A Biokontroll 25 éves megalapításának hétköznapjai

Ma, amikor ünnepelünk és emlékezünk a Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (ma Nonprofit Kft.) 25 évvel ezelőtti, 1996. április 15-i megalapítására – igen fontos, hogy röviden áttekintsük a magyar ökológiai gazdálkodás (és talán az egész hazai mezőgazdaság) számára történelmi időszak akkori legfontosabb napi eseményeit és kiemelkedő eredményeit.

Különös fontosságúnak ítélhető, ha röviden felidézzük és összegezzük az 1996-os jeles alkalmat megelőző, valamint annak indokoltságát és megalapozottságát adó néhány jelentősebb hazai és uniós biomozgalmi eseményt, pl.: 1985 óta (!) nagy sikerrel működött a Hungexpon a bemutató Biokert; 1990-től folyamatossá váltak a téli biodinamikus tanfolyamok Gödöllőn; jelentős volt az IFOAM 8. Tudományos Világkonferenciája és Közgyűlése Budapesten 1990-ben; Győrffy Sándor igen népszerű és nívódíjas TV műsora, a „Napraforgó – Naprakész kertünk” 1990-től 227 adást élt meg; ekkor már három agráregyetemen oktatták az ökológiai gazdálkodást (Gödöllő, Keszthely, Kaposvár); megjelentek a Biogazda 1-3 alapkönyvek (1993-1995); ebben az időben a biomozgalomba és a gazdálkodásba sok-sok lelkes és elhivatott fiatal és idősebb ember áramlott; az 1995-ös év igazi áttöréseket hozott: a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága meghallgatást kért az ügyeinkről, az agrárminiszter és államtitkárok nagy elismerést adtak, meghívást kaptunk az EU szakbizottsághoz és kijött az EU előzetes elismerése.

Ugyanakkor megjelentek itthon a biominősítést és hitelességet veszélyeztető, csak üzleti kezdeményezések is, mint pl. 1990-től a Bioclub Egyesület, amely éppen a vegyszeres Növényvédelmi Kutatóintézetben jött létre, vagy a fel-felröppenő ún. „szemibiogazdálkodás” (félig, vagy majdnem bio, de ellenőrzés nélkül) ügyei, amelyek már a nagyon erős iparszerű ellen-lobby akcióinak részei voltak, de ez már a megerősödött létünket is mutatta.

A Biokontroll megalapításának felforrósodott biomozgalmi évében, 1996 elején még nagyon fontos események történtek, mégpedig: országosan 10 részközgyűlés zajlott le februárban, a tagság nagyon aktív és lelkes részvételével; elindult az egyesületünk Információs Centrumának a működése, ami jelentkezett az újság plusz 4 oldalas mellékletében is és benne az ellenőrzési eseményekkel (ekkor szerződve 97 gazdaság, 8632 ha volt); márciusban igen nagy jelentőséggel bírt a 4. Országos Biokultúra Találkozó Pécsett, a „Fesztivál a fogyasztókért” témával (23 hazai és 7 külföldi helyi csoport részévételével); nálunk is kibontakozott a WWOOF-világmozgalom, a fiatalok önkéntes munkavégzésének megszervezése organikus farmokon; először vettünk részt kiállítóként (és elsőként Kelet-Közép Európából) a BioFach-on, akkor még Frankfurtban, ahová a Vezetőség is kilátogatott pár napra; megjelent az első miniszteri biorendelet 10/1996 (III.24) FM számon; csúcseseményként márciusban megjelent az EU 522/96-os rendelete, amelyben Magyarországot és a Biokultúra Egyesületet felvette az elfogadott bioellenőrzést-minősítést folytatók listájára (vagyis a hazai biomozgalom már ekkor EU-tag lett, míg az ország csak 2004-ben!).

Az 1996. április 15-i nap jegyzőkönyvszerűen idézhető lebonyolítása és eseményei az alábbiak voltak.

A Biokultúra Egyesület „Erősödünk és Növekedünk” programjának végrehajtása során a nagy érdeklődéssel kísért Ellenőrök Napja rendezvényt és egyben az aktuális Vezetőségi ülést tartottuk meg. Mindezek keretében jelentős szervezeti, módszertani és személyi változások véglegesítését írta elő az elfogadott napirend. Ennek lebonyolítása során – figyelemmel az IFOAM és az EU ajánlásaira, valamint a hazai hatósági és biokultúrás lehetőségekre – a következő eredmények születtek:

  • a közel egy évtizede működő és dr. Győrffy Sándor által szervezetett-vezetett Termésellenőrző Bizottság tevékenysége lezárult, így Sándor korszakos és iskolát teremtő munkásságát a bio szaktanácsadás területén folytatta;
  • a bioellenőrzési tevékenység – a közgyűlési határozatnak megfelelően – ezentúl az önálló jogi személyiségű „Biokontroll Hungária” Közhasznú Társaság (KHT) keretében valósul meg, mégpedig dr. Roszík Péter alelnök ügyvezetése mellett és a Földművelésügyi Minisztériumban működve, a félemelet 16. sz. irodában;
  • az igen jó hangulatú Ellenőrök Napja záró-programjaként az egyesület elnöke megköszönte dr. Győrffy Sándor elévülhetetlen munkáját (lásd az alábbi fotót) és részére, valamint további hét kiváló ellenőri munkát végzőnek (Parádi Andor, dr. Mezei Ottóné, Szécsényi Sándorné, dr. Szántosi Antalné, Veisz János, Burián László és Dér Sándor) a Biokultúra Aranyjelvény elnöki kitüntetését adta át;
  • a zárszóban a résztvevők sok sikert kívántak és támogatásukat ajánlották fel dr. Roszík Péternek, az új KHT igen nagy felelősségű tevékenységéhez.

Bizony, ezek voltak a boldogító nagy idők eseményei!

A felvételen dr. Győrffy Sándor és dr. Márai Géza

A felvételen dr. Győrffy Sándor és dr. Márai Géza

Emlékezett és lejegyezte
az Egyesület akkori elnöke:
dr. Márai Géza
(Biokultúra 2021/5)