Az ökológiai mezőgazdaság jelene és jövője Magyarországon

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) a 2022-es esztendőre kihívásokkal, nehézségekkel teli, ámde eredményes évként tekint. Évértékelő összegzésük alapján megállapítható, hogy az ökológiai mezőgazdaság gyakorlati szerepe, fontossága a változó világ körülményei között is szilárd támpontot és tervezhető jövőt jelent. A 2022-es év elején készült el az úgynevezett Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért című agrárminisztériumi dokumentum, mely az ágazat 2022-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési irányait határozza meg.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet tízéves kutatói, valamint magyarországi és nemzetközi ökogazdálkodási szakmai tapasztalatával járult hozzá a dokumentum tartalmi összeállításához. A mezőgazdasági termelésen belül az ökológiai gazdálkodás kiemelten tudásintenzív szegmenst képvisel, ezért a közeljövőben számos képzési, tanácsadási és innovációs forrás lesz elérhető az Agrárminisztérium jóvoltából, a Közös Agrárpolitika keretein belül. Ezzel párhuzamosan fontos kiemelni, hogy az ökológiai termeléshez és átálláshoz az eddigieknél jóval több uniós és hazai forrás lesz elérhető a magyar gazdák számára is.

Az ÖMKi a hazai tudásátadásban kiemelkedő szerepet vállal, a fenntarthatósági fordulat elérését kutatási eredményeivel segíti. A korábbi évektől kezdődően tapasztalható klímaváltozás, a természetes élőhelyek csökkenése, a talajminőség romlása, a koronavírus járvány, a szomszédos országban zajló háborús konfliktus és energiaválság mind reflektorfénybe helyezik a biztonságos élelmiszerellátás jelentőségét, ezáltal a helyben, fenntartható termelési módszerekkel megtermelt egészséges élelmiszerek fontosságát. 2022-től az agrártámogatási rendszer is nagyobb mértékben támogatta az agroökológiai módszereken alapuló termelést. Az ökológiai gazdálkodásba bevont területek részaránya az elmúlt években dinamikus növekedést mutat, 2020-ban ez az érték 6,12 százalékot tett ki. A tavalyi év során indított ötéves öko támogatási programban mintegy 3500 nyertes gazdálkodót hirdettek, összesen több mint 150 000 hektár területtel. A szintetikus műtrágyák és növényvédő szerek, az üzemanyagok és a gáz árának nagymértékű emelkedése is egyre indokoltabbá teszi a gazdák számára az ökológiai módszerek felé való nyitást, ugyanis az ökológiai gazdálkodás ellenállóképessége sokkal nagyobb az említett meghatározó tényezőkkel szemben.

Az ÖMKi szakemberei a fenntarthatóság mellett a versenyképességet is kulcsfontosságú tényezőnek tartják, ezért kutatómunkájuk során a jövőálló mezőgazdaság megteremtését tartják szem előtt, úgy 2022-ben, mint az elkövetkező években is. A kutatóintézet az EU legfontosabb stratégiai projektjeiben egyre fontosabb szerepet tölt be, számos tevékenységük európai stratégiákban is kiemelkedő helyet foglal el. Az ÖMKi részvételi, On-farm kutatási hálózata fontos példaként említendő, 2022-ben már fennállásának tizedék évébe lépett.

Az ÖMKi az On-farm kutatások során több száz hazai gazdálkodó részvételével az ún. Élő Laboratórium módszerrel a gazdálkodók által fontosnak tartott problémákra adnak gyakorlatias, hatékony válaszokat. A kutatás-fejlesztésben aktívan részt vesznek a termékpálya szereplői, helyi gazdálkodók, termelők, feldolgozók és a szaktanácsadói oldal is. Az intézet 2022-ben ismertette a kétéves, országos, kisparcellás gabona fajtateszt legfrissebb eredményeit. A kutatás során ökológiai gazdálkodási körülmények között, szántóföldi kisparcellás kísérletekben tesztelték a biotermesztés számára ígéretes hazai és nemzetközi őszibúza- és tönkölyfajtákat, országosan hét helyszínen, összesen több mint 20 különböző fajtával.

A fogyasztók körében egyre népszerűbbek az ÖMKi bio paradicsom palántái is, amelyekből 2022-ben rekordmennyiségű, mintegy 26 000 tő fogyott el országos szinten. A palánták kiskereskedelmi forgalomban való elérhetőségével ráirányították a figyelmet a fenntartható mezőgazdaságra, az ökológiai gazdálkodás jelentőségére és a helyben megtermelt, hazai biotermékek fogyasztására, mellyel az egészségünkért és a környezetünkért egyaránt felelősséget vállalunk.

Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője szerint az agrárkutatás és -fejlesztés meghatározó irányvonalai alakításában és a hazai érdekek képviseletében egyre fontosabb szerepet játszanak, mind a hazai gazdák, mind a kutatásban résztvevők, mind a szakpolitika szereplői számára. A kutatóintézet a mostani, 2023-as esztendőben is tevékenysége középpontjába helyezi a gyakorlat-orientált kutatás-fejlesztést, a tudásátadást, az ökológiai termékpályák fejlesztését. „A jövő évtől azt várjuk, hogy új kutatásokkal, az eddigiek mellett agrárközgazdasági oldalról is jobb rálátást tudunk biztosítani a hazai biotermelésre és az arra való átállás gazdasági vonzataira. Célunk, hogy megerősödjön az öko szaktanácsadás, és bővüljön azoknak a gyakorlati oktatóanyagoknak a tárháza, amelyekkel támogatni tudjuk a bioművelést választó gazdálkodókat és hobbikertészeket.” – mondta el Dr. Drexler Dóra.

Forrás: www.biokutatas.hu
(Biokultúra 2023/1)