Öko jogszabályok

Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó, érvényben lévő Európai Uniós, valamint hazai jogszabályok:

 

  1. A Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  2. A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról.
   – A Bizottság (EU) 2021/772 végrehajtási rendelete (2021. május 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések és különösen az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról. (EGT-vonatkozású szöveg)
   – A Bizottság (EU) 2021/181 végrehajtási rendelete (2021. február 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról. (EGT-vonatkozású szöveg)
   – A Bizottság (EU) 2020/977 rendelete (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről.
   – A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1325 végrehajtási rendelete (2021. augusztus 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2020/1667 rendelete (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról. (EGT-vonatkozású szöveg)

  3. A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete  a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról.
   – A Bizottság (EU) 2021/461 végrehajtási rendelete (2021. március 16.) az 1235/2008/EK rendeletnek az ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek az ökológiai termékek 834/2007/EK tanácsi rendeleten alapuló behozatalára előírt szabályozás szerinti egyenértékűsége szempontjából történő elismerésére irányuló kérelmek beérkezési időpontja tekintetében történő módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2020/2196 végrehajtási rendelete (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2020/1667 rendelete (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról. (EGT-vonatkozású szöveg)
   – A Bizottság (EU) 2020/977 rendelete (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről.
   – A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1325 végrehajtási rendelete (2021. augusztus 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról.

  4. 34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről.

  5. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 (V. 14.) rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
   – A Bizottság (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó eljárási követelmények, továbbá az ilyen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek felügyeletére, valamint az általuk elvégzendő ellenőrzésekre és egyéb tevékenységekre vonatkozó szabályok tekintetében való kiegészítéséről.
   – A Bizottság (EU) 2021/1697 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országokban ökológiai termékek ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére, valamint az ilyen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésének visszavonására vonatkozó kritériumok tekintetében történő módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2021/1691 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 12.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi II. mellékletének az ökológiai termelésben résztvevő gazdasági szereplőkre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségek tekintetében történő módosításáról.
   Helyesbítés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30. (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez.
   – A Bizottság (EU) 2021/1006 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 12.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelés szabályainak való megfelelést igazoló tanúsítvány mintája tekintetében történő módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 21.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelés hatósági ellenőrzése keretében a bizonylatokon alapuló nyilvántartásokon elvégzett ellenőrzésekre és a gazdálkodói csoportok hatósági ellenőrzésére vonatkozó egyedi kritériumok és feltételek megállapítása révén történő kiegészítéséről.
   – A Bizottság (EU) 2021/716 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 9.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a csíráztatott magokra és a cikóriafejekre, egyes tenyésztett víziállatok takarmányozására és a vízi élősködők elleni kezelésre vonatkozó ökológiai termelési szabályok tekintetében történő módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2021/715 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 20.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gazdálkodói csoportokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2021/642 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 30.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az ökológiai termékek címkéjén feltüntetendő egyes információk tekintetében történő módosításáról.
   Helyesbítés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30. (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez.
   – A Bizottság (EU) 2020/2146 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. szeptember 246.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelésre vonatkozó kivételes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről.
   – A Bizottság (EU) 2020/1794 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. szeptember 16.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete I. részének az átállási és a nem ökológiai növényi szaporítóanyagok felhasználása tekintetében történő módosításáról.
   – A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról.

  6. A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete (2020. március 26.) az átállási időszakok visszamenőleges elismeréséhez szükséges dokumentumok, az ökológiai termelés, valamint a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás tekintetében az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról.

  7. A Bizottság (EU) 2021/279 végrehajtási rendelete (2021. február 22.) az ökológiai termelés és az ökológiai termékek jelölésének nyomonkövethetőségét és megfelelőségét biztosító ellenőrzéseket és egyéb intézkedéseket meghatározó (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

  8. A Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelete (2021. július 15.) bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról.

  9. A Bizottság (EU) 2021/1378 végrehajtási rendelete (2021. augusztus 19.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az ökológiai és átállási termékek Unióba történő behozatalában érintett harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök számára kiállított tanúsítványra vonatkozó egyes szabályok meghatározásáról, valamint az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékének megállapításáról.