1. ábra | A szenzorvezérelt kultivátor működési elve