1. ábra | A szenzorvezérelt kultivátor működési elve

1. ábra | A szenzorvezérelt kultivátor működési elve