Tájékozatás peszticid szermaradékot klotianidint tartalmazó bio szemes takarmány kukorica exportjáról

Iktatószám: 02.4/1270-2/2018
Ügyintéző: Bors Edina

 

Dr. Roszík Péter úr részére
ügyvezető
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Tájékoztatom, hogy a francia hatóság az igazgatási segítségnyújtás és együttműködés hamisítással összefüggő esetek kezelésére létrehozott AAC FF rendszerén (AAC system – Administrative Assistance and Cooperation system Food Fraud) keresztül az FF 2017/188 01/HU számú megkeresésében tájékoztatta a tagállamokat növényvédő-szermaradék klotianidin jelenléte miatt kifogásolt, oroszországi jelöléssel ellátott és tanúsított ökológiai gazdálkodásból származó szemes takarmány kukorica exportjáról.

A termék orosz exportőre: Dongning Liangyum Agricultural Development Co Ltd.; 692512 Primorskiy kray, Ussuriysk; Komsomolskaya sir 28a of 8

Az Oroszországból származó biotermékek fokozott ellenőrzésének keretében egy francia importőr (MILLENIS SAS; Natntes) raktárában történt mintavétel, melynek eredménye kimutatta a klotianidin növényvédőszer-maradékanyagot, a peszticid szermaradék jelenléte a termékben összeegyeztethetetlen a bio élelmiszerek jelölési követelményeivel.

A termék nincs forgalomban Franciaországban, de nem lehet kizárni az orosz kereskedőnek a más tagállamokba történő exportját.

A Service commun des laboratoires de RENNES laboratórium vizsgálati eredményét jelen levél mellékleteként csatolom »

A megkeresésben magyar címzett nem jelenik meg, az eset kapcsán a francia hatóság felhívja a figyelmet a termékkel szemben felmerült kifogásra.

Rövid tájékoztatás az AAC rendszerről:
  • Az AAC rendszer (IGAZGATÁSI SEGÍTSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE A TAKARMÁNYOK ÉS ÉLELMISZEREK TERÉN) jogszabályi háttere a 882/2004/EK rendelet 34-40. cikke alapján szabályozott.
  • Végrehajtási határozata: (EU) 2015/1918
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1918&from=EN
  • Az AAC rendszerét hasonló elven működteti a Bizottság, mint a RASFF rendszert – azonban itt az esetek többségében olyan ügyek kapnak helyet, melyek minőségi nem-megfelelőséggel, és nem pedig élelmiszerbiztonsági kockázattal járnak.
  • Célja a határon átnyúló ügyek hatékony kezelése (nyomonkövetési vizsgálat kérése, dokumentáció bekérés más tagállamtól.. stb.) továbbá a nemzetközi jogsegély folyamatának gyorsabb ügyintézése.
  • Az AAC rendszer FF ága a hamisítással összefüggő ügyeket kezeli.

 

Pleva György igazgató nevében és megbízásából:

Bors Edina
élelmiszer-biztonsági felügyelő
nemzeti kapcsolattartó (AAC)
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály