A Közösségi Agrárpolitika (KAP) új kifizetési modellje

2018. április 10-én az IFOAM EU új jelentést tett közzé, melynek címe „Új kifizetési modell a gazdálkodók támogatására a KAP 2020 utáni időszakban”. A dokumentum egy olyan rendszer felállítására tesz javaslatot, mely támogatásban részesíti a gazdálkodókat és egyértelmű KAP célokat fogalmaz meg számszerű célkitűzésekkel.

Eduardo Cuoco, az IFOAM EU igazgatója a következőképpen reagált a jelentésre: „Modernizálnunk kell a Közösségi Agrárpolitikát oly módon, hogy a gazdák kártalanítása helyett a gazdák támogatása irányába mozdulunk el, mivel tevékenységükkel a közjó érdekét szolgálják.”

A jelentés alátámasztja, hogy lehetőség van egy új kifizetési modell bevezetésére. Jan Plagge, az IFOAM EU vezetőségi tagja elmondta, hogy mind a konvencionális, mind az ökológiai gazdálkodókat képessé kell tenni arra, hogy tevékenységükkel a még fenntarthatóbb rendszerek irányába mozduljanak el.

Thomas Fertl, az IFOAM EU vezetőségi tagja hozzátette, hogy a 2020 utáni KAP-nak eredmény-orientáltnak kell lennie és egyértelmű fenntarthatósági célokra kell épülnie gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben is, továbbá ezeket megbízható indikátorokhoz kell kapcsolni. Helyes közösségi agrárpolitikával és megfelelő támogatási rendszer működtetésével 2030-ra az ökológiai szektor az EU teljes agrárterületének legalább egyharmadát tehetné ki.

Forrás: www.ifoam-eu.org
(Biokultúra 2018/4)