2. ábra | Egymástól megkülönböztethető kukoricafajták