2015 máj 06

Riolittufa a szőlő- és borgazdaságban

0 Comment

A szőlő egyidős az emberiséggel, hála az Úr bölcs előrelátásának és Noé gondoskodásának minek után az özönvíz elmúltával újra elfoglalhatta a termesztésére legalkalmasabb területeket. Szorgos elődeink a világ számos táján művelték és ma is művelik a szőlő területeket, hogy a terméséből készült kiváló nedű része lehessen az egyházi szertartásoknak és a mértéktartó emberek egészségmegóvásának.Az utóbbiról sokat kell beszélnünk, hisz a népesség fogyása mellett a magyarság egészségi állapotát is helyre kell állítanunk. Az egészséges táplálkozáshoz szükséges a szőlőnek, mint értékes gyümölcsnek asztalunkra kerülése és az italok közül ott a helye a jó bornak is az ünnepi alkalmakkor, de a hétköznapokon is örömünket találjuk benne.

A régi szőlősgazdák tápanyagként jó minőségű istállótrágyát használtak, ahol az ültetvény fogattal nem volt megközelíthető, ott puttonnyal hordták fel a szerves eredetű tápanyagot. A legjobb szőlő termőhelyek a vulkáni talajokon vannak, ahol nagymennyiségű makro-, mikro- és nyomelem áll a növények rendelkezésére. A szerves eredetű tápanyagokkal együtt ezek garantálják a termék minőséget, amit a kedvező fekvés, az elegendő napfény és a hozzáértő időben elvégzett munka tovább növelhet. Mindezeket azért tartom fontosnak felsorolni, mert a minőség és a hozamnövelés érdekében a meglévő és az újonnan telepítendő ültetvénynél is érdemes figyelembe venni.

Meglévő ültetvényeknél és az új telepítéseknél, ahol homok-, agyag- és vályogtalajok vannak, az eddigi kísérleti és üzemi eredmények alapján fontosnak tartom a riolittufa őrlemények felhasználását.

Szőlőtermesztés területén szaporítóanyag telepeken, régi ültetvényekben és új telepítéseknél is felhasználható.

A kijuttatandó riolittufa mennyiségét szakszerűen a talajvizsgálati eredmények kötöttség (Ak) kémhatás (pH) és a hidrolitos aciditás értékek alapján állapíthatjuk meg.
Talajjavításra a 0,5 mm szemcseméretű őrleményeket alkalmazzuk, a kiszórandó és bemunkálandó mennyiség 0,5-3 kg/m2 között változik. A talajjavító őrlemény tartamhatása 8-10 év.

Tápanyagként a finom őrleményeket a 0-1 mm és 40 mikron szemcseméretűeket 0,15-0,25 kg/m2 mennyiségben tavasszal a talajfelszínre szórjuk ki, a csapadékkal, továbbá a növényápolási kézi és gépi munkákkal kerül a talaj felszíni rétegébe. A tápanyagként kijuttatott őrlemények tartamhatása 1-3 év. A szőlő és a törköly szeszfőzés után keletkező melléktermékek kezeléséhez is felhasználhatók a riolittufa őrlemények.

A riolittufa anyag és költségtakarékos alkalmazása ott valósítható meg, ahol a kézi erő rendelkezésre áll. Itt felhasználható az ültető gödörbe, a fiatal oltványok csirkézéséhez és a felvevő gyökérsávba történő kiszórásához. Ilyenkor 20-30 százalékkal kevesebb őrleményre van szükség.

A szerves- és ásványi anyagokkal ellátott talaj fizikai, kémiai és biológiai állapota kedvezővé válik, ahol a növények egyedfejlődése egészséges. Az utóbbiak kialakulása lehetővé teszi, hogy a növényvédelmet az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédő szerekkel végezzük.

Elért eredmények

A riolittufa a talaj szerkezetét javítja, növeli a légjárhatóságot, a nedvességtartó képességét és a tápanyag hatékonyságot. Leköti a keletkező biogén gázokat és a levegő nitrogénjét a növények számára. A talajok pH értékét a semleges közeg felé tolja. Alkalmazása után a fiatal oltványok gyökérfejlődését gyorsítja. Az ültetvényekben nagyobb hajtásnövekedést és átlag vastagságot mértünk. Nőtt a szőlő hozama és a must cukorfoka.

A borászat területén

A borászatban a bor kezeléséhez megfelelő állandó hőmérsékletet tartó pincére van szükség. Erre felhasználható a riolittufa felázó blokk, ezzel kell a vájt vagy az épített pincét kiboltolni. A riolittufa jó hőszigetelő, e mellett egy laza szerkezetű ásvány, ami a légjárhatóságot is biztosítja. Előállítása úgy történik, hogy az egertihaméri bányában az erre alkalmas gépi eszközökkel a hegyből kifűrészelik a blokk téglákat, amit pinceépítésre kiválóan fel lehet használni. Boros pincék esetében a riolittufa blokkon gyorsan fejlődik a nemes penész, mely a bor éréséhez a pince relatív páratartalmát kedvezően befolyásolja.

A riolittufa őrlemények (zúzalékok) alkalmasak a pincék padozatának felszórására. Nemcsak az anyagpadló csúszását szünteti meg, hanem felszívja az olykor elfolyó bort és azt a pincék száradásakor elpárologtatja.

A riolittufa alkalmazásának 1986 óta összegyűlt tapasztalatait és az eredményeit fontosnak tartottam a fenti ágazatokban is közreadni. Az alkalmazásához a hozzánk fordulóknak technológiát és hozzá anyagot biztosítunk, illetve szaktanáccsal is rendelkezésre állunk. Mint gyakorló szőlész-borász a magam területén és pincéjében is be tudom mutatni a leírtakat.

Tekintse meg a zempléni táj szépségét és a jól kezelt szőlő ültetvényeket! Ízlelje meg a riolittufával boltolt és nemes penésszel érlelt Tarcali pince borait egy hegy-aljai látogatás, vagy csoportos kirándulás keretében!

Dr. Köhler Mihály
c. egyetemi docens
(Biokultúra 2014/6)

[top]