2005 dec 30

Speciális tárolás bioterméknek

0 Comment

A biotermékek speciális tárolási módot igényelnek. Figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok előírásait és a termék jellemzői tulajdonságait. (Érdemes a következő rendeletet átnézni: 2092/91 EGK tanácsi rendelet a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről. III. Melléklet: az ellenőrzés minimum követelményei és elővigyázatossági intézkedések a 8. és 9. cikkben említett ellenőrzési rendszer keretében általános rendelkezések 8. pontja: A termékek tárolása.)

A termékek tárolására külön területet kell fenntartani a tételek azonosításának biztosítása, illetve annak érdekében, hogy elkerüljék az e rendeletnek nem megfelelő termékekkel és/vagy anyagokkal történő keveredést vagy azok által okozott szennyeződést.

1. Elkülönítés a raktározás során

A termelő, feldolgozó, kereskedő és tároló gazdaságoknak a raktározás során is gondoskodnia kell a megfelelő elkülönítésről és jelölésről.

Az elkülönítés lehetséges módjai:

 • Külön helyiség.
 • Egyterű magtárak esetén elválasztó falak, úgy hogy az áruhoz véletlenszerűen se lehessen semmit hozzátenni vagy belőle elvenni.
 • Zárt egységcsomagok-, dobozok, -rakoncák, -raklapok térbeli elkülönítéssel.

A megfelelő azonosítást az árukon, raktárakon, vagy raktárrészeken elhelyezett, jelölés biztosítja. A jelölésnek tartalmaznia kell az áru megnevezését és státuszát (Öko, Á: átállási).

A megfelelő megjelölés alkalmazása:

 • Zárt egységcsomagon: fogyasztói kiszerelésben lévő termékeken megfelelő címkézés (öko vagy átállási termék megnevezése, termelő, előállító megnevezése, termék összetétele, mennyisége, ellenőrző szervezet neve és kódja) és a konvencionálistól eltérő színű csomagolóanyag utal az árura. A gyűjtőcsomagoláson: kartonon, rakoncán, raklapon rakatjelölő címkék: öko vagy átállási termék megnevezése, mennyisége, tulajdonosa, tételazonosító szám(ok), ellenőrző szervezet neve és kódja.
 • Külön helyiségek esetén, a raktár bejáratán (pl.: Öko raktár, Átállási raktár).
 • Egyszerű magtárak esetén a garmadában elhelyezet táblán (pl.: öko tönkölybúza, mennyisége, tulajdonos, beszállítás dátuma, tételazonosító, ellenőrző szervezet neve).
 • Az öko raktárrészt padozatra, falra felfestéssel, polcos tárolás esetén a polcokra táblák elhelyezésével különíthetjük el. Rakathelyes nyilvántartást megvalósító raktárak esetén a rakatok pontos meghatározásával és a rakatjelölő címke segítségével dolgozhatunk.
 • Konvencionális, átállási és ökológiai áru együttes tárolása esetén a legegyszerűbb és legszembetűnőbb, ha az eltérő státuszú termékeket eltérő színű tasakban, zsákban, rekeszben vagy más színű ragasztószalaggal lezárt kartonban tároljuk (pl.: konvencionálist fehérben, átállásit sárgában, ökológiait zöld színű tárolóeszközben). A státuszok és színek kapcsolatát a tárolási szabályzatban kell leírni.

2. A raktározás egyéb fontosabb követelményei

Amennyiben a termelő nem a saját raktárában tárolja az árut, köteles szerződést kötni a raktár tulajdonosával, amelyben külön rögzíteni kell az ökológiai gazdálkodás során jelentkező speciális követelményeket (elkülönítés, jelölés, tiltott raktár- és termény fertőtlenítőszerek használatának mellőzése, az ellenőrzés biztosítása az ellenőrző szervezet számára).

3. A tárolás módja

A tárolás során a termékre jellemzően szükséges tárolási módot (hűtött, fagyasztva, pormentes, napfénytől védett stb.) kell megvalósítani minőségének megóvása érdekében. A hűtést igénylő termékek esetén a jellemző hűtési hőmérsékletet kell biztosítani. Óvni kell az árut a fizikai, kémiai, biológiai szennyeződéstől.

4. Tárolás higiéniája

Takarítás és fertőtlenítés:

 • Betárolására használt gépeket, berendezéseket a konvencionális termék után ki kell járatni, tisztítani, fertőtleníteni, vagy portalanítani kell. Az ökoáru csak tiszta gépre, berendezésre kerülhet.
 • Meszelésre váró falakat évente meszelni szükséges.
 • Padozat, mennyezet, nyílászárók, berendezések, gépek: tároló típusának megfelelően tisztító- és fertőtlenítőszerrel, szokványos gazdálkodásban engedélyezett szerekkel és módon.

Védekezés a rovarok ellen:

 • rovarok elleni védekezés természetazonos feromonokat tartalmazó csapdákkal és/vagy légtérterítéssel;
 • növényi eredetű riasztó anyagokkal (fűszer- és/vagy gyógynövények);
 • természetes ellenségekkel pl.: fürkészdarazsak;
 • mechanikus védőeszközök: szúnyogháló, enyvezett csapdák, légfüggöny;
 • fény, UV fény, hang, ultrahang, hűtés, fagyasztás, kezelés inert gázokkal (CO2, O2, N2, Ar stb.);
 • piretrinek (Chrysanthenum cinerariaefoliumból extrahált készítmények) az ellenőrző szervezet engedélyével üres raktárban.

Védekezés a rágcsálók ellen:

 • A raktár épületén kívül és belül zárt műanyag vagy fa dobozokban elhelyezett irtószerekkel, melyek élelmiszerek, takarmányok védelmére felhasználható.

5. Raktárnyilvántartás

(2092/91 EGK tanácsi rendelet a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről. III. Melléklet: Az ellenőrzés minimum követelményei és elővigyázatossági intézkedések a 8. és 9. cikkben említett ellenőrzési rendszer keretében általános rendelkezések 6.pontja (Nyilvántartások).

A gazdálkodási egységben, illetve a telephelyen készletnyilvántartást és számviteli nyilvántartást kell tartani, amelynek révén a vállalkozás és az ellenőrző szervezet vagy hatóság nyomon tudja követni a következő adatokat:

 • a termékek szállítójának, valamint a termék eladójának, illetve exportőrének személyét — amennyiben e két utóbbi különböző személy;
 • a gazdálkodási egység részére leszállított, az 1. cikkben említett mezőgazdasági termékek jellegét és mennyiségét, továbbá adott esetben az összes vásárolt anyag jellegét és mennyiségét, valamint felhasználását, és adott esetben az összetett takarmány összetételét;
 • a gazdálkodási egységet vagy az első címzett telephelyét vagy tároló létesítményét elhagyó, az 1. cikkben említett valamennyi termék jellegét, mennyiségét, címzettjeit, és — ha ezek más személyek — vevőit;
 • az ellenőrző szervezet vagy hatóság által kért, a megfelelő ellenőrzéshez szükséges bármilyen egyéb információkat.

A nyilvántartásokban szereplő adatokat megfelelő bizonylatokkal kell alátámasztani (szállítólevelek, számlák).

A nyilvántartásokban fel kell tüntetni a feldolgozott alapanyagok és az előállított termékek közötti egyenleget.

A készletek beérkezését, feldolgozását, kiszállítását, tételazonosítását készletnyilvántartóban kell vezetni. Készletnyilvántartó formanyomtatványokat ad ki ellenőrző szervezetünk mezőgazdasági, élelmiszerfeldolgozó, kereskedő és tároló gazdaságok részére.

Csarnai Erzsébet ellenőr
(Biokultúra 2005/6)

[top]