2018 okt 02

Ökológiai gyümölcstermesztés most újra támogatással?

0 Comment

Korábban bizonyos mérethatár felett a telepítés előtt a Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzékben[1] szereplő talajtani szakértő által elkészített talajvédelmi tervre[2] alapozott ökológiai alkalmassági vizsgálatot kellett kérni, és erre alapozva lehetett benyújtani a telepítési engedély iránti kérelmet. Ez a sokszereplős folyamat hosszú időt (2-4 hónap) és sok pénzt (2-400e Ft) felemésztett.

Sokan talán az engedélyezési eljárás elhúzódása okán nem tudták időben eltelepíteni a gyümölcsöst és így nem tudták benyújtani kérelmüket ökológiai gyümölcsös támogatására az előző támogatási ciklus kérelem beadási határidejéig, 2015. december 31-éig. Ez sajnos rá is nyomta bélyegét az öt éves VP ÖKO támogatás ágazati szerkezetére: 126.396 ha összes támogatott területből 64.605 ha gyep (51%), 54.083 ha szántó (43%) és csak 7.708 ha ültetvény (6%)!

Az ökológiai gazdálkodás támogatását szolgáló 2016-2020 VP ÖKO első ciklusában a pályázati kiírás egyik részletszabálya szerint gyümölcsös támogatás csak már meglévő gyümölcsösre volt igényelhető. Nem feltételezzük, hogy ez a szabály megváltozna a küszöbön álló újabb pályázati felhívásban, ami 2019. január 1. és 2023. december 31. között újabb öt éves időszakra teremti meg az ökológiai gazdálkodásának lehetőségét (de csak azon ültetvények számára, amelyek a VP ÖKO I. ciklusából kimaradtak).

Immár nem csak a sajtóhírek szerint, hanem a Kormány 1437/2018. (IX. 11.) határozata szerint is idén októberben újra megnyílik az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása c. pályázati felhívás. Tekintve a folyton változó jogszabályi környezetet, különösen az ökológiai ültetvény telepítésben gondolkodóknak, nem árt időben megkezdeni a felkészülést, utánajárást! Érdemes figyelembe venni például, hogy 2018. január 02-ától a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolással és a gyümölcs ültetvények telepítésének bejelentésével foglalkozó részei jelentősen módosultak: a gyümölcs ültetvények telepítése a továbbiakban nem engedély köteles. A törvénymódosítás alapján a 2500 m2-nél nagyobb területek esetén engedélyeztetés helyett elegendő a telepítési szándék bejelentése, amit a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell megtenni. A bejelentésnek nem feltétele, hogy a terület szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben.

Egyes támogatások – így a Vidékfejlesztési Program keretében megjelenő beruházási típusú pályázati felhívások is – feltételül szabhatják, hogy a támogatás igénybevételével érintett ültetvény a gyümölcs termőhelyi kataszterben adott minősítéssel szerepeljen. Ha csak saját anyagi forrásait használja fel a gazda egy ültetvény létesítéséhez, fenntartásához, nem kötelező a terület termőhelyi kataszterbe sorolása. Ennek ellenére nyilván minden esetben javasolt meggyőződni arról, hogy a jelentős beruházást igénylő ültetvény az adott gyümölcsfaj ökológiai igényeinek alkalmas területre fog-e kerülni. Különösen lényeges ez abból a megközelítésből is, hogy az ökológiai gazdálkodás támogatásához kapcsolódó kötelezettségvállalás 5 évre szól!

2018. január 2.-ától a gyümölcs termőhelyi kataszterbe vétel eljárásrendje is megváltozott: a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézete által elkészített, a terület gyümölcstermesztésre való alkalmasságát alátámasztó ökológiai szakvéleményt csatolni kell a kérelemhez (korábban ezt a Nébih-en keresztül is meg lehetett kérni). A szakvéleményt a telepítést megalapozó talajvédelmi tervben előírt vizsgálati adatok birtokában, helyszíni szemlét követően állítja ki a NAIK. Tekintettel a szakhatóságoknál kialakult kapacitás viszonyokra erősen ajánlott a tervezési-engedélyeztetési eljárást a lehető legkorábban elindítani. A telepítési engedélyezési eljárásról és a gyümölcskataszterbe történő felvételről az alábbi linken részletes tájékoztatást található: http://portal.nebih.gov.hu/-/gyumolcs-termohelyi-kataszter-es-gyumolcs-ultetveny-telepites.

A Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft.-hez korábban beérkezett esetleírások alapján különös nyomatékkal szeretnénk felhívni ültetvény támogatásban érintett jelenlegi és jövőbeli partnereink figyelmét a pályázati felhívásnak az ültetvény kivágásra és újratelepítésre vonatkozó részeinek alapos áttanulmányozására!

Összefoglalva tehát bizonyos értelemben egyszerűsödött az ültetvény telepítés engedélyeztetési eljárása, azonban maradt még tisztázandó szabályozási kérdés, amire remélhetőleg mielőbb érdemi válaszokat sikerül keresnünk. Reményeink szerint marad a korábbi feltétel, az ültetvény megléte, és nem jelenik meg új adminisztrációs igényként a gyümölcskataszterbe történő felvételről szóló igazolás becsatolása a KET vonatkozásában!

Kanyó Zsolt
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

[1] A közel 100 jogosult szakértő nevét és elérhetőségét tartalmazó jegyzék letölthető: http://portal.nebih.gov.hu/-/talajvedelmi-szakertoi-nyilvantartas

[2] rendeleti háttér: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól; 3/A.§ (3) bekezdés: 1500 m2-nél kisebb gyümölcs, 1000 m2-nél kisebb borszőlő valamint 500 m2-nél kisebb bogyós gyümölcsű ültetvény telepítése esetén talajvédelmi terv készítése nem szükséges. Jogforrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800090.fvm

[top]