1. ábra | Egymástól meg nem különböztethető búzafajták