1. ábra | Közönséges zöldfátyolka (Chrysoperla carnea fajkomplex) kifejlett egyede