2009 Már 30

Változások a Demeter Gazdálkodási Irányelvekben (2008)

0 Comment

Mint az elmúlt években már általános gyakorlattá vált, így 2008-ban is a Demeter International éves közgyűlésén – hosszú előkészítést követően – véglegesítésre kerültek a Gazdálkodási Irányelvek. Itt rögzítették, hogy mely pontokon és milyen változásokat vezetnek be a következő évtől a Demeter termelési és feldolgozási irányelveiben.

A 2008. júniusi összejövetel az ausztriai Krems városában a Nikolai Hof Demeter borászatban került megrendezésre. Azokat a változásokat itt fogadták el, melyeket a Demeter International tagországainak 2009. július 1-jétől alkalmazniuk kell.

Az elmúlt években többször is szóba került, mi az összefüggés a biodinamikus és a Demeter ellenőrzött üzemek között. A Demeter hazai képviseletét a Biodinamikus Kh. Egyesület látja el, amely a Demeter Internationalnél vendégtagsággal rendelkezik. Az árutermelő biogazdálkodás szempontjából tekintve biodinamikusan az gazdálkodik, aki a Demeter gazdálkodási irányelveinek megfelelően műveli gazdaságát, tartja állatait és az ott leírtak szellemében használja a biodinamikus permetező és komposztoltó preparátumokat is. Fontos megemlíteni, hogy biodinamikusan gazdálkodni Demeter ellenőrzés nélkül is lehet.

Összefoglalónk a hazai biodinamikusan gazdálkodóknak kíván rövid áttekintést nyújtani arról, hogy az őket érintő területeken milyen lényegesebb változás történt a korábbi, 2007. évi Demeter Irányelvekhez képest.

Az ökológiai vetőmag beszerzésének lehetetlenségét – az ellenőrző szervezeten kívül – a Demeter országos szervezetével is jóvá kell hagyatni. Magyarország esetében a Biodinamikus Egyesület a Demeter Internationallal együttműködve látja el ezt a feladatot. Hasonló vonatkozik a zöldségpalánták esetére is. Új elem, hogy az ilyen, nem öko vagy biodinamikus származású palánta nem engedélyezhető a gyorsan fejlődő, rövid termesztési időszak után, gyorsan piacra kerülő növények esetében.

A trágyavásárlásról továbbra is érvényes előírás, hogy intenzív tartású állattartó telepről nem vásárolható trágya. Annyiban került e pont kiegészítésre, hogy olyan üzemből sem, ahol az állatok rendszeres kifutón tartózkodása nem biztosított. Ez vonatkozik a baromfira, de a szarvasmarhára is. E pontban a korábbinál részletesebben kifejtésre kerül, hogy mit értünk intenzív tartás alatt. Szigorítás, hogy a vásárolt trágyában igazolhatóan nem lehet gyógyszer és antibiotikum, de más – a biogazdálkodással nem összeegyeztethető takarmányadalék, vagy növényvédőszer maradék sem! Ennek bizonyítására erre felhatalmazott szervezet igazolását kell bekérni. Ugyancsak pontosítás, hogy a vásárolt trágyát lehetőség szerint már a származási helyén be kell preparátummal oltani.

A biodinamikus preparátumok vonatkozásában új elem, hogy a preparátum keverésének és kiszórásának kivitelezhetőségét az éves ellenőrzéskor vizsgálni kell. Amennyiben a permetezést erre szakosodott külső üzemből végzik, akkor erre vonatkozóan szerződés szükséges. Ez a hazai gyakorlatban még kevésbé ismert.

Az üzemek együttműködésére vonatkozóan is további pontosítások kerültek megfogalmazásra. Ennek lényeges eleme, hogy a biodinamikus gazdasággal együttműködő üzemben az állatok 100%-ban ökológiai takarmányt kell, hogy kapjanak. Fontos szempont, hogy a trágya lehetőleg már helyben preparálásra kerüljön. E rendelkezések mögött mindig az áll, hogy a Demeter gazdálkodási egység több üzem együttműködése esetén is megteremtődjön – függetlenül a gazdálkodás jogi vagy vállalati szerveződésétől.

A sertéseknél határozottan tiltásra került a turkálást megakadályozó orrkarika használata.

Változások vannak a vásárolt takarmányok százalékos megosztásánál. A takarmánynak legalább 50%-ban saját üzemből kell származnia. Demeterre való átállás nulladik éves üzeméből a szálastakarmányt fogyasztó állatok esetében éves szinten 20%, egyéb állatok esetében 10% lehet a vásárolt takarmány. Az átlagos takarmányadagnak legalább 2/3-a Demeter takarmány legyen. Ugyanakkor a Demeter átállásból származó takarmány és az ökológiai takarmány a napi adagban együtt nem haladhatja meg az 50%-ot. Ez utóbbi szabály alól az országos szervezet külön engedélyével és átmenetileg mentesség kérhető. Konvencionális takarmány vásárlása nem megengedett.

Kisebb kiegészítés került az állatgyógyászati előírásokba is: a szerves foszfátok megelőző és meglévő károsítók elleni használatát is megtiltották a juhászatokban.

A Demeter üzem vezetője egyidejűleg konvencionális üzemet nem csak a régióban, de máshol sem vezethet.

A párhuzamos gazdálkodás tiltásának feloldására egyes esetekben az országos szervezettől felmentés kérhető, de csak akkor, ha a fajták eltérőek és a raktározás elkülöníthető a különböző státuszú termelőegységekben. A felmentés szántóföldi növényekre, takarmánygabonákra és a pillangós takarmánynövényekre adható. Az ültetvények estében is szükséges az engedélyezés.

Az üzemi dokumentáció vezetésében, az ellenőrzés szükségszerűségében és annak végrehajtási módjában is vannak pontosítások.
A számosállat számítási táblázat is pontosításra került, amely a Demeter üzemeknél kiemelten fontos az állatsűrűség kiszámítása miatt. Az egy év alatti juhok reális értéket kaptak (0,02 sz.á./ha), ugyanis korábban nem volt különbség az egy év feletti és az egy év alatti állatok között, mindegyik 0,1 volt.

Elkészült a baromfi számosállat átszámítási szabályzata is. Jelenleg sajnos nincs Demeter előírások szerint működő feldolgozás Magyarországon. Reméljük, hogy ez a helyzet a jövőben javulni fog!

Külön kiemeljük a Demeter minősítésű tejfeldolgozás néhány pontjának lényeges változását. A tej pasztörizálása maximum 80°C-on történhet. A pasztörizálást követően a tejnek mindig peroxidáz pozitívnak kell lennie. Ez valamennyi feldolgozott tejtermékre vonatkozik. Más hőkezelési eljárás, mint a sterilizálás vagy az ultramagas hőmérsékleten történő kezelés nem fogadható el, csakúgy, mint a homogenizálás sem. Ez azért is figyelemre méltó, mivel jó néhány kutató a homogenizált tejterméket az egyre terjedő allergiás megbetegedések egyik elősegítő okaként említi. A homogenizálás maximális mértéke a NIZO eljárás szerint 30% lehet. Ahhoz, hogy a tejre „nem homogenizált” felirat kerülhessen, legfeljebb 10%-os lehet a homogenizáltsági foka. Hasonló vonatkozik a savanyított tejtermékekre is, mint a joghurt, kefír és vajkészítmények. Itt a pasztörizálás 95°C-on, maximum 5-10 percig tarthat. Az UHT kezelés itt is kizárt. Egyes esetekben a joghurtkészítésnél a centrifugával való homogenizálás engedélyezhető.

Az itt összefoglaltak a Demeter Irányelvek teljes szövegével együtt nyerik el valós tartalmukat.

A mostani változások hamarosan egységes szerkezetükben is megtekinthetőek és letölthetők lesznek a Biodinamikus Egyesület honlapján: www.biodin.hu.

Mezei Mihály
a Biodinamikus Kh. Egyesület elnöke
(Biokultúra 2009/1)

[top]