,

A növényi szaporítóanyagokról

Az ökológiai gazdálkodásban használt növényi szaporítóanyagoknak ökológiai termelésből kell származniuk. Valamennyi tagállamnak gondoskodnia kell a területén rendelkezésre álló – a palántákat nem tartalmazó, de a burgonya vetőgumót magában foglaló – ökológiai és átállási növényi szaporítóanyagok rendszeresen frissített adatbázisának létrehozásáról.

A tagállamok tehát lehetővé teszik az elegendő mennyiségben és észszerű határidőn belül szállítani képes gazdasági szereplők számára, hogy önkéntes alapon, térítésmentesen, nevük és elérhetőségük megadásával közzé tegyék a rendelkezésre álló ökológiai és átállási növényi szaporítóanyagok, például az ökológiai heterogén anyag növényi szaporítóanyaga, illetve az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták kínálatára vonatkozó információkat. A szállítók kötelesek gondoskodni az információk rendszeres frissítéséről, továbbá arról, hogy az információkat töröljék a jegyzékből, amint a felkínált növényi szaporítóanyagok már nem állnak rendelkezésre.

Az átállási, vagy nem ökológiai növényi szaporítóanyag használata

Mivel azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő öko vetőmag a felhasználók igényeinek kielégítésére az EU egyik tagállamában sem, a rendelet lehetővé teszi az átállási növényi szaporítóanyagok felhasználását. Az előírások szerint átállási növényi szaporítóanyag csak azzal a feltétellel hozható forgalomba, hogy a betakarítást megelőzően betartottak egy legalább 12 hónapos átállási időszakot. Értelmezésünk szerint továbbra is külön engedély nélkül felhasználhatók a saját gazdaságból származó ökológiai és átállási növényi szaporítóanyagok, tekintet nélkül az adatbázisban szereplő kínálatra. Ebben az esetben nem követelmény, hogy a betakarítás előtt 12 hónap elteljen.

A felhasználás során fontos előnyben részesíteni az átállási növényi szaporítóanyagot a nem ökológiai növényi szaporítóanyaggal szemben.

Ha azonban átállási szaporítóanyag sem elérhető, az erre kijelölt szervezet (jelen állapot szerint a Biokontroll) engedélyt adhat a gazdasági szereplő egyedi kérelmére, a nem ökológiai, kezeletlen növényi szaporítóanyag felhasználására a következő esetekben a vetés megkezdése előtt:

  • amennyiben a gazdasági szereplő által termeszteni kívánt fajoknak egyetlen fajtája sincs nyilvántartva az említett adatbázisban;
  • amennyiben egyetlen szállító, azaz növényi szaporítóanyagot forgalmazó gazdasági szereplő sem tudja a vetéshez, vagy az ültetéshez szükséges ökológiai, vagy átállási növényi szaporítóanyagot időben leszállítani annak ellenére, hogy a felhasználó a növényi szaporítóanyagot olyan észszerű időpontban rendelte meg, amely lehetővé tette volna az ökológiai, vagy átállási növényi szaporítóanyag előállítását és szállítását;
  • amennyiben a gazdasági szereplő által termeszteni kívánt fajta nincs ökológiai, vagy átállási növényi szaporítóanyagként nyilvántartva az említett adatbázisban és a gazdasági szereplő bizonyítani tudja, hogy ugyanannak a fajnak egyetlen bejegyzett alternatívája sem megfelelő, különösen az agronómiai, illetve talaj- és éghajlati adottságok, valamint az előállításhoz szükséges technológiai tulajdonságok figyelembevételével, és ennek következtében a mezőgazdasági tevékenységéhez fontos az engedély megléte;
  • amennyiben a felhasználás kutatás, kisparcellás szántóföldi kísérlet során történő vizsgálat, valamint fajtamegőrzés, vagy termékinnováció céljából indokolt és azt az érintett tagállam illetékes hatóságai jóváhagyták.

Valamennyi engedélyre irányuló kérelem benyújtása előtt a gazdasági szereplőnek ellenőriznie kell az említett adatbázisban, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő ökológiai, vagy átállási növényi szaporítóanyag, tehát indokolt-e a kérelme.

Cél az engedélyek számának csökkentése, az eltérés fokozatos kivezetése, továbbá a konvencionális szaporítóanyagok használatának 2036. december 31-vel történő megszüntetése.

Az ökológiai vetőmag előállítása

Az ökológiai növényi szaporítóanyag előállításához az anyanövények, valamint adott esetben a növényi szaporítóanyagként történő felhasználásra szánt más növények termesztésének legalább egy generáción keresztül kell folynia, ami évelő szabadföldi kultúrák esetén legalább két vegetációs időszakot foglal magában.

Az ökológiai heterogén anyagok és az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták használata

Az ökológiai növényi szaporítóanyag kiválasztásakor a gazdasági szereplőknek előnyben kell részesíteniük az ökológiai gazdálkodásra alkalmas ökológiai növényi szaporítóanyagot. Bizonyos tulajdonságok alapvetően fontosak, mint például a tápanyag-hasznosítás, a gyomelnyomó képesség, a kártevőkkel és betegségekkel szembeni ellenállóképesség, valamint a különféle helyi talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás. Ezért fontos, hogy kifejezetten az ökológiai termelési feltételekhez végezzék a nemesítést. Ennek érdekében az új rendelet bevezeti az ökológiai heterogén anyag növényi szaporítóanyagának és az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták fogalmát.

Az ökológiai heterogén anyag az a legkisebb besorolású önálló növényrendszertani egységen belüli növénycsoportosítás, amely:

  • egységes fenotípusos tulajdonságokkal bír;
  • az egyes reproduktív egységek között nagyfokú genetikai és fenotípusos sokféleség jellemzi, így az említett növénycsoportosítást az anyag egésze, nem pedig néhány egység reprezentálja;
  • nem fajta a 2100/94/EK tanácsi rendelet (1) 5. cikkének (2) bekezdése értelmében;
  • nem különböző fajták keveréke; és
  • előállítására e rendelettel összhangban került sor.

Az ökológiai heterogén anyag forgalomba hozatalát az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusai fogják tisztázni. Annyi bizonyos, hogy a vetőmagokra vonatkozó minősítési követelményeknek az ökológiai heterogén anyagoknak nem kell majd eleget tenniük, mindössze nyilvántartásba vételi kötelezettségre (regisztrációra) lesz szükség esetükben.

Az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajta a rendelet fogalma szerint ökológiai nemesítési tevékenységek eredménye, melyet nagyfokú genetikai és fenotípusos sokféleség jellemez. A forgalomba hozni kívánt ökológia fajta a vetőmagminősítés követelményeinek meg kell, hogy feleljen.

Az ökológiai termeléshez alkalmazkodó ökológiai fajták tesztelésére 2021. január 1-jétől 7 éves ideiglenes kísérlet indul (DUS és VCU vizsgálatok) több tagállam részvételével, ezáltal is hozzájárulva a kitűzött cél, az ökológiai státuszú növényi szaporítóanyagok előállításának és felhasználásának növeléséhez.

Mecseki Boglárka tanúsító
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
vetőmag-gazdálkodási szakmérnök
(Biokultúra 2021/5)