Projektek

Az ökológiai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának és kereske-delmének ellenőrzéséhez és tanúsításához kapcsolódó kutatási, fejlesztési és publikációs tevékenységeink keretében több alkalmazott kutatási-fejlesztési pályázati projektben veszünk részt, és ezek eredményeit oldalainkon, külön kiadványokban, illetve a rendszeresen megjelenő Biokultúra újságban tesszük közzé.

Várjuk mindazon kutatók, kutató intézetek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik készek e témához kapcsolódó közös projektjavaslatok kidolgozására!

Lezárt projektjeink rövid összefoglalói alább olvashatók:

 


K+F projektek

ECOVOC Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés projekt (2011- )

Az ECOVOC az „Egész életen át tartó tanulás program” Leonardo da Vinci innováció-transzfer pályázat keretein belül megvalósuló projekt. Nemzetközi partnereink segítségével kívánjuk kidolgozni az „Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés” tanmenetét, akkreditációra kész szinten. További projekt eredményeink megismeréséhez kérjük látogasson el honlapunkra.

Organikus egészségvédő alakor sörfélék kifejlesztése és gyártása (ALKOBEER, 2009-2013)

A projekt honlapja itt elérhető »

A kutatás közvetlen célja alakor alapú magas biológiai értékű egészségvédő sör előállítása, mely számos piaci igényt egyesít magában. A fejlesztés során egységben kezeljük a teljes termelési ciklust, a kutatástól a végtermékig. A projekt egyik alapvető célkitűzése, hogy a közvetlen termék előállítást szolgáló kutatások mellett, az egészséges ökológiai élelmiszer előállítás számára egy olyan modell rendszert dolgozzunk ki, mely példát adhat az ökológiai termék-előállító és kereskedelmi cégek számára. A célkitűzésnek megfelelően egy olyan komplex kutatási-fejlesztési rendszer kidolgozását szeretnénk a pályázat keretében elvégezni, mely a növénygenetikai kutatásoktól kezdően célirányosan integrálja a növénynemesítés, a vetőmag és a nagyüzemi növénytermesztés területeit, az ipari alapanyag termeléssel és a sörgyártás kíméletes technológiájával, oly módon, hogy a teljes fejlesztési lánc tanúsított organikus feltételek között történik. Konzorciumi partnereink a projektben: Körös-Maros Biofarm Kft., MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Budapesti Corvinus Egyetem Sör és Szeszipari Tanszék. A projekt szakmai irányítója az ökológiai nemesítés hazai úttörője, dr. Kovács Géza volt. Kegyelettel adózunk emlékének.

Oldal elejére

Módszerek POP-jellegű talaj- és vízszennyező növényvédő szerekre, ökológiai termesztésben (2006-2008)

Az ökológiai termesztés szabályrendszere nem engedi a szintetikus növényvédő szerek felhasználását. A talajok előélete azonban ebből a szempontból nagyon változatos, és sokszor a perzisztens növényvédő szerek korábbi használata miatt a szermaradékok reális veszélyforrásként jelenhetnek meg. A DDT és társainak (aldrin, dieldrin, heptachlor) hatvanas évek végén történő betiltását csak 1990-ben követte a camphechlor és 2000 a lindane (?-HCH) betiltása. A talaj különböző rétegeiben ezek még napjainkban is felelhetők és bizonyos növények mobilizálásukra is képesek. Emiatt előfordulhat, hogy az ökológiai módon termesztett növények mégis szermaradékkal érik el a piacot, mint az olajtök, a napraforgó és a dieldrin példája is mutatta. Hasonló probléma származhat az öntözővizekből. Legfőképpen azokból, amelyek hajdani kukoricatáblákkal voltak kapcsolatban. A projekt célja az ökológiai termesztésre szánt talajok és öntözővizek minőségvizsgálati módszereinek fejlesztése volt, amelynek segítségével a kémiai biztonságot mérésekkel garantálnánk. A vizsgálatok távlati célja lehet a rizikós növények körének kiválasztása és egy bioremediációs munka előkészítése. A projekt az OMFB-00948/2005 szerződés keretében a MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. és a Bio-Kalibra Bt. konzorciumi együttműködésével valósult meg Prof. Dr. Darvas Béla irányításával 2006 és 2008 között.

 

Oldal elejére

 

Felmérés az ökológiai élelmiszerek fogyasztásáról Magyarországon (2007)

Az EUROSTAT támogatásával megvalósított projekt fő célkitűzése az EU keretei között alkalmazható statisztikai adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszertan kidolgozása volt, ami alapján biztosítható az egyes tagállamok vonatkozásában összehasonlítható adatok gyűjtése az ökológiai élelmiszerek fogyasztására, továbbá egy harmonizált statisztikai adatbázis felépítése. Munkánk során a KSH szakértőivel együttműködve célzott mélyinterjúk és a kiegészített Családi Költségvetési Felmérések (HBS) eredményeinek, illetve egyéb rendelkezésre álló szakértői anyagok feldolgozásával nyertünk információkat. A munka eredményeképpen ma a Biokontroll egy a statisztikai gyakorlatban is használható saját termékkatalógust dolgozott ki.

Oldal elejére

 

Ökológiai termelési, kereskedelmi és fogyasztási adatbázis kidolgozása Magyarországon (2007)

Az EUROSTAT társfinanszírozásával megvalósult projekt célja egy olyan Ökológiai Gazdálkodási és Termékregiszter, majd ezt követően egy Biogazdálkodási Adatbázis létrehozása volt, amely a statisztikai számjel, illetve a termékkatalógushoz kapcsolt statisztikai termékosztályozás révén összerendelhető egyéb agrár- és élelmiszeripari statisztikai adatbázisokkal. Az innovációnak köszönhetően 2007-től kezdve az ökológiai gazdálkodás vonatkozásában – adminisztratív adatforrásként – közvetlen adatszolgáltatásra vagyunk képesek a Gazdaságszerkezeti Összeírás (FSS) keretében.

Oldal elejére

Ökokukorica projekt (2005-2007)

A konzorciumi projekt keretében a MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, a Gabonatermesztési Kutató Kht., a Bázismag Vetőmag-szaporító, Termeltető és Forgalmazó Kft., illetve a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. együttműködésével 2005 és 2007 között kidolgoztuk, értékeltük és teszteltük a kukorica organikus nemesítési módszereit, továbbá organikus termesztésre alkalmas minőségi kukorica hibridek előállítása és a takarmányérték xéniára alapozott javításának tesztelése történt hibridkeverékekben. A munka során a Biokontroll szakemberei dr. Roszík Péter irányítása mellett kidolgozták az ökológiai fajta nemesítésére szóló általános, és a kukoricára vonatkozó speciális előírásrendszert, az ellenőrzési és tanúsítási eljárás rendszerét és dokumentumait, továbbá elkészítették az ökológiai kukoricatermesztés adatbázisát. A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében az EU támogatásával, a GVOP-3.1.1.-2004-05-0053/3.0 szerződés alapján valósult meg dr. Kovács Géza irányításával. A projekt eredményeképpen elkészített szakmai zárójelentés és a termesztési adatbázis letölthető itt.
Az ökokukorica projekt eredményeit felhasználva a Biokontroll beépítette minőségügyi rendszerébe az ökológiai (organikus) fajtanemesítés előírásait. A dokumentum innen letölthető.

Oldal elejére

Ökovetőmag projekt (2004-2007)

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásával megvalósított „Az ökológiai vetőmag minősítési feltételrendszer és adatbázis kidolgozása, organikus termesztésre alkalmas szántóföldi növényfajták felkutatása” című projektben partnereinkkel együttműködve 2004 és 2006 között 6 termőhelyen (Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Kompolt, Karcag, Rábcakapi) állítottunk be fajta-összehasonlító kísérleteket ellenőrzött ökológiai gazdálkodás körülményei között őszi búza, őszi árpa, zab, napraforgó és burgonya fajták teljesítő képességének vizsgálatára. A rendhagyó kutatás eredményeit pdf formátumban itt töltheti le.

Oldal elejére

EU-konform ökohúskészítmények őshonos magyar állatokból (2004-2006)

A konzorciumi projekt átfogó célja magyar őshonos állatokból (mangalica sertés és magyar szürkemarha) nagy értékű, különleges táplálkozási célokat szolgáló, a legszigorúbb ökológiai minősítés előírásainak is megfelelő szárazáruk és sonkakészítmények előállításának, majd e termékek eredetvédelmének megoldása annak érdekében, hogy ezzel bővítsük a hazai biotermékek választékát új, exportképes húskészítmények létrehozásával. A projekt megvalósításában az Országos Húsipari Kutatóintézet, a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete, valamint a Biokontroll vett részt. A projekt az EU támogatásával, a GVOP-3.1.1.-2004-05-0126/3.0 sz. szerződés alapján valósult meg dr. Zsarnóczay Gabriella (OHKI) vezetésével.

Oldal elejére

Kommunikációs projektjeink

A HU-ÖKO-01 minősítési rendszer fejlesztése és az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése a mobil laboratórium kialakításával (2009-2010, KEOP-6.2.0/B/09-2009-0005)

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 2010-2011-ben olyan új, hiánypótló vizsgálati-ellenőrző rendszert vezetett be, amely garanciát jelent a biotermékek fogyasztóinak, egyúttal jelentős segítség a bio termelőknek, feldolgozónak és forgalmazóknak is. A három kisteherautóra felszerelhető korszerű vizsgáló műszerekkel és eszközökkel ellátott mobil laboratóriumokban szakképzett agrármérnökök által végzett helyszíni, valamint a begyűjtött minták vizsgálatainak eredményei alátámaszthatják az EU jogszabályok és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által elvárt „biominőséget”.

Standard mobil laboratórium (2 db): Nitrát-tartalom, GMO-szennyezettség, gombatoxin-tartalom mérő gyorstesztek, mikroszkópos vizsgálatok, mérőeszközök, lézeres távolságmérő.

Extra felszerelésű mobil laboratórium (1 db): alapfelszereltsége azonos a standard laboratórium eszközeivel, speciális műszerek:

– DELTA TOX II. TestSystem toxindetektáló és a

– MININFRA GT infravörös gabonaelemző műszer.

A három mobil laboratóriummal évente kockázatelemzéssel és véletlenszerűen kiválasztva végzünk majd méréseket a hazai ökológiai gazdaságokban, illetve az importból származó biotermékeket vizsgálva, de a fogyasztók kérésére, reklamációk hátterének elemzése végett is történhetnek majd műszeres mérések.

A mintaprojekt ünnepélyes megnyitóját követően a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által eddig is szervezett és/vagy látogatott rendezvényeken elkülönített helyszínt biztosítottunk a mobil laboratórium megjelenésének, ahol a laborokban végezhető vizsgálatokról, a bioélelmiszerek biztonságáról szakértőink tartottak tájékoztatókat a bioélelmiszerek iránt érdeklődő nagyközönségnek.

A projekt keretében az ökológiai termelés és a bio élelmiszerek népszerűsítésére kommunikációs kampányt valósítottunk meg 2010 és 2011-ben. A nagy érdeklődésre számot tartó népszerűsítő rendezvényeken bemutattuk a mobil laboratóriumok eszközeit, ellenőr szakembereink bemutató vizsgálatokat végeztek és személyesen és szórólapokkal is tájékoztatták az érdeklődőket az ökológiai gazdálkodás ellenérzési rendszerének működéséről.

Oldal elejére

2013. 1. félévi mérések eredményei

Idén összesen 69 db mintát vettek ellenőreink. Ezek közül a mai napig 17 minta vizsgálatát végeztük el a „HU-ÖKO-01 minősítési rendszer fejlesztése és az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése a mobil laboratórium kialakításával (2009-2010, KEOP-6.2.0/B/09-2009-0005)” projekt keretében beszerzett laboreszközökkel.

A vett minták megoszlása:

 • 1 db átállás alatt lévő területről származik,
 • 40 db már átállt területről, bio státuszú, valamint
 • 7 db szokványos státuszú (nem a saját gazdaságban termett, hanem vásárolt, nem bio státuszú).

A 17 bevizsgált mintából 6 db szokványos, 11 db bio státuszú volt. Az egyik „szokványos” (=nem bio) státuszú mintában 0,125%-nál magasabb koncentrációban találtunk GMO maradványt a Neogen Reveal for CP4 (a Roundup Ready növényvédőszer-hatóanyagot tűrő fajta kimutatására alkalmas) teszteszközzel. A fennakadt extrahált kukoricadara származása kivizsgálás alatt van.

Márciusban és áprilisban 6 mintában kerestünk GMO maradványokat (szója és kukorica), illetve 11 esetben nitrát maradványt (bio fejes saláta). A 11 nitrátmérésből egy esetben negatív eredményt kaptunk (< 0,9%). A 10 pozitív minta átlagos nitrát-terheltsége 2640 mg/kg (max. 5400 mg/kg). A nitráttartalom mérését RQflex 10 reflektometer eszközzel végeztük.

Oldal elejére

 Kommunikációs rendezvényeink 2013-ban

  • 21. Tavaszváró Biokultúra Találkozó (Budapest, 2013. március 23.)

 Kommunikációs rendezvényeink 2012-ben

  • VI. Országos Bionap
  • Soroksári bionap (2012. szeptember 9.)
  • XXV. Biokultúra Tudományos Nap (2012. december 1.)

 Kommunikációs rendezvényeink 2011-ben

  • 19. Biokultúra Találkozó (2011. március 26.)
  • Kihajtási Ünnep (2011. április 30.)
   Helyszín: Hortobágy
  • V. Országos Bionap
  • IX. Országos Biofőzőverseny és Pásztortalálkozó (2011. augusztus 26.)
   Helyszín: Balmazújváros, Vókonya-puszta
  • Mobillabor-projekt záró rendezvénye (2011. november 25.)
   Helyszín: Mosonmagyaróvár

Kommunikációs rendezvényeink 2010-ben

  • Sajtótájékoztató és nyitó rendezvény (Budapest, 2010. május 20.)
  • IV. Országos Bionap (2010. június 27.)
  • VIII. Országos Biofőzőverseny és Pásztortalálkozó (2010. augusztus 20.)
Oldal elejére

Az ökológiai gazdálkodás elméleti- és gyakorlati tudásbázisának fejlesztése a Biokultúra szakfolyóirat tematikai megújításával (2009-2010)

2009. áprilisában a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által meghirdetett MECENATÚRA program keretében a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. egy éves támogatást nyert a Biokultúra c. szakfolyóirat hat számának (2009/6., 2010/1., 2010/2. sz., 2010/3., 2010/4., 2010/5.) megújult tartalommal történő megjelentetésére.

A Biokultúra szakfolyóirat célzott szakmai fejlesztésével és megújításával lehetőség nyílt arra, hogy naprakészen ismertessük az ökológiai gazdálkodókkal, a mezőgazdasági tudományágak és a gyakorlat legújabb nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési eredményeit, az öko szemléletmód pozitív hatásainak terjedését a társadalomban. Ezt a szakfolyóirat rovatainak célzott, tematikus összeállításával valósítottuk meg az alábbiak szerint.

Az ökológiai gazdálkodás új tudományos és kutatási eredményeiről a Tudomány a termelésnek, a legsikeresebb biogazdák által alkalmazott technológiákat és az új növényvédelmi fejlesztések eredményeit, biológiai és biotechnológiai védekezési módszereket az Újdonságok a bionövények termesztésében rovatban ismertettük. A Bioállatok korszerű tartása: az istállótól az asztalig rovat segítségével új ismereteket nyújtottunk a környezetbarát állattenyésztési technológiákról, az állatok és az állati termékek útját nyomon-követő rendszerekről. A Bio-feldolgozás innovatív módszerekkel rovat szakcikkeinek célja volt a biotermékek feldolgozottságának növelése, a termőföldtől az asztalig tartó termékpályák kiépítésének ösztönzése. Biokereskedelem rovat a termelők és a kereskedők fóruma, ahol bemutatásra kerültek a biotermékek értékesítésének legújabb lehetőségeit. Érvek a bio mellett rovat a biogazdálkodás és biotermékek előnyeit bemutató vizsgálatok eredményeit ismertette. Az Ez történt, hírek rovat az aktuális hazai és nemzetközi biohíreket szemlézett. A hazai és külföldi rendezvényekről, oktatási lehetőségekről a Rendezvények, események rovatban adtunk tájékoztatást. Az EU-s társországok tevékenységérol és az adott ország az ökogazdálkodással kapcsolatos fejlesztésekről az új Ökovilág rovatban számoltunk be. Hivatalos közleményekben naprakész tájékoztatást adtunk a biogazdálkodást érintő aktuális pályázatokról, jogszabályokról, és az új előírásokról.

A legújabb eljárások és technológiák bemutatása hozzájárult az ökológiai gazdálkodás mennyiségi és minőségi fejlődéséhez, a termelési szerkezet diverzifikációjának növeléséhez és várhatóan elősegített a „földtől az asztalig” tartó innovatív termékpályák kiépítését. Meghatározó hatása volt a biogazdálkodás speciális követelményeinek megértésében és helyes alkalmazásában, a biogazdálkodás, a biotermékek előnyeinek megismerésében, a környezettudatosság növelésében, a jobb és egészségesebb életmód elterjesztéséhez a társadalomban.

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával, az OMFB-00519/2010 sz. szerződés alapján valósult meg dr. Koleva Roszica vezetésével.

A támogatásból elkészített számok szakmai cikkei honlapunkon a Biokultúra újság menü alatt olvashatók.

Oldal elejére

Környezettudatos kampány a magyar lakosság bioélelmiszerfogyasztásának szemléletformálása jegyében (2009)

2009-ben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége – az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával – több rendezvényből álló környezettudatos kampányt valósított meg.

A projekt legfontosabb célja a fenntartható életmód és a környezettudatosság növelése volt a lakosság körében, elsősorban a mindennapi élet és a táplálkozás területén. Ennek érdekében olyan rendezvénysorozatot szerveztünk, melyben konferenciákkal, előadásokkal, valamint a helyi termelők által termelt bioélelmiszerek bemutatásával közvetlenül is elősegítettük a biotermékek megismerését és a céltudatos fogyasztói magatartás kialakulását.

Biokultúra Találkozó (2009. március 7.). A találkozón megrendezett konferencián neves szakemberek és környezetvédő szervezetek szakértői tartottak előadásokat a környezetvédelem, a biotermékek, az egészségbiztonság és a fenntartható életmód témakörökben. A résztvevők száma meghaladta a 200 főt.

Szent György-napi Kihajtási Ünnep és Országos Biovásár (2009. április 25-26.). Az első nap délelőttjén nagy érdeklődés kísérte a hagyományőrzés, a természetvédelem és az állattartás kérdéseiről megrendezett biokonferenciát, ahogyan az őshonos állatok hagyományos kihajtási bemutatóját, valamint a 2009. évi borverseny eredményhirdetését is. A kétnapos rendezvény alatt a biotermékek országos kirakodó vására is várta az érdeklődőket. A rendezvény résztvevőinek száma meghaladta a 6000 főt.

Országos Bionap, 2009. június 21.6 vidéki biogazdaságban, Tamási, Hegyesd, Ivánc, Tarpa, Fajsz, és Szendrő településeken. Az Országos Bionap rendezvény célja, hogy a fogyasztók saját élmény alapján tapasztalatokat szerezzenek egy-egy biogazdaság működéséről és mintát vegyenek a saját életvitelük tudatos fenntartásához, környezettudatos magatartásuk kialakításához. A programokon résztvevő látogatók száma meghaladta a 2000 főt.

Biokultúra Nap (2009. november 21.). Az újonnan megnyitott ellenőrzött biopiac közvetlen szomszédságában megrendezett esemény keretében nem csak tudományos konferencián vehettek részt a vidékről érkezett érdeklődök, de sokszínű biotermék kiállítás és -vásár is várta a látogatókat. A rendezvényen sor került a 2009. év eredményeinek ismertetésére és az eddigi rendezvények során készült kisfilmek és a fotókiállítás megtekintésére. A rendezvény látogatóinak száma meghaladta a 300 főt.

A rendezvényeket a KEOP-6.1.0/B-2008-0010 sz. szerződés keretében valósítottuk meg.

Oldal elejére

A Biokultúra című szakfolyóirat megjelentetése (2008-2009)

2008 májusában a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által meghirdetett MECENATÚRA pályázat keretében egyéves támogatást nyertünk a Biokultúra c. szakfolyóirat hat számának összeállítására és megjelentetésére.

A „Biokultúra” szakfolyóirat a hazai biogazdálkodók, környezetvédők és tudatos fogyasztók szaklapja. Első számát 1983-ban még Klubként működő Magyar Biokultúra Szövetség adta ki. Évekig havilapként működött, majd kéthavonta megjelenő színes kiadvánnyá vált.

Az újság rendszeresen és magas színvonalon tájékoztatja olvasóit az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos új információkról, jogszabályokról. A Biokultúra szakfolyóirat mint speciális kiadvány témainak célzott összeállításával alapvető szerepet tölt be a vidéki területek újjáélesztésében, új munkahelyek megtartásában és teremtésében, és végeredményben ténylegesen hozzájárul a versenyképes és innovatív mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés megvalósításához.

A Mecenatúra pályázaton elnyert támogatásból eddig az alábbi eredményeket értünk el: a lap kiadása biztonságossá vált; 2008-ban három lapszám plusz színes oldalakkal jelent meg; a novemberi-decemberi lapszám terjedelmét 36-ról 40 oldalra növeltük; bővítettük a tiszteletpéldányok számát 100-ról 200-ra.

A Biokultúra szakfolyóiratot jelenleg partnereink, felügyeleti szervek, kutatóhelyek, felső- és középfokú szakoktatási intézmények részére terjesztjük, de a lapot a kiadótól minden érdeklődő is megrendelheti. Megjelenés helye és ideje: Budapest, kéthavonta. A kiadó neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 1027 Budapest, Margit krt.1. III/16-17.

A támogatásból elkészített számok szakmai cikkei honlapunkon a Szakcikkek menü alatt olvashatók témakörönként.

Oldal elejére

 

BIOBEL09 Szaktanácsadási rendszer

A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar pályázata 2010-ben

A BIOBEL09 pályázat során kapott vizsgálati eredmények alapján a pályázat végső célja egy olyan, az Észak-alföldi régió organikus gazdálkodását jellemző új, szolgáltatási, fajtaválasztási tanácsadási rendszer létrehozása volt, amely a szaktanácsadás területén egy teljesen új piaci szegmens kialakulását jelenti. Ez a szaktanácsadási rendszer alapot teremt arra, hogy a régió mezőgazdasági termelőinek (biotermesztőknek, és konvencionálisan gazdálkodóknak is egyaránt) fajtaválasztása optimalizált, tudatos legyen, igazodjon az egészségtudatos táplálkozás iránti fokozódó igényekhez.

A szaktanácsadási rendszer kiindulási adatait a vizsgálatba bevont növényfajok (fajták) beltartalmi, in vitro élettani paraméterei, valamint a termesztési körzet talaj, ill. annak tápanyagvizsgálatainak eredményei adják. A vizsgált fajták beltartalmi értékeinek, élettani paramétereinek eredményei alapján rangsoroljuk az egyes fajtákat, majd bemutatjuk, hogy ezeket a kedvező, esetlegesen kedvezőtlenebb jellemzőket milyen termesztési körülmények (meglévő talajadottságok, mikroklímatikus-, és hidrológiai viszonyok, alkalmazott agrotechnikai eljárások) között érhetjük el.

A projekt megvalósításakor igen fontos szempont volt, hogy a régió organikus gazdálkodóival együttműködve, termelési tapasztalataikra támaszkodva valósítsuk meg céljainkat, eredményeink pedig nekik szóljanak, a végtermékként megjelenő organikus információs adatbázis szolgálja továbbfejlődésüket, a régió agráriumának diverzifikációját, egy új alapon nyugvó, csak a régióra jellemző, magas beltartalmú, funkcionális bioélelmiszerek előállítását.

Annak érdekében, hogy ezek a távlati célok minél jobban és minél hamarabb megvalósulhassanak, biztosítjuk a biotermesztők hozzáférését a létrejövő internetes adatbázisunkhoz, melynek aktualizálását folyamatosan végezzük. Az adatbázis a lehetőségektől függően tovább bővíthető a térség organikus gazdaságát jellemző egyéb fajták vizsgálatba vonásával, a termelők részéről felmerülő, saját termékük beltartalmának és élettani hatásának megismerésére vonatkozó igények pedig szolgáltatás formájában kielégíthetőek.

Oldal elejére