmonizáció révén közös a sorsunk és a jövőnk, a közös jövőnk lesz a sorsunk. Ennek alapja a természet megbecsülésében rejlő, a természettel együtt­működő, fenntartható gazdálkodást valló és gyakorló rendszerszemléletünk.

Ez a gondolatsor tartott össze 198 megjelent embert azon a napon, amikor a földeken a jó időt kihasználva az őszi betakarítást is végezhették volna. A fiatalok, a középkorúak és a korosabbak is párttól, rangtól, felekezettől függetlenül részesei voltak a Győrfi Mihály evangélikus lelkész moderátori intelmeinek: „Annyit beszéljünk és úgy gazdálkodjunk az idővel, hogy vállalt programunkat teljesíteni akarjuk az utolsó pontig.”

Az első előadásban lélekkel teli, eredményes, szorgalmas és kitartó munka képe rajzolódott ki a Görögszállási cigány közösség (Filadelfia közösség) szociális földprogramjának bemutatása során. Győrfi Mihály ajánlására a helybeli cigány családok ma már a saját területük gazdái. Állattartással is foglalkoznak. Hírnevet szerezve Istenhez való megtérésüknek, a család szentségének akarásaként, saját további létük kovácsaként munkálkodnak hitük és életük jobbítására.

Prof. dr. Bardócz Zsuzsa a táplálkozástudomány professzora a táplálék elszegényedéséről, a GMO-k veszélyt rejtő alkalmazására hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy ezen problémák megoldására kizárólag a biogazdálkodás képes.

Dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője előadását a „Biotermesztés aktuális kérdései” címmel tartotta, mondandója leginkább a veteményeskert, ház körüli gyümölcsös biogazdálkodás elvei szerinti művelésének szükségszerűségére irányult.

A társadalmi összefogás modelljét vázolta Végh József igazgató, az Art Vital Kft. tulajdonosa, egyben a Planet Építő Ipari Tervező Klaszter elnöke.

Dr. Szabó Péter és Papp Csaba, a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének főtitkára, illetve regionális tenyésztési főfelügyelője az elveszettnek hitt hungaricumunk, a mangalica sertésnek, mint őshonos állatfajtának az elterjesztéséről, világhíréről és agrárdiplomáciai sikeréről számolt be.

Nagy érdeklődéssel hallgatták a termelők dr. Kruppa József PhD. növénynemesítőt, aki beszámolt legújabb termékeiről, az érdeklődők figyelmébe ajánlva azokat. Az ezzel kapcsolatos ismeretek megtalálhatók a www.krupamag.hu, illetve a www.hungarodurumrozs.hu honlapokon, melyek kiváló források az ökölógiai gazdálkodásnak és a lisztérzékenységben szenvedők számára.

Az ősi gabonák újjáélesztésének szolgálatában a Natur Gold Farms Kft. aktuális termeltetési ajánlatát és a kialakulófélben lévő piaci tendenciákat mutatta be Menczel Christine igazgató, részletesebben a tönköly- és tönkebúzák erényeit méltatva az újabb termelői kapcsolatok kialakítására téve javaslatot.

Jelenlétével és előadásával Móricz József, a Bio Gold Transilvania Egyesület elnöke nemzetközivé tette a fórumot. Szerzőtársával Móricz Judittal „Az őshonos gének megőrzése a biogazdaságokban” című előadásában a Kolozsvártól nem messze fekvő páratlan szépségű Torockó község ökofaluvá válásának törekvéseit is bemutatta. Mint gazda, ő maga is 18 faj, illetve fajta őshonos genotípus génmegőrzését végzi.

Dr. Pénzes Éva a Biofil termék családról szólt meggyőzően. Szuggesztív egyéniségével dr. Köhler Mihály és Nemes Gábor a riolittufa talajkondicionáló erényeit méltatta. Pásztor Zsolt a sokat ígérő, Magyarország különböző tájain honos „Effektív mikroorganizmusok szinergista hatásáról” tartott nagyon újszerű előadást.

Mintaértékű volt a Holland Alma Kft. ügyvivőjének, dr. Csipkés József prezentációja és kóstolással egybekötött termék bemutatója. Kitűnő ízeket ismerhettek meg a jelenlévők az egész nap tartó bemutatókon, kóstolókon.

A szakmai rész lezárta után a település kultúrcsoportjai és a szomszéd községek éltető örökségeit bemutató előadások kaptak szerepet a rendezvény terem színpadán.

A nap folyamán jelen voltak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai, a forrásteremtők, a pályázatírók, a marketingszakemberek, a Primom Vállalkozás Fejlesztő Inkubátor Ház érdekeltjei és a pénzintézetek munkatársai.

A jól sikerült szakmai programok mellől nem hiányoztak a lelket melengető jó hangulat kiegészítő programok sem, benne a vidék gasztronómiai kincseként megőrzött kulináris élmények sem. A kétszáz regisztrált jelenlévő, jövendőt szebbé tenni vágyó biobarátunk, gazdatársunk jó érzésekkel zárta a napot!

Jövőre, együtt, ugyanitt!

Dr. Ratkos József elnök
Kelet Kapuja Ökotermesztők és Forgalmazók Egyesülete
(Biokultúra 2014/6)

[top]