Nemzetközi előírások

Ezen az oldalon az EU bio tanúsítási rendszernél szigorúbb szabványokkal rendelkező nemzetközi tanúsítási rendszerekről adunk tájékoztatást. Ezekre a rendszerekre akkor lehet szüksége, ha bizonyos országokba szeretne biogazdálkodásból származó bioterméket szállítani, illetve azt ott értékesíteni.

Az egyes rendszerek feltétele a külföldi felvásárló/megrendelő megléte.

Minden esetben meg kell felelni az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó EU és hazai rendeletekben előírtaknak és emellett az adott nemzetközi feltételrendszer egyéb követelményeinek is ahhoz, hogy partnerünk az adott nemzetközi előírás szerinti tanúsítványhoz juthasson.

Ebben a folyamatban a Biokontroll segítséget nyúlt, és legtöbb esetben a külföldi tanúsító szervezettel együttműködve az ellenőrzést a Biokontroll végzi. A tanúsítási folyamat többi lépése azonban minden esetben a külföldi tanúsító szervezetnél történik, így a tanúsítási döntést is ők hozzák.

Összeállítottunk egy rövid ismertetőt ökológiai gazdálkodó partnereink részre, hogy segítse Önöket a nemzetközi tanúsítvány megszerzésében. Az alábbi linkekre kattintva elérheti az egyes nemzetközi előírások leírását és a kiegészítő dokumentumokat:

A külföldi előírásokkal kapcsolatban felmerült kérdéseivel keresse a Biokontroll nemzetközi kapcsolatok részlegének kollegáit az alábbi elérhetőségek egyikén: nagy.judit@biokontroll.hu, kiszely.klara@biokontroll.hu.


 

Bio Suisse

A BIO SUISSE a svájci ökológiai gazdálkodók szövetsége. Ez egy magán-szférán belüli szerveződés, ernyőszervezet, mely 34 ökológiai gazdálkodói egyesületet és a FiBL Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet tudhatja tagjai között. Közös és egységes feltételrendszerrel rendelkezik a mezőgazdasági termelés és feldolgozás terén, melyhez közös jelölés is kapcsolódik, a „Bud” („rügy”), németül „Knospe” védjegy. A Bio Suisse védjegyét viselő ökológiai termékek Svájcban a piac 60%-át uralják.

A Svájcon kívüli vállalkozások tanúsítási kérelmét formálisan egy svájci importőrnek kell benyújtania a Bio Suisse-hez. Ennek az importőrnek vagy már rendelkeznie kell a BIO SUISSE-nél a védjegy használatára jogosító licensszel, vagy az erre vonatkozó eljárásnak folyamatban kell lennie. A kérelem elbírálásának költségeit a svájci importőr állja. Ha ez megtörténik, partnerünk kérelmezheti a Bio Suisse előírásoknak megfelelő ellenőrzést, amelyet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. végez el.

A Svájcon kívüli gazdaságok Bio Suisse feltételrendszer szerinti tanúsításának alapfeltétele a hatályos EU bio rendelet szerinti, vagy azzal egyenértékű előírásnak megfelelő (azaz az EU bio) tanúsítás megléte, valamint a Bio Suisse feltételrendszerének való megfelelés. Potenciális svájci vevő nélkül magyar partnerünk jelentkezését nem veszik figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy magyar partnereink Bio Suisse tanúsítása nem jogosít fel a Bio Suisse Bud védjegyének használatára a termékeken. Erre kizárólag a BIO SUISSE-nél licensszel rendelkező svájci importőr jogosult.

A Bio Suisse tanúsítással rendelkező magyar partnereinknek a „Bio Suisse ökológiai” („Bio Suisse organic”) jelölést, és/vagy az alábbi logót kell használniuk a termékeik csomagolásán, a szállítóleveleken és számlákon. Az exportra szánt termékek konténereit el kell látni a logóval:

A BIO SUISSE feltételrendszere számos fontos pontban eltér a minimum követelményeket támasztó nemzeti szabályozásoktól (pl. az EU-étól). Kiemelten meg kell említenünk a következőket:

 • a gazdaság teljes egészében ökológiai gazdálkodást kell folytatni;
 • ökológiai kiegészítő területeket kell kialakítani a biodiverzitás támogatására;
 • a tápanyag utánpótlás és rézhasználat intenzitását szigorúan korlátozzák;
 • réz- és kéntartalmú növényvédő szerek gabonákban, pillangósok és olajos növények esetében nem használhatóak
 • tőzeg nem használható talajjavításra, és tápanyag utánpótlás céljából nem használhatók nagy koncentrációjú káliumsók (pl. kálium-klorid) és kémiai úton szintetizált kelátokat tartalmazó készítmények (pl. EDTA);
 • amennyiben a gazdaságban állatokat tartanak, ennek a tevékenységnek is meg kell felelnie az EU ökológiai előírásoknak – még akkor is, ha erre EU bio tanúsítást nem igényel;
 • a gazdaság vezetője nem lehet felelős nem ökológiai gazdaságokért, vagy egységekért;
 • gabonafélék esetében csak ökológiai vetőmag használható;
 • a vetésforgóba legalább 20% talajépítő, talajszerkezet-javító növényt kell beiktatni (pl. pillangósok, zöldtrágyák);
 • a művelt szántóterületek legalább 50%-át a vegetációs időn kívül is zöld növényzetnek kell borítania;
 • a szőlő és gyümölcs ültetvényekben egész évben zöld növényborítást kell biztosítani;
 • egy növényfaj már átállt és az átállási táblákon való párhuzamos termesztése esetén igazolni kell az elkülönítést és a nyomon követhetőséget a táblán való betakarítástól az értékesítésig, és ezt az ellenőrző szervezetnek is meg kell erősítenie.

Az ökológiai tanúsítást minden évben meg kell ismételni. A Bio Suisse feltételrendszere szerinti ellenőrzést a Biokontroll Hungária Nonprofit végzi, a megfelelés vizsgálatát és a tanúsítást pedig a svájci International Certification Bio Suisse AG, az általunk kiküldött ellenőri jelentés és egyéb szükséges dokumentumok alapján.

Az International Certification Bio Suisse AG által megküldött tanúsítványt és a feltételeket tartalmazó levelet lefordítjuk magyarra, és elküldjük partnereink számára. Kérjük, hogy ügyeljenek az előző évben előírt feltételek teljesítésre!

A Dokumentumtár/Nemzetközi menüpont alatt letölthetők a tanúsításhoz szükséges nyilatkozatok. Az aktuális, részletes tájékoztató anyagok magyar nyelvű változatát kérésre Partnereink rendelkezésére bocsátjuk.

Minden információ és dokumentum megtalálható német, angol, francia, olasz és spanyol nyelven is a szervezet honlapján: www.icbag.ch.

A Bio Suisse hírlevele ás egyes közlemények már magyar nyelven is elérhetők a Bio Suisse weboldalán: www.bio-suisse.ch.

Közlemény a Bio Suisse új takarmánypolitikájáról: www.bio-suisse.ch.

A svájci takarmány előállító ágazat 2016-ban úgy döntött, hogy a svájci Bio Suisse gazdaságok állatai kizárólag Európából származó Bio Suisse takarmányt kaphatnak majd, eleget téve ezzel a tudatos svájci biotermék fogyasztók elvárásainak, akik számára különösen fontos, hogy a takarmányok, takarmány alapanyagok ne tegyenek meg hosszú utat a szállítás során. Ennek érdekében 2017-től fokozatosan leépítik az Európán kívüli országokból Svájcba irányuló takarmány importot, és 2019-től minden, Svájcba importált Bio Suisse takarmánynak Európából kell származnia. A változásnak köszönhetően számos Európán belüli vállalkozás, így a magyar biogazdák is, értékes piacot nyerhetnek.

Oldal elejére

 

Bioland

A Bioland a legnagyobb német, 1978-ban bejegyzett ökológiai védjegyszervezet, melynek követelményrendszere nagyban hasonlít a svájci Bio Suisse feltételrendszeréhez. A Bioland e.V. csak Németországban végez tanúsítást, azon kívül csak elismerést ad az előírásoknak megfelelő alapanyagot előállító gazdasági szereplők számára. Az elismerés nem jogosít fel a Bioland védjegy használatára.

A szervezet honlapja német nyelven a következő linken érhető el: www.bioland.de.

Amennyiben egy németországi Bioland tanúsítással rendelkező gazdasági szervezet jelzi a Bioland e. V. felé, hogy szeretne Bioland elismert alapanyagot vásárolni partnerünktől, a Bioland e.V. felkéri a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-t az ellenőrzés elvégzésére. A Bioland ellenőri jelentését az egész gazdaságra vonatkozóan kell kitölteni, és az információk helyességét az ellenőrző szervezetnek igazolnia kell. Amennyiben már legalább a második alkalommal kérik a Bioland elismerést, akkor a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-nek a Bioland ellenőri jelentést minden esetben az ellenőrzés során kell kitölteni. Az ellenőrző szervezet által kiküldött angol nyelvű ellenőri dokumentumok alapján a Bioland e. V. elvégzi a megfelelés ellenőrzését, és a döntéséről értesíti a németországi Bioland tanúsítással rendelkező partnerét, aki a megfelelést jelzi partnerünk felé.

Amennyiben partnerünk már rendelkezett Bioland elismeréssel, ügyelnie kell az előző évben előírt feltételek betartására.

A Bioland elismerés megszerzésének előfeltétele az EU bio tanúsítás megléte, emellett azonban a gazdaságnak meg kell felelnie néhány további követelménynek is, például:

 • a teljes gazdaságot át kell állítani, azaz az ökológiai gazdálkodás a gazdaság egészében kötelező;
 • a termesztés helyének kiválasztása során figyelembe kell venni a környezet lehetséges szennyező forrásainak terhelését is;
 • a növényvédelemben az EU által meghatározott mennyiségnél kevesebb réz használható fel;
 • korlátozott a felhasználható nitrogén trágya, illetve a szokványos gazdaságból származó trágya mennyisége;
 • a talajvédő, talajépítő, talajtermékenységet fokozó növények, pl. a pillangósok, zöldtrágya növények arányának a vetésforgóban el kell érnie legalább a 20%-ot;
 • a vegetációs időszakon kívül a nyílt szántóterületek legalább 50%-án biztosítani kell a talaj növényekkel való borítottságát.

Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó EU-s előírások és a Bioland feltételrendszere közötti különbségek összehasonlító táblázata megtalálható a Dokumentumtár/Nemzetközi menüpont alatt.

Oldal elejére

 

Demeter

A Demeter védjegy a biodinamikus gazdálkodásból származó termékek jelölésére szolgál. A védjegy kizárólag a Demeter irányelveknek megfelelően előállított termékek jelölésére használható. A biodinamikus termékek előállítását a Demeter irányelvekben meghatározott, az Európai Unió előírásainál helyenként lényegesen szigorúbb feltételek, valamint a biodinamikus gazdálkodás sajátos előírásai figyelembe vételével, ezek szigorú ellenőrzése mellet végzik az előírások betartását szerződésben is vállaló gazdasági szereplők.

A Demeter International előírásai a Rudolf Steiner nevéhez fűződő antropozófia nézetein alapuló mezőgazdálkodási forma, a biodinamikus gazdálkodás alapelvein nyugszanak. A biodinamikus szemlélet szerint a gazdaság egy élő organizmus, amelyben a növények, az állatok és az ember szervesen összetartoznak egymással. A biodinamikus gazdálkodási módszer törekszik a természet dinamikus energiáival együtt dolgozni. Használja többek között a kozmikus ritmusokat a vetés, termesztés, betakarítás során.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet az alábbi, az EU bio előírásainál szigorúbb, vagy csak a biodinamikus gazdálkodásra jellemző előírások betartására:

 • biodinamikus gazdálkodást kell végezni az egész gazdaságban;
 • a gazdaság átállításához a szaktanácsadóval közösen átállási tervet kell készíteni, az átállást az egész üzemre vonatkozóan egyszerre kell végrehajtani, legfeljebb 5 év alatt;
 • kiegyensúlyozott vetésforgót kell alkalmazni, amely legalább 20 % talajtermékenységet növelő növényt tartalmaz;
 • Demeter/biodinamikus, vagy ökológiai eredetű vetőmagot és szaporítóanyagot kell alkalmazni, amennyiben ez nem lehetséges, előzetesen engedélyt kell kérni a Demeter International szervezettől az eltérésre;
 • citoplazma/protoplazma fúzióval előállított fajták, hibridek alkalmazása tilos;
 • korlátozott a trágya felhasználás (112 kg N és 42 kg P/ha engedélyezett);
 • a vásárolt szerves trágya használata korlátozott (max. 40 kg N/ha);
 • a növények védelmére a Demeter növénytermesztésre vonatkozó feltételrendszerének 5. mellékletében felsorolt eljárások és hatóanyagok alkalmazhatóak;
 • kémiai raktár-fertőtlenítés nem engedélyezett;
 • a gazdaság termőterületének 10 %-a a biodiverzitás védelmét kell, hogy szolgálja;
 • a piacra termelő kerteket művelő, gyümölcsöt, évelő növényeket termesztő gazdaságoknak, amennyiben nem rendelkeznek állatállománnyal, intenzíven kell komposztálniuk, zöldtrágyázniuk és alkalmazniuk kell a preparátumokat;
 • zöldségben és burgonyában nem használható réz;
 • a gyümölcsösök talaját zöld növényzetnek kell borítania;
 • a biodinamikus gazdálkodásban a preparátumok megfelelő időben való használata kötelező, ezek növelik a talaj termőképességét, javítják a mikrobiológiai aktivitást, az ellenálló képességet, serkentik a humuszképződést. Előállításukat a gazdaságban, vagy más gazdaságokkal közösen kell végezni, és gondoskodni kell a megfelelő tárolásukról. A következő preparátumokat (permetező és komposztáló/trágyaoltó) alkalmazzák a biodinamikus gazdaságokban:
 • humuszpreparátum (500)
 • kvarcliszt preparátum (501)
 • cickavirág preparátum (502)
 • kamilla preparátum (503)
 • csalán preparátum (504)
 • tölgy preparátum (505)
 • pitypang preparátum (506)
 • macskagyökér preparátum (507)
 • összetett preparátumok (pl. trágyakovász stb.)
 • a gazdaságban keletkező, vagy felhasznált trágyát be kell oltani a preparátumokkal;
 • az állatok takarmányozásában nagy hangsúlyt kap a Demeter/biodinamikus takarmány aránya, illetve számos, az EU bio előírásoktól eltérő szabályozás van érvényben (a takarmány legalább 50%-ának saját gazdaságból, vagy más, együttműködő Demeter/biodinamikus gazdaságból kell származnia, a szokványos takarmány etetése tilos stb.);
 • az állatok nem szállíthatók 200 km-nél nagyobb távolságra;
 • feldolgozásra alapvetően csak azok a mezőgazdasági termékek használhatók (beleértve az állatokat is), amelyek az adott országban illetékes Demeter szervezettel szerződéses kapcsolatban álló biodinamikus mezőgazdasági üzemekből valók, továbbá Demeter feltételrendszer mellékletében felsorolt adalék- és segédanyagok alkalmazhatóak. Ez az alkoholos erjedésen alapuló Demeter termékekre is érvényes. Ha nem kapható Demeter minőségű nyersanyag, segédanyag vagy adalékanyag, akkor elismert bio ellenőrző szervezet által ellenőrzött és tanúsított termék használható;
 • az üzemekben, raktárakban csak a Demeter feltételrendszerben szereplő eljárásokat és anyagokat szabad alkalmazni;
 • bor készítésére kizárólag Demeter tanúsítású szőlő használható fel;
 • a bor készítése során kén-dioxid csak korlátozott mennyiségben használható fel;
 • a bor készítésénél a cukor hozzáadása csak max. 1,5%-os alkoholtartalom növelésre korlátozódik.

A Demeter tanúsítás feltétele az EU bio tanúsítás megléte. A Demeter tanúsítás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek kapcsolatba kell lépniük a magyar Biodinamikus Közhasznú Egyesülettel is. Az egyesület honlapján (www.biodin.hu) fontos információk találhatók a hazai biodinamikus mozgalomról és a Demeter előírásrendszeréről.

A Demeter tanúsítás megszerzéséhez a gazdasági szereplőknek szerződést kell kötniük a központi német Demeter International szervezettel (info@demeter.de), amely szervezet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Demeter ellenőrzése alapján elvégzi a gazdaság tanúsítását és kiadja a Demeter tanúsítványt. A Demeter International által kiállított tanúsítványt és a feltételeket tartalmazó levelet lefordítjuk, majd eljuttatjuk partnereink számára. Kérjük, hogy ügyeljenek az előző évben előírt feltételek teljesítésre!

„A biodinamikus munkában fennáll a követelmény, hogy a gazdálkodó a biodinamikus gazdálkodási mód alapjaival és céljaival azonosuljon, azokat a magáénak érezze. Ehhez arra van szükség, hogy a természeti folyamatokba megfigyeléssel, gondolkodással és érzésben is beleélje magát. Szakadatlan igyekezettel lehet csak elérni, hogy az ember megismerésen alapuló, egyre mélyebb természetlátáshoz jusson. A különböző csoportok, közösségek és tanácsadóik együttes munkája, a rendezvények, könyvek és újságok alapot és segítséget adnak a munkához.”

A Demeter mezőgazdasági tevékenységre, feldolgozásra és jelölésre vonatkozó teljes előírásrendszere letölthető a Dokumentumtár/Nemzetközi menüpont alatt.

További információkat találhatnak a szervezet honlapján angol és német nyelven.

Oldal elejére

 

KRAV

A KRAV Svédországban tevékenykedő, gazdálkodókat, feldolgozókat, kereskedőket és fogyasztókat tömörítő ökológiai szövetség, mely 1985 óta a svéd bio piac szerves részét képezi. Saját szabályrendszerének köszönhetően a KRAV logó a természetes környezet, a gondos állattartás, a társadalmi felelősség és a jó egészség szimbóluma.

A KRAV előírások az EU bio jogszabály és az IFOAM előírásai alapján készültek, mégis szigorúbb feltételeket tartalmaznak. Szemlélete szerint az élelmiszer előállítás folyamatának gazdaságilag, környezetileg és társadalmilag is fenntarthatónak kell lennie. Mindezt úgy, hogy megfelel a jelen igényeinek, anélkül, hogy a jövő nemzedék esélyeit rontaná.

Amennyiben partnereink Svédországba, KRAV tanúsítással rendelkező vevőnek kívánnak szállítani termékeket, a teljes előállítási láncon keresztül meg kell felelniük a KRAV EU bio előírásokon felül támasztott követelményeinek.

Ahhoz, hogy partnerünk KRAV engedélybirtokos legyen, a KRAV feltételrendszerének megfelelő tanúsítványra van szüksége. A KRAV tanúsítvány feltétele pedig a KRAV szabványoknak való megfelelés. KRAV termelői tanúsítványt csak skandináv országok igényelhetnek, viszont feldolgozó partnereink már kaphatnak KRAV tanúsítványt.

Hogyan lehet hozzájutni a KRAV elismeréshez?

A KRAV feltételrendszer szigorúbb kereteket szab az ökológiai gazdálkodásra, mint az EU bio rendeletek. Hogyha Svédországban szeretne KRAV elismeréssel rendelkező ökológiai termékeket értékesíteni, azt kétféleképpen teheti meg: keresnie kell egy svéd importőrt, aki rendelkezik KRAV tanúsítvánnyal, vagy pedig kérheti, hogy vegyék fel a KRAV engedélybirtokosok közé.

Amennyiben egy KRAV tanúsítvánnyal rendelkező svéd cég szeretne partnerünktől terméket importálni, a magyarországi partnernek is KRAV tanúsítványra lesz szüksége. A tanúsítvány feltétele, hogy az EU bio jogszabályban foglaltakon felül a KRAV saját feltételrendszerének is meg kell felelni. Ha a partner megfelel a követelményeknek, akkor a svéd importőr a KRAV honlapjára található listán regisztrálja a kérdéses termékeket, az értékesítésre csak ezek után kerülhet sor. Az elismerés fenntartását éves ellenőrzés biztosítja, melyet tanúsító szervezetek végeznek.

Termékek feldolgozása, csomagolása és egyéb kezelése

A feldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatban támasztott feltételeket a KRAV szabályrendszer 16.9.2 fejezete tartalmazza. A több összetevős termékek esetében fontos, hogy minden alapanyag megfeleljen a feltételrendszerben foglaltaknak. Adalékanyagok használata esetén nem használható minden, az EU bio jogszabály által engedélyezett adalékanyag.

Fontos!

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a svédországi vevővel rendelkező partnerünk kérésére ellenőri látogatás keretében kitölti a plusz követelményeknek való megfelelést vizsgáló KRAV ellenőri kérdőívet, majd azt angol nyelven eljuttatja a KRAV-val szerződött svéd importőr részére, a partnerünk által megadott elérhetőségekre. Az ő kötelezettsége a KRAV-val intézni a tanúsításhoz szükséges további lépéseket, amelyet saját ellenőrző szervezetével intéz.

A KRAV honlapjának elérhetősége: www.krav.se

Oldal elejére

 

Naturland

A Naturland Egyesület a holisztikus, fenntartható ökológiai gazdálkodás elveit hirdeti, mellyel hozzájárul az emberek és a környezet védelméhez. Ezekért a célokért, egyedi feltételeket állított össze az ökológiai termelési rendszerek és tanúsító szervezeteik számára. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy kiváló minőségű élelmiszerek kerüljenek forgalomba, melyek előállítása a természettel összhangban történik. Ezeknek a feltételeknek való megfelelés szimbóluma a Naturland védjegy. A Naturland volt az első ökológiai egyesület, mely társadalmi felelősséggel kapcsolatos normákat is megfogalmazott tagjai számára. A Naturland tanúsítvány világszerte elismert, az európai ISO/IEC 17065 szabvány alapján akkreditált, mely biztosítja a termékek kiváló minőségét és megbízhatóságát.

A Naturland tagok és partnerek vállalják, hogy megfelelnek a Naturland Egyesület szabványainak, a termelők és a feldolgozók is éves ellenőrzésben részesülnek. Az ellenőrzést képzett, államilag elismert ellenőrző szervezetek végzik, akik felhatalmazást kapnak erre a Naturland Egyesülettől. Az éves átfogó ellenőrzés mellett nem bejelentett, kockázatbecslésen alapuló ellenőrzésre is számítani lehet.

A Naturland tanúsítás lépései:

1. Információcsere. Az együttműködés első lépése az információcsere. A Naturland minden érdeklődő termelő és feldolgozó számára tájékoztatást nyújt a Naturland tevékenyégéről és a tanúsítási folyamatról. Az érdeklődő szervezetnek ezután be kell mutatnia gazdaságát/üzemét, melyhez egy kérdőív nyújt segítséget.

2. Előzetes értékelő látogatás. A következő lépésként a Naturland képviselője ellátogat a gazdaságba, annak előzetes értékelése céljából. A látogatás célja az, hogy a felek megismerjék egymást és személyesen tárgyaljanak a további munkáról.

3. A szerződés. Amennyiben a tanúsító bizottság döntése alapján létrejön az együttműködés a gazdaság és a Naturland között, erről szerződés formájában állapodnak meg. A feldolgozók és a termelők közötti szerződések is ekkor születnek. Ezekben a szerződő felek megállapodnak a Naturland által megszabott feltételek betartásában és a rendszeres ellenőrzésben.

4. Ellenőrzés. Miután a megállapodás létrejött, egy helyszíni ellenőrzésre kerül sor, melyet a Naturland megbízásából egy független és elismert, az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésében jártas ellenőrző szervezet fog végrehajtani, Magyarországon a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a Naturland ellenőrző partnere. Mielőtt az ellenőrzésre sor kerülne, a partnernek fel kell keresnie a tanúsító szervezetet és szerződést kell kötnie azzal. Erre az EU bio jogszabálynak szerinti tanúsítási folyamathoz egyébként is szükség van. Az ellenőrzés során átfogó vizsgálatot végeznek, mely kiterjed a gazdálkodás egészére, a termelésre, az alapanyagokra, a dokumentációra, az aratástól a feldolgozáson át az exportig mindenre. A gazdaság méretétől függően az ellenőrzés egy vagy több napig is eltarthat. Az ellenőrzés végeztével mindenről dokumentáció készül, egy jelentés formájában, melyet a tanúsító szervezet a Naturland számára elküld.

5. Tanúsítás. Naturland tanúsító bizottság számára elküldött ellenőri jelentés alapján megszületik a tanúsítás döntés. Melyről a partner értesítést fog kapni. Nem megfelelőség esetén a tanúsítási döntés mellett a bizottság feltételeit is elküldi a partner számára. Ezen feltételek betartása a következő évi tanúsítás érdekében kulcsfontosságú.

6. Tanúsítvány és szerződés. A sikeres együttműködés eredményeként a Naturland kiadja szerződéses partner számára a tanúsítványt, ezzel a Naturland tanúsítvánnyal rendelkező partner a Naturland Association for Organic Agriculture (Naturland Egyesület az Ökológiai Mezőgazdaságért) tagja lesz. Ettől kezdve a tanúsítvánnyal rendelkező termék „Naturland certified” megjelöléssel értékesíthető.

7. Szerződés a Naturland Zeichen GmbH-val. A Naturland védjegy használatához szerződést kell kötni a Naturland Zeichen GmbH-val, mely a Naturland védjegy kiadásáért felel. E nélkül a szerződés nélkül nem kerülhet a csomagolásra a Naturland logója.

A Naturland honlapjának elérhetősége: www.naturland.de.

Oldal elejére

 

NOP

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között kölcsönös elismerési megállapodás lépett életbe 2012. június 1.-én. A megállapodásnak köszönhetően az EU-ban ökológiaiként tanúsított termékek minden további tanúsítás nélkül bioként értékesíthetők az USÁ-ba is. Azaz közvetlenül az Egyesült Államok piacára történő eladáshoz nincs szükség külön NOP tanúsítványra, csak egy tételes NOP import terméktanúsítványra. (A megállapodás kölcsönös, tehát az amerikai NOP ökológiai termékek is szabadon behozhatók az EU-ba szintén terméktanúsítvány kíséretében.)

Az NOP import tanúsítványt partnerünk kérésére kiállítjuk. Ehhez kérjük, hogy juttassa el az info@biokontroll.hu címre a kitöltött „USA-ba történő szállításhoz kapcsolódó NOP import igazolás kiadásának kérelme” nevű, F-335-2 számú formanyomtatványunkat (a dokumentum megtalálható a Dokumentumtár/Nemzetközi dokumentumok/NOP menüpont alatt) az export számlával együtt.

Az USA egyetlen feltételt szabott az EU-s biotermékek kereskedelmével szemben, állati eredetű termékek esetén külön igazolni kell az antibiotikumok használatának teljes mellőzését. Ugyancsak külön feltétel, hogy az USÁ-ból az EU-ba behozott, almát vagy körtét tartalmazó termékek mellé igazolást kell felmutatni arról, hogy a kérdéses gyümölcsöket nem kezelték antibiotikumokkal tűzelhalás ellen.

Mindkét fél kikötötte, hogy a célország jelölésre vonatkozó előírásait be kell tartani. Ezen felül semmilyen egyéb, a két előírásrendszerben meglévő különbségre nem kell tekintettel lenni. Átállási termékek nem értékesíthetők az USA-ba, mivel ott nincs ilyen kategória.

Az importot az Egyesült Államok szintén elismeri, tehát az EU-n kívülről vásárolt, ám Magyarországon feldolgozott, vagy átcsomagolt termékekhez sem szükséges NOP tanúsítvány.

Amennyiben Svájcon keresztül értékesítené az ökológiai gazdálkodásból származó termékét az USA piacán, felhívjuk figyelmét, hogy 2015. július 10-én Svájc és az USA között egyenértékűségi megállapodás lépett életbe az ökológiai termékek tekintetében. Az egyezménynek köszönhetően a Svájcban ökológiaiként tanúsított termékek forgalomba hozhatók ökológiaiként az USA területén is és viszont. A különleges feltételek a svájci termékek tekintetében itt is hasonlóak, mint az EU-val kötött megállapodás esetén, azaz a végső feldolgozásnak Svájcban kell történnie és a termék nem tartalmazhat olyan összetevőt, amely antibiotikummal kezelt állatból származik. A jövőben a Svájcon keresztül, de végső soron az USÁ-ba értékesített termékekhez továbbra is tételes (de nem NOP-os) terméktanúsítvány kell. A tételes terméktanúsítvány kiállítását a Biokontroll végzi. Ennek kérelmezése esetén a Tanúsítvány kérő F-49-11 számú, a számla és a Készletre vételi jelentés F-51-10 számú dokumentumokat kérjük, hogy küldje el az info@biokontroll.hu címre.

Oldal elejére

 

Soil Association

A Soil Association az Egyesült Királyság vezető ökológiai szervezete, melynek leányvállalata, a Soil Association Tanúsító Ltd. az Egyesült Királyság ökológiai gazdálkodóinak és élelmiszer feldolgozóinak több mint 80%-át tanúsítja.

A Soil Association feltételrendszere bizonyos pontokon az EU rendeleteknél magasabb követelményeket támaszt a gazdaságokkal szemben. Szerződött partnerei felhasználhatják az egyéb (pl. az EU ökológiai) feltételrendszereknek megfelelően tanúsított termékeket, amennyiben azok megfelelnek a Soil Association plusz követelményeinek. Ezekből a termékekből jelentős mennyiséget importálnak az Egyesült Királyságba. Az import termékek elismerését megelőzően a Soil Association minden esetben ellenőrzi azok kiegészítő követelményeknek való megfelelését.

A legfontosabb különbségek a következők:

✓ Génmódosítás:
  • az állati termékek (a tejtermékeket is beleértve) és a takarmányok csak olyan gazdaságokból származhatnak, amelyek igazolni tudják, hogy az állatok takarmányában GMO, GMO-származékok, illetve szennyeződés nincs jelen a kimutatási határérték felett (0,1%), és hogy nem használtak nem ökológiai, génmódosított takarmányt;
  • genetikailag módosított összetevők és szennyeződés nem elfogadott.
✓ Csak a talaj-alapú termesztés elfogadott (cserepes növények csak végfogyasztóknak értékesíthetők, ezek tovább feldolgozott termékekben nem használhatóak).
✓ Vadon termő növények gyűjtése:
  • meg kell felelni a CITES előírásainak (www.cites.org) és nem gyűjthető az IUCN vörös listáján szereplő, kritikusan veszélyeztetett növényfaj (www.iucn.org);
  • a gyűjtési területnek legalább 10 m távolságban kell elhelyezkednie a nem ökológiai gazdaságoktól, vagy a tiltott szerrel permetezett területektől, legalább 50 m-re az autópályáktól, 25 m-re a nagyobb forgalmú utaktól és 10 m-re az egyéb utaktól, és megfelelő távolságra kell elhelyezkednie ez egyéb lehetséges szennyező forrásoktól;
  • a gyűjtött fajokra vonatkozóan rendelkezni kell egy szakértő által készített ökológiai felméréssel, amely tartalmazza az évente fenntartható módon begyűjthető mennyiséget, a gyűjtés egyéb fajokra gyakorolt hatását és a gazdaság általános ökológiai hatását;
  • a gyűjtést végző vállalkozásnak úgy kell végeznie a gyűjtési tevékenységet, hogy az a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorolja, biztosítani kell a növények számára a regenerálódás lehetőségét, a növényfajok hosszú távú fennmaradása érdekében.
✓ Hús, tejtermékek és egyéb állati termékek csak olyan gazdaságokból származhatnak, amelyekben az állatorvosi kezelések során nem használnak szerves foszfát-, vagy szerves klórvegyületeket, kivéve, ha ezt törvény írja elő.
✓ Állatjólléti intézkedések:
  • a növényevő állatoknak legalább 150 napig biztosítani kell a legelőhöz való hozzáférést;
  • sertések számára biztosítani kell a kifutóhoz és legelőhöz való hozzáférést, kivéve extrém időjárás esetén (hízók esetében az élettartam 80%-ában);
  • a sertéseknél nem használható fiaztató kutrica stb.
✓ Méhészet:
  • a méhészetnek a lehetséges szennyező forrásoktól megfelelő távolságra kell elhelyezkednie, és vagy 6,4 km sugarú körben ökológiai, vagy a vadon gyűjtés követelményeinek megfelelő, vagy az alacsony ráfordítású művelés rendszer elvei alapján művelt terület veszi körül, vagy laborvizsgálat igazolja, hogy a méz növényvédő szer maradványoktól mentes;
  • a pasztörizált méz nem tanúsítható.

Amennyiben partnereink Soil Association tanúsítással rendelkező vevőnek kívánnak szállítani, és elismerésre van szükségük, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a Soil Association Certification Ltd. kérésének megfelelően kitölti a megfelelés igazolására szolgáló ellenőri jelentést, majd eljuttatja a szervezet részére. Az egyenértékűség megállapításának egyik feltétele az EU bio tanúsítvány megléte, azaz a Biokontroll által kiállított az érintett tevékenységre és termékkörre vonatkozó érvényes tanúsítvány.

A Soil Association feltételrendszeréről további információ áll rendelkezésre angol nyelven, a szervezet honlapján: www.soilassociation.org.

Oldal elejére