A hazai fogolyállomány megmentéséért

Sok más madárfajhoz hasonlóan, mára őshonos madarunk, a fogoly is a kipusztulás szélére került. A kialakult végveszélyért számos tényező tehető felelőssé. Az apróvadfajok állományának rohamos hanyatlását elsősorban a nagy kiterjedésű mezőgazdasági monokultúrák terjeszkedése idézte elő.

A fogoly számára búvóhelyet és fészkelési lehetőséget biztosító mezsgyék számának csökkenésével a biztonságos élőhelyek mára eltűnőben vannak. Számadatokban kifejezve, az 1960-as évekbeli vadászati statisztikákkal összehasonlítva, a mai néhány tízezres egyedszám mintegy 90%-os állománycsökkenést jelez.

A fogoly állományának csökkenése természetesen nem csak Magyarországra korlátozódik. Ez év október elején a Német Természetvédelmi Szövetség panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnak a fogoly állományának súlyos fogyása miatt. A beadvány felhívja a figyelmet arra, hogy az EU madárvédelmi irányelvének hatálybalépése óta a fogolyállományuk 91%-os csökkenést szenvedett, melyért egyértelműen a faj számára elérhető mezőgazdasági élőhelyek beszűkülése és a rovartáplálék megfogyatkozása okolható. A beadvány szerint a korábban Európában gyakori, mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő fogolyállomány megtartásáért indított, igazoltan működő fajmegőrzési intézkedésekből Németországban a szükséges beavatkozásoknak csupán öt százalékát hajtották végre.

A helyzet kedvezőbbre fordulásához azonban fontos lenne a mezőgazdasági termelőket is érdekeltté tenni a tartós szegélyélőhelyek kialakításában, a kaszálás elhagyásával a fészekóvásban, vagy a kisparcellás, néhány hektáros gazdálkodás bevezetésében, a gyomirtószerek és rovarölő szerek használatának csökkentésében, hogy a madárállomány természetes szaporulata teljes egészében elegendő táplálékot találhasson.

A probléma megoldásában a legnagyobb szerep a vadgazdálkodást és a mezőgazdálkodást folytatókra hárul, az ő tevékenységük és döntéseik befolyásolhatják pozitív irányba a mára kialakult szélsőséges állapotokat, tekintettel nemcsak a fogoly, de más madarak, továbbá a mezei nyúl, a beporzó rovarok, köztük a házi méh állományainak megóvásának szükségességére is. A sürgető helyzet azonnali megoldásért kiált, ezért hazánk részéről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az Országos Magyar Vadászkamara, valamint az Országos Méhészeti Egyesület is részletes javaslatcsomagot készített a Közös Agrárpolitika újratervezéséhez a fent említett, kiemelten fontos szempontok hangsúlyozása mellett.

https://magyarmezogazdasag.hu
(Biokultúra 2020/6)