Az ökológiai borászati termékek előállítását érintő változások

A 2022. január 1-jével hatályba lépő és alkalmazandó (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet csak néhány pontban érinti az ökológiai borászati termékek előállításának szabályozását és gyakorlatát, ezek a következők:

  • az általános borágazati előírásokat tartalmazó 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésével az azt leváltó 1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet került meghivatkozásra alapjogszabályként,
  • az esetlegesen alkalmazott hőkezelési eljárások és gyakorlatok esetén a hőmérséklet nem haladhatja meg a 75°C-ot a korábban engedélyezett 70°C-al szemben,
  • a Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendeletének V. melléklet D. részében felsorolt, engedélyezett ökológiai borászati termékek és anyagok listáját az (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete alapján alakították ki, a korábban hivatkozott 606/2009/EK rendelet hatályát vesztette,
  • az engedélyezett ökológiai borászati termékek és anyagok listájára fölkerül a friss borseprő, melynek ökológiai termelésből kell származnia,
  • pontosításra került az alkalmazható pektinbontó enzimek köre,
  • a korábban elfogadott mikrokristályos cellulóz alkalmazásának lehetősége nem levezethető az új jogszabályból.

Siku Szabolcs vezető ellenőr
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
szőlész, borász szakmérnök
(Biokultúra 2021/5)