6. ábra | Ökológiai gazdálkodásban termelt csemegekukorica művelése