Az IFOAM EU új útmutatót tett közzé az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó akciótervekhez

Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb lendületet kapott az ökológiai gazdálkodás elterjesztését célzó akciótervek kidolgozása. Ezek a tervek hozzájárulnak ahhoz, hogy különböző európai országokban és közösségi szinten is teljesebbé, integrálttá és kiegyensúlyozottá tegye a biotermelésre vonatkozó szakmapolitikai irányelveket.Az útmutatóban ajánlásokat fogalmaznak meg az ágazat képviselői, továbbá a közösségi, nemzeti és regionális döntéshozatali szervek számára. Az ökológiai gazdálkodás és élelmiszertermelés szereplőit képviselő szervezet, az IFOAM EU 2015 végén brit és svájci kutatóintézetek bevonásával tanulmányt készített a nemzeti és regionális akciótervek létrehozásával és végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről. A tanulmány megállapításait tartalmazó jelentést most tették közzé egy útmutató formájában (Organic Action Plans: A Guide for Stakeholders). A bioágazat szereplőinek, valamint az uniós, nemzeti és regionális szakmapolitikai szervezeteknek és döntéshozóknak készített kiadvány áttekintést nyújt az EU keretein belül kialakított országos és regionális akciótervekről. Négy nemzeti és két regionális tervet részletesebb elemzésnek is alávetettek – ezek egy része már létezik, a többi kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Az útmutató ajánlásokat is tartalmaz a szektorban tevékenykedők, valamint a szakmapolitika képviselői számára a különböző szinteken kialakított akciótervek finomhangolását és lebonyolítását illetően.

www.fibl.org
(Biovilág hírei, Biokultúra 2016/2-3)