A Monsanto hanyatlása Dél-Afrikában

A Bayer leányvállalata, a Monsanto, megkísérelte létrehozni az aszálytűrő, géntechnológiával módosított kukoricát Afrikában. Célja az afrikai gazdálkodók védelme az aszály fokozódó hatásaival szemben. De a létrehozott növény nem felel meg a Monsanto ígéretének, ezért a dél-afrikai mezőgazdasági minisztérium megtagadta a Monsanto termesztési engedélyét.

Thoko Didiza mezőgazdasági miniszter egyértelműen fejezte ki magát. Nyilvános felhívásában hangsúlyozza, hogy vízhiányos körülmények között végzett kísérletekben a géntechnológiával módosított kukorica nem mutatott jobb eredményeket, mint konvencionális társai. Összességében a hozamok nem voltak konzisztensek.

Egyes kísérletekben a Monsanto-s kukorica még gyengébb termést eredményezett, mint a vele összehasonlított fajták. Ezenkívül a kártevő rovarokkal szembeni ellenállóságát sem lehetett kellően bizonyítani. A minisztérium következtetése: a Monsanto kukorica szárazságtűrő génje nem biztosította a terméshozamot korlátozott vízviszonyok mellett. Írásával Thoko Didiza miniszter megerősítette az engedélyező testület határozatát, amely ellen a Monsanto fellebbezést nyújtott be. Az Afrikai Biodiverzitási Központ (African Centre for Biodiversity, ACB) dicsérte a miniszter határozottságát és kiemelt jelentőségű döntésről beszélt.

Más civil társadalmi szervezetekkel együtt az ACB évek óta harcol a Monsanto erőfeszítései ellen, amelyek célja a géntechnológiával módosított kukorica bevezetése Dél-Afrikában, Mozambikban, Kenyában, Ugandában és Tanzániában. A Bayer leányvállalata az évek során kifejezetten együttműködött olyan konvencionális termesztési programokkal, amelyek szárazságtűrő kukoricafajtákat is kutattak. A programok eredményeként számos hagyományos fajtát meghatároztak, amelyek jobban megbirkóztak a vízhiánnyal, a Monsanto géntechnológiával módosított kukoricájával végzett kísérletek azonban sikertelenek voltak. Miriam Mayet, az ACB igazgatója szerint az ACB 2008 óta hangoztatja az aszálytűrés bizonyítékainak hiányát, felszólítva a Monsanto-t ezen tulajdonság hatékonyságának bizonyítására. De amint azt a dél-afrikai döntéshozó testületek megerősítették, a Monsanto teljesen elmulasztotta tudományos adatok szolgáltatását állításainak alátámasztására.

Dél-Afrikától eltérően, a Monsanto szárazságtűrő kukoricája már termesztési engedéllyel rendelkezik például Észak-Amerikában.

https://organic-market.info
(Biokultúra 2019/6)