2019 ápr 01

Tájékoztatás ökotámogatási aktualitásokról

0 Comment

A szaktanácsadóval megkötött szerződés ellenőrzése esedékes!

Lezárult a névjegyzéki szaktanácsadók 2018 évi értékelése, ami a vonatkozó jogszabály szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) feladata. Szaktanácsadói jogosultságok szűntek meg, melyek hatással lehetnek egyes támogatásokra.

Az „Ökológiai gazdálkodás” tevékenység területen 122 fő aktív státusza szűnt meg (jelenleg 417 aktív státuszú szaktanácsadót sorol fel a kereső). A NAK felhívja azon tagjaik figyelmét, akik a Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodás (kódszám: VP4-11.1.-11.2.-15 vagy VP4-11.1.-11.2.-18) és/vagy egyéb pályázataiból támogatást nyertek és ehhez plusz pontot érő, vagy vállalt kötelezettségként szaktanácsadási szolgáltatást vesznek igénybe, hogy a velük szerződésben álló szaktanácsadónak aktív státuszúnak kell lennie. A NAK weboldalán található szaktanácsadó-kereső kizárólag az aktív státuszú szaktanácsadók listáját tartalmazza, így könnyen ellenőrizhető, hogy az Önnel szerződésben álló szaktanácsadó jogosultsága megfelel-e a támogatási feltételeknek. Probléma esetén a falugazdászukat, szaktanácsadójukat vagy a megyei Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai részeként működő területileg illetékes MVH irodát keressék!


Indulnak a kötelező képzések!

Idén várhatóan lebonyolításra kerülnek a Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodás (kódszám: VP4-11.1.-11.2.-15 vagy VP4-11.1.-11.2.-18) pályázataiból a „kizárólag áttérési” támogatásban részesülők számára kötelezően előírt képzések is! A felhívás „II. Kötelezettségvállalások” fejezete „Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek” részében erre vonatkozólag az alábbi követelmények irányadók:

(1) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni. Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer kell teljesítenie.

(2) A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie.

(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, az áttérési támogatásra vonatkozó támogatási időszak alatt a kötelezettség átvevőjének – a 2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a kötelezettség átvételére vonatkozó évet követően képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az 1. pontban meghatározott képzésen részt vett.

(4) Az a támogatást igénylő, akinek az intézkedésbe vont területe részben vagy egészben fenntartási támogatásban részesül, a kötelező képzésen való részvétel kötelezettsége alól mentesül.

A NAK Nonprofit Kft. által bonyolítandó képzésekről (helyszín, időpont, stb.) a megyei képzésszervezőknél érdeklődhetnek, elérhetőségeik az alábbi oldalon találhatók: www.naknonprofit.hu.

A „Felkészítés az ökológiai gazdálkodásra történő áttérésre” (nyilvántartási szám: E-000372/2014/D022) képzés részletes bemutatása itt elérhető: www.nak.hu.

A képzés díja 19.600 Ft, melyből a „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” műveletének keretében nyújtott támogatás közvetlen kedvezményezettjei számára térítésmentes.

A NAK szóbeli tájékoztatása szerint minden érintett partnerünket felkeresik majd a falugazdászok, amikor már ismertté válik az adott körzetben szervezett 8 órás képzés helyszíne és időpontja.

Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása felhívás (kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. vagy VP4-11.1.-11.2.-18) 7. számú melléklete (Szankciós táblázat) 7. és 8. pontja szerint ha az áttérési támogatásban részt vevő kedvezményezett vagy az áttérési támogatás és kötelezettség átvevője(!) az ökológiai gazdálkodási képzésen nem vesz részt, akkor nem jogosult a kötelezettségvállalási időszak utolsó évre jutó támogatási összeg 25%-ára.

[top]